Anda di halaman 1dari 3

PROGRAM KERJA WALI KELAS XI AKL

SMK NEGERI 1 BARABAI


TAHUN AJARAN 2020/2021
SEMESETR GANJIL

Juli Agustus Septembr Oktober November Desember


NO. MATERI POKOK
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Pengarahan wali kelas dalam persiapan belajar daring/ online semester ganjil
2 Pemilihan struktur organisasi kelas X AKL
3 Musyawarah pembuatan jadwal piket kebersihan kelas
M
4 Pemberitahuan jadwal pembelajaran daring (BDR) a
s
5 pembuatan denah tempat duduk peserta didik kelas X AKL a

Pengisian Leger Nilai Semester Ganjil dan Pembagian Rapot


6 Meneliti tingkat kehidupan ekonomi, suasana pelaksanaan keagamaan siswa
O
7 Meneliti keadaan lingkungan keluarga siswa r

Penilaian Akhir Semester (PAS) Ganjil


i
8 Meneliti kehadiran dan aktifitas lainnya e
n
9 Membina, memelihara/mengadakan barang (alat-alat) yang harus tersedia di ruang kelas t
a

Libur Semester Ganjil


10 Membina anak yang tidak atau kurang memperhatikan tata tertib sebagai siswa yang baik s
i
11 Membina dan mengarahkan agar pembelajaran di dalam kelas (online/daring) berjalan dengan baik
Menghimbau kepada siswa agar mengamalkan 3M (Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menggunakan P
PTS
12 e
masker) di masa pandemi
s
13 Membina para siswa pada saat tidak ada guru e
r
14 Membina siswa yang tidak berprestasi t
a
15 Mengisi leger, buku laporan pendidikan, buku pribadi pada setiap akhir semester
D
16 Mengarahkan kepedulian terhadap sesame manusia yang membutuhkan bantuan i
d
17 Mengarahklan kepedualian terhadap temannya yang kurang mampu, sakit, orang tuanya meninggal. i
k
18 Membina dan mengarahkan pembayaran keuangan (santunan kematian)
B
19 Membina dan membimbing untuk peningkatan prestasi siswa a
r
20 Membina dan mengarahkan pelaksanaan ibadah sehari-hari u
a. Membaca sholawat nariyah/ Surah Yasin / Asmaul Husna
b. Melaksanakan solat sunat dhuha
c. Melaksanakan solat berjamaah zduhur

Mengetahui Barabai, Juli 2020


Kepala SMK Negeri 1 Barabai Wali Kelas XI AKL

Norta Dewi Yuniati, S.P., M.Pd. Novita Sri Ariyanti, M.Pd


NIP. 19710623 200604 2 021
PROGRAM WALI KELAS XI OTKP SEMESTER GENAP
SMK NEGERI 1 BARABAI TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Januari Februari Maret April Mei Juni


No Materi Pokok
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Meneliti kehadiran dan aktifitas lainnya

2 Membina dan mengarahkan program K-3

Membina, memelihara/mengadakan barang


3 (alat-alat) yang

harus tersedia diruang kelas

Membina anak yang tidak atau kurang


4 memperhatikan tata

tertib sebagai siswa yang baik


Membina dan mengarahkan agar
5 pembarlajaran didalam
kelas berjalan dengan baik
Membina para siswa pada saat tidak ada
6 guru

7 Membina siswa yang tidak berprestasi


Mengisi leger, buku laporan pendidikan, buku
8 pribadi pada
setiap akhir semester.

Mengarahkan kepedulian terhadap sesame


9 manusia yang
membutuhkan bantuan
Mengarahklan kepedualian terhdap temannya
10 yang kurang

mampu, sakit, orang tuanya meninggal.

Membina dan mengarahkan pembayaran


11 keuangan madrasah

Membina danmembimbing untuk


12 peningkatan karir siswa

Membina dan mengarahkan pelaksanaan


13 ibadah sehari-hari

a. Membaca sholawat nariyah

b. Melaksanakan solat sunat dhuha

c. Melaksanakan solat berjamaah duhur

Mengetahui Barabai, Januari 2021


Kepala SMK Negeri 1 Barabai Wali Kelas XI OTKP
Norta Dewi Yuniati, S.P., M.Pd. Rica Inti Riyani, S. Pd
NIP. 19710623 200604 2 021