Anda di halaman 1dari 1

SABANG ANAK PANGA,

Rumah Seman,
Ulu Lasi 96600 Julau,
SARAWAK.

23 NOVEMBER 2020

Kepada,
Pegawai MPOB,
Cawangan Sarikei.

Tuan,

PENYERAHAN HAK MILIK KEBUN KELAPA SAWIT


DI BAWAH BANTUAN MPOB.

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita saya maklumkan bahawa hak milik kebun kelapa sawit di bawah bantuan
MPOB di atas nama saya, SABANG ANAK PANGA (No. KP: 670913-13-5819) yang
berada di Ulu Lasi, daerah Julau telah saya serahkan kepada isteri saya KERANDANG
ANAK BARAU (No. KP: 730308-13-5660).

3. Oleh yang demikian segala urusan yang berkaitan dengan kebun sawit berkenaan
adalah di bawah bidang kuasa isteri saya tersebut.

Sekian, terima kasih

Saya yang benar,

...................................................
(SABANG ANAK PANGA)