Anda di halaman 1dari 15

Bab 4

agama kepercayaan dan keunikam warisan


masyarakat kerajaan alam melayu
Kumpulan 4
AIMAN SYAKIR
SHAHRUL IQBAL
AIMAN HAZIM
IMANNUDIN
RAZMAN
HAKIM
KEGIATAN EKONOMI

KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT


KERAJAAN ALAM MELAYU BERGANTUNG
PADA LOKASI PETEMPATAN MEREKA
PETEMPATAN MEREKA PETEMPATAN
BERKEMBANG SAMA ADA DI LEMBAH
SUMGAI MAHUPUM PESISIRAN PANTAI , LAU
MENCORAKKAN JENIS KEGIATAN EKONOMI
YANG BOLEH DILAKUKAN UMTUK MENYARA
HIDUP DAN MENJALANKAN PERDAGANGAN .
1. MEMANFAATKAN KESUBURAN TANAH

MASYARAKAT KERAJAAN ALAM MELAYU


MEMANFAATKAN KESUBURAN TANAH
UNTUK MENJALANKAN KEGIATAN
PERTANIAN . BENGAWAN SOLO DAN
SUNGAI BERANTAS MENJADI TAPAK
PERTANIAN YANG PENTING DAN
DIWARISI DARI ZAMAN KE ZAMAN .
2 . MENCIPTA SISTEM PENGAIRAN
MASYARAKAT KERAJAAN ALAM MELAYU
MEMILIKI KEMAHIRAN MENCIPTA
SISTEM PENGAIRAN SEPERTI BARAY DAN
SISTEM SALIRAN UNTUK MEMASTIKAN
BEKALAN AIR MENCUKUPI DIKAWASAN
PERTANIAN . OLEH ITU ,TANAMAN
SEPERTI PADI REMPAH RATUS SERTA
TANAMAN SAMPINGAN DAPAT
DIUSAHAKAN SEPANJANG TAHUN.
3. MEMBINA PELABUHAN

PEMERINTAH DAN MASYARAKAT KERAJAAN ALAM MELAYU TELAH


MENDIRIKAN PELABUHAN DI LOKASI YANG STRATEGIK DAN MUDAH
DIKUNJUNGI OLEH PARA PENDAGANG DARI TIMUR DAN BARAT .
PELABUHAN KERAJAAN ALAM MELAYU BERKEMBANG DALAM TIGA
BENTUK , IAITU:
(A) PELABUHAN PEMBEKAL : PELABUHAN PERSINGAHAN UNTUK
MEMBEKALKAN BAHAN DAGANGAN DAN PEMBEKAL MAKANAN
KEPADA PENDAGANG
(B) PELABUHAN KERAJAAN : PELABUHAN PEMBEKAL YANG
BERKEMBANG APABILA WUJUDNYA PUSAT PENTADBIRAN ATAU
KERAJAAN DI PELABUHAN TERSEBUT .
(C) PELABUHAN ENTREPOT : PELABUHAN INI JADI TUMPUAN
PENDAGANG DAN BERPERANAN SEBAGAI PENGUMPUL ,
PENGENDALI DAN PENGEDAR BARANG DAGANGAN DARIPADA
PARA PEDAGANG SERANTAU DAN ANTARABANGSA
KEGIATAN PERDAGANGAN MEMBOLEHKAN BERLAKU INTERAKSI
ANTARA KERAJAAN SERANTAU DENGAN KERAJAAN
ANTARABANGSA . MASYARAKAT KERAJAAN ALAM MELAYU
MEMILIKI KEMAHIRAN YANG TINGGI DAALAM ILMU PELAYARAN ,
MAHIR SELOK-BELOK LALUAN LAUT DAN SUNGAI SERTA BOLEH
MENYELAM DALAM TEMPOH YANG LAMA . KEUNIKAN KEGIATAN
PERTANIAN DAN PERDAGANGAN INI MERUPAKAN WARISAN YANG
DITERUSKAN KERAJAAN-KERAJAAN ALAM MELAYU SETERUSNYA .
PERKEMBANGAN SOSIOBUDAYA

 KEUNIKAN PERKEMBANGAN
SOSIOBUDAYA MASYARAKAT
KERAJAAN ALAM MELAYU MERUPAKAN
WARISAN YANG SANGAT BERNILAI .
PERKEMBANGAN TERSEBUT DAPAT
DILIHAT DALAM ASPEK TULISAN ,
BAHASA , PERSURATAN DAN SENI BINA .
1.SISTEM TULISMASYARAKAT
MELAYU HINGGA AN DAN
BAHASA
MASYARAKAT KERAJAAN ALAM MELAYU TELAH MENGADAPTASI PENGARUH
LUAR UNTUK PERKEMBANGAN SISTEM TULISAN DAN BAHASA MEREKA .
TULISAN PALAVA DAN KAWI YANG BERASAL DARI INDIA DIGUNAKAN
DENGAN MELUAS SEBAGAI MEDIUM TULISAN BAHASA TEMPATAN DAN
SANSKRIT . DEMIKIAN JUGA , HURUF-HURUF ARAB DISESUAIKAN SEHINGGA
TERBENTUKNYA TULISAN JAWI YANG MENJADI WARISAN SISTEM TULISAN
KINI .
2. PERSURATAN
MASYARAKAT KERAJAAN ALAM
MELAYU TELAH MEMPAMERKAN
KEINTELEKTUALAN MELALUI
KEGIATAN PERSURATAN . PADA
AWALNYA , KEGIATAN INI
BERKEMBANG DALAM BENTUK
BATU BERSURAT SEHINGGAKAH
LAHIR KARYA-KARYA DALAM
BENTUK MANUSKRIP . KEUNIKAN
INTELEKTUALAN INI DIWARISI DAN
DITERUSKAN OLEH KERAJAAN-
KERAJAAN ALAM MELAYU .
3. SENI BINA

KEMAHIRAN DALAM SENI BINA MERUPAKAN KEUNIKAN YANG MENJADI


WARISAN KERAJAAN ALAM MELAYU . SENI BINA DIHASILKAN BAGI
MEMUDAHKAN KEHIDUPAN SEPERTI DALAM PERKEMBANGAN KEGIATAN
PERTANIAN , PELAYARAN , PERDAGANGAN DAN KEAGAMAAN .
KEHIDUPAN DI PERSISIRAN PANTAI DAN LEMBAH SUNGAI MELAHIRKAN
PETUKANG-PETUKANG KAPAL YANG HANDAL .
SOALAN
1.APAKAH KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT KERAJAAN ALAM MELAYU ? .

2. APAKAH JENIS-JENIS PELABUHAN TERDAPAT DI ALAM MELAYU ? .

3. NYATAKAN TIGA JENIS KEGIATAN EKONOMI DAN PERKEMBANGAN


SOSIOBUDAYA ? .
JAWAPAN
KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT
KERAJAAN ALAM MELAYU
SOALAN
BERGANTUNG 1 : LOKASI
PADA
PETEMPATAN MEREKA . PETEMPATAN
MEREKA PETEMPATAN BERKEMBANG
SAMA ADA DI LEMBAH SUNGAI
MAHUPUN PESISIRAN PANTAI , LALU
MENCORAKKAN JENIS KEGIATAN
EKONOMI YANG BOLEH DILAKUKAN
UNTUK MENYARA HIDUP DAN
MENJALANKAN PERDAGANGAN
SOALAN 2 ; JAWAPAN
1.PELABUHAN PEMBEKAL
2.PELABUHAN KERAJAAN
3.PELABUHAN ENTREPOT
SOALAN 3 : KEGIATAN EKONOMI
JAWAPAN
1.MEMANFAATKAN KESUBURAN TANAH
2.MENCIPTA SISTEM PENGAIRAN
3.MEMBINA PELABUHAN
PERKEMBANGAN SOSIOBUDAYA
1.SISTEM TULISAN BAHASA
2.PERSURATAN
3.SENI BINA
SEKIAN DARIPADA KAMI ,
TERIMA KASIH