EVIDENS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Unit (5) ² Saya Sentiasa Bersopan Nama :_______________________ Kelas : 1 ( Nilai : Hemah Tinggi ) Tarikh : ____________

BID9E1 : Boleh mengenal pasti tutur kata yang bersopan. Arahan : Tulis tutur kata yang sopan dalam situasi di bawah ini.

( menguasai / tidak menguasai )

EVIDENS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 Unit (5) ² Saya Sentiasa Bersopan Nama :_______________________ Kelas : 1 ( Nilai : Hemah Tinggi ) Tarikh : ____________ B2D9E1 : Boleh menyedari kesan tutur kata yang bersopan. Arahan : Tandakan di dalam petak yang disediakan bagi ucapan yang menunjukkan hemah tinggi. ( menguasai / tidak menguasai ) .

( menguasai / tidak menguasai ) .EVIDENS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 Unit (5) ² Saya Sentiasa Bersopan Nama :_______________________ Kelas : 1 ( Nilai : Hemah Tinggi ) Tarikh : ____________ B2D9E2 : Boleh menyedari kesan tingkah laku yang bersopan. Arahan : Warnakan tingkah laku yang bersopan.

EVIDENS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 Unit (5) ² Saya Sentiasa Bersopan Nama :_______________________ Kelas : 1 ( B3D9E1 : Boleh mengamalkan tutur kata yang bersopan. Arahan : Lengkapkan perbualan telefon di bawah ini. Nilai : Hemah Tinggi ) Tarikh : ____________ ( menguasai / tidak menguasai ) .

EVIDENS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 Unit (5) ² Saya Sentiasa Bersopan Nama :_______________________ Kelas : 1 ( Nilai : Hemah Tinggi ) Tarikh : ____________ B4D9E1 : Boleh mengamalkan tingkah laku yang bersopan Arahan : Warnakan ucapan berhemah yang sesuai dalam situasi berikut : ( menguasai / tidak menguasai ) .

EVIDENS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 Unit (5) ² Saya Sentiasa Bersopan Nama :_______________________ Kelas : 1 ( Nilai : Hemah Tinggi ) Tarikh : ____________ B5D9E1 : Boleh mengamalkan tutur kata dan tingkah laku yang bersopan Arahan : Warnakan perkataan yang menunjukkan kesan baik jika mengamalkan sikap berhemah tinggi ( menguasai / tidak menguasai ) .

EVIDENS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 Unit (5) ² Saya Sentiasa Bersopan Nama :_______________________ Kelas : 1 ( Nilai : Hemah Tinggi ) Tarikh : ____________ B6D9E1 : Sentiasa berkomunikasi dengan beradab sopan Arahan : Lengkapkan cerita di bawah dengan tutur kata sopan yang tepat. ( menguasai / tidak menguasai ) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful