Anda di halaman 1dari 9

Kepercayaan Awal

ANIMISME DINAMISME
-kepercayaan bahawa makhluk, -kepercayaan terhadap kekuatan =
hidupan dan tumbuhan memiliki roh mana atau semangat.
atau semangat.
-benda atau makhluk dianggap
-Kepercayaan terhadap makhluk halus mempunyai mana yang
dan penyembahan roh nenek moyang mempengaruhi kehidupan seseorang
Kerajaan
• Agama Hindu
• Agama Hindu dan
Angkor tersebar sejak
Buddha tersebar abad ke-4 ketika
sejak abad pemerintahan
pertama Bhadravarman.
• Raja Funan, Fan • Beliau mendirikan
Shih-man • Agama Hindu candi Hindu di
berperanan besar menjadi anutan Lembah Mi Son/
dalam utama sejak Siva-Bhadresvara
perkembangan kerajaan diasaskan dan di Po Nagar.
agama Buddha. dan menjadi • Candi Dong Duong
• Candi Budhha gemilang semasa ialah bukti
tinggalan kerajaan pemerintahan penyebaran agama
Funan= candi Go Suryavarman II. Buddha di
Cay Thi • Candi Hindu Champa.
termasyhur ialah • Islam tersebar luas
Angkor Wat. semasa
• semasa pemerintahan
Kerajaan pemerintahan Sultan Zainal
Funan Jayavarman VII Abidin pada abad
pada abad ke-12, ke-14
agama Buddha
menjadi agama
utama.
Kerajaan
Champa
Kerajaan • Agama Hindu dan Buddha
berkembang serentak.
Srivijaya
• Hayam Wuruk menyatukan aliran
dalam agama Hindu dan Buddha
pada abad ke-14 dipanggil Tripaksa.
• Merupakan pusat kegiatan
agama Buddha sejak abad ke-7. • Antara candi yang masyhur
termasuklah Candi Jabong, Candi
• Pendeta Buddha bernama I- Sukuh dan Candi Brahu.
Tsing dari China pernah datang
ke Srivijaya untuk mempelajari • Agama Islam tersebar sejak abad
bahasa Sanskrit dan ke-14. Buktinya, Wu Ping, pegawai
menterjemahkan kitab-kitab kerajaan Ming beragama Islam
agama Buddha. dilantik sebagai wakil tetap.

• Antara candi Buddha yang


masyhur termasuklah Candi
Muara Jambi, Candi Bahal, dan
Candi Muara Takus. Kerajaan
Majapahit
Kerajaan Kedah
Tua
• Menganut agama
Buddha=penemuan arca-
arca Buddha di Lembah Kinta
• Agama Buddha menjadi
anutan utama sejak abad ke-
5. Agama Hindu turut • Turut ditemui ialah patung
tersebar kemudiannya. Buddha Avalokitesvara di
Perak bertarikh abad ke-6
hingga ke-9 M.
• Kedah mula menerima
pengaruh Islam pada abad
ke-12. pemerintah Kedah
yang ke-9, iaitu Maharaja
Derbar Raja II telah memeluk
agama Islam pada tahun
1136.

Kerajaan
Gangga Nagara
pemilihan raja
berasaskan
keturunan dan keturunan diraja
pembesar dianggap suci
mengesahkannya dan berdaulat

wanita keturunan raja juga dipilih


diraja boleh dilatik dari golongan
sebagai pemerintah- tentera- kerajaan
kerajaan Majapahit Funan dan
Champa
Gelaran Pemerintah
Raja Funan, Champa,
Raja di Gunung dan Angkor dan Srivijaya
Pengaruh Hindu dan
Maharaja di Pulau= menggunakan gelaran
Buddha memasyhurkan
gelaran menggambarkan Sanskrit "varman"- gelaran
gelaran Raja dan Maharaja
kebesaran kuasa mengikut identiti dan
keunikan kerajaan.

Kedudukan Raja
Mencipta Sistem Pengairan
• Mencipta sistem pengairan seperti baray dan sistem saliran.
• Untuk memastikan bekalan air mencukupi di kawasan
pertanian.
• Tanaman seperti padi dan rempah-ratus dapat diusahakan
sepanjang tahun.