Anda di halaman 1dari 9

Ujian Pertengahan Tahun Pendidikan Moral Tahun 6

Nama: Bahagian A Bulatkan jawapan yang betul. 1. Berbudi bahasa ialah amalan yang _____________. A. jijik B. hina C. karut D. mulia 2. Janganlah bersikap ___________ kerana kita akan dibenci orang. A. sopan B. ramah C. sombong D. lemah lembut 3. Bersedia untuk mengakui kesilapan dan kelemahan diri sendiri menunjukkan nilai __________. A. murah hati B. kesopanan C. saling memaafkan D. mengakui kesalahan diri 4. Orang yang mengamalkan nilai ramah mesra _______. A. akan memuliakan ibu bapa B. saling memahami antara satu sama lain C. sanggup menerima nasihat daripada orang lain D. sedia bergaul mesra dengan semua orang 5. Pemandu perlu memberhentikan kenderaan apabila lampu isyarat menunjukkan warna _______. A. biru B. hijau C. merah D. kuning
1

Tarikh:

6. Kita haruslah _______ orang yang lebih tua. A. melawan B. menolong C. membenci D. menghormati 7. Yang manakah antara berikut bukan prinsip Rukun Negara? A. Kesopanan B. Kedaulatan undang-undang C. Kepercayaan kepada Tuhan D. Kepatuhan kepada ketetapan masa 8. Apakah nilai-nilai yang perlu ada pada seorang ketua pengawas? i) Bertanggungjawab ii) Bangga diri iii) Berdikari iv) Adil A. i dan ii B. ii dan iv C. i, ii, dan iii D. i, iii dan iv 9. Jasa para perajurit Negara perlu dikenang kerana ______. A. jasa mereka amat besar B. jasa mereka perlu dibalas C. jasa mereka perlu dibayar D. mereka telah meninggal dunia

Zaki telah ditahan oleh pengawas kerana dating lewat ke sekolah. Dia telah mengugut akan memukul pengawas itu selepas waktu persekolahan.

10. Apakah tindakan yang perlu diambil oleh pengawas itu? A. Menampar muka Zaki B. Melaporkan hal itu kepada guru C. Mengajak rakan pengawas memukul Zaki D. Memarahi Zaki dengan mengeluarkan kata-kata kesat
2

11. Bersimpati terhadap orang yang ditimpa kesusahan merupakan nilai _____. A. Murah B. Belas Kasihan C. Bertimbang rasa D. Saling memahami 12. Orang yang mengamalkan nilai murah hati mempunyai sifat mudah _____. A. Memaafkan orang lain B. Mesra dengan semua orang C. Bertimbang rasa terhadap kesusahan orang D. Memberikan bantuan kepada orang yang ditimpa musibah 13. Antara berikut, yang manakah menunjukkan ciri-ciri orang yang mengamalkan nilai kesederhanaan? A. Memarahi adik dengan kata-kata kesat kerana suka menonton televisyen sehingga lewat malam B. Meminjamkan wang kepada rakan sehingga tiada wang untuk kegunaan diri sendiri C. Menghantar ibu ke rumah orang-orang tua kerana sikapnya yang suka berleter D. Melakukan senaman pada setiap pagi tetapi bergantung kepada kesihatan diri dan cuaca 14. Apakah yang dimaksudkan dengan kesederhanaan? A. Bersederhana dalam melakukan sesuatu B. Bersikap keterlaluan dalam membuat keputusan C. Bersikap sederhana semasa membeli belah D. Bersikap sabar dan tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan

Ayuni memberikan tempat duduknya kepada wanita hamil yang berdiri di dalam bas.

15. Situasi di atas menunjukkan bahawa Ayuni telah mengamalkan nilai ________. A. ramah mesra B. bertimbang rasa C. saling memahami D. berupaya membuat

16. Kam Seng berasa _____ apabila melihat mangsa gempa bumi yang kehilangan tempat tinggal. A. Simpati B. Murah hati C. Bertimbang rasa D. Saling memahami 17.
Azimin telah ternampak abangnya mengambil wang daripada dompet ayahnya. Apabila disoal oleh ayahnya, Azimin telah menceritakan segalanya .tanpa berselindung

Situasi di atas menunjukkan Azimin telah mengamalkan nilai _____. A. Jujur B. Ikhlas C. Baik hati D. Bertimbang rasa 18. Yang manakah antara berikut bukan nilai kejujuran? A. Ikhlas B. Sabar C. Amanah D. Bercakap benar 19. Antara berikut, yang manakah menunjukkan nilai kejujuran? A. Leena berpura-pura sibuk apabila ibu menyuruhnya mencuci pinggan. B. Daniel bercakap benar apabila disoal oleh Cikgu Dhanapal walaupun dia yang bersalah. C. Aiman berasa takut untuk berterus terang dengan ibunya kerana dia telah memecahkan pasu bunga itu. D. Aisyah menolong jirannya yang ditimpa musibah dengan harapan dia akan mendapat balasan daripada pertolongan itu kelak. 20.
Adik Seroja telah mengoyakkan buku cerita yang dipinjamnya daripada Helen.

Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh Seroja berdasarkan situasi di atas? A. Merahsiakan perkara itu B. Memarahi adiknya di hadapan Helen C. Membohongi Helen agar tidak dimarahi D. Memberitahu perkara sebenar kepada Helen dan berjanji akan menggantikan buku cerita itu.
4

21. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya kamu menerima panggilan daripada nenek semasa kamu sedang mengulangkaji pelajaran? A. Memarahi nenek B. Mengelak untuk bercakap dengan nenek C. Melayan panggilan nenek dengan mesra D. Melayan panggilan nenek dengan ikhlas 22. Antara berikut, yang manakah cara untuk membantu mangsa-mangsa gempa bumi di negara lain? i) menderma wang ii) memberikan pakaian iii) menghulurkan bantuan makanan iv) menangisi nasib malang yang menimpa mereka A. i, ii dan iii B. i, ii dan iv C. i, iii dan iv D. ii,iii dan iv 23. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya rakan kamu menghadapi masalah dalam mata pelajaran Matematik? A. Menjauhkan diri daripadanya B. Memberikan nasihat kepadanya C. Menyuruhnya melupakan masalah yang dihadapi D. Memberikan tunjuk ajar tentang masalah yang dihadapi 24. Kasih saying sesame manusia oleh dipupuk melalui sikap ______. A. Saling mencurigai B. Saling bermusuhan C. Saling mempercayai D. Saling berhasad dengki 25. Apakah ciri-ciri yang menunjukkan keluarga yang harmoni? i) Saling berhubung dan bertanyakan khabar ii) Bersikap prasangka antara satu sama lain iii) Saling membantu apabila mempunyai masalah iv) Saling bertolak ansur jika ada perselisihan pendapat. A. i, ii dan iii B. i, ii dan iv C. i, iii dan iv D. ii, iii dan iv
5

Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Emaran Azimin ialah anak seorang jutawan yang terkenal dan dihormati.Kehidupannya dilimpahi kemewahan. Pada setiap hari, dia akan membawa wang yang banyak ke sekolah. Namun begitu, dia akan berbelanja dengan cermat. Dia tidak suka membazir. Lebihan wangnya pula akan disimpan di dalam tabung.Pakaiannya juga tidak menunjukkan perbezaan dengan murid-murid lain. Dia juga berkawan semua orang tanpa mengira agama, bangsa dan darjat. Tutur katanya juga sangat sopan. Banyak orang suka berkawan dengan Erwan Azimin kerana dia tidak sombong. 26. Siapakah Emran Azimin? A. Seorang jutawan B. Seorang yang rajin C. Anak seorang miskin D. Anak jutawan 27. Emran Azimin hidup secara sederhana dalam ______. A. Pelajaran B. Pekerjaan C. Kehidupan D. Persahabatan 28. Bagaimanakah tutur kata Emran Azimin? A. Dia suka bercakap dengan kasar B. Dia suka bercakap sopan C. Dia suka bercakap dengan manja D. Dia suka bercakap lambat 29. Apakah sikap Emran Azimin yang perlu dicontohi? A. Sikap kedekut B. Sikap suka membazir C. Sikap suka berjimat cermat D. Sikap suka membuang masa 30. Mengapakah banyak orang suka berkawan dengan Emran Azimin? A. Dia tidak suka membazir B. Dia tidak sombong C. Dia kedekut D. Dia kaya
6

Bahagian B Lengkapkan pernyataan dibawah dengan jawapan yang betul.


y y y y y orang yang ikhas berani kerana benar,takut kerana salah meminta sesuatu yang telah diberikan kepada orang lain semula memupuk sikap bekerjasama dalam kalangan masyarakat orang yang tidak menyalahgunakan kuasa yang dimiliki

1. Pepatah yang sesuai bagi orang yang tidak bersalah ialah _________________ __________________________. 2. Orang yang bruk siku ialah orang yang _________________________________ ___________________________. 3. Seseorang yang memberikan sumbangan tanpa mengira agama,bangsa dan darjat ialah ____________________________________________________. 4. Orang yang amanah ialah ___________________________________________. 5. Amalan bergotong-royong dapat ___________________________.

(5 marka)

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.


mesra matlamat harmoni persekitaran penduduk

Ramesh a/l Rajasinggam tinggal di Taman Mutiara. Dia berasa bertuah tinggal di situ kerana para penduduknya hidup dengan (1) ____________. Pada setiap minggu,(2) ____________ di taman itu akan mengadakan aktiviti gotongroyong.(3)________________ utama mereka adalah untuk membersihkan (4) ____________ taman perumahan itu. Melalui aktiviti ini,penduduk taman perumahan itu dapat menjalinkan hubungan yang lebih (5) __________________________.
(5 markah)

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.


dihormati peka membantu beramah mesra bermuafakat

1. Hidup berjiran mestilah sentiasa ______________________________. 2. Jiran yang baik patut ___________________. 3. Setiap individu bertanggungjawab________________________. 4. Walaupun sibuk dengan tugas seharian, luangkan sedikit masa untuk _____________________ dengan jiran. 5. Sebagai jiran yang ____________________, kes penderaan kanak-kanak yang berlaku di tempat tinggal haruslah dilaporkan kepada pihak berkuasa dengan segera.

Padankan maksud peribahasa di bawah.

1 .Bulat air kerana pembentung, buat manusia kerana muafakat

a)hubungan persahabatan yang sungguh rapat

2. Seperti anak ayam kehilangan ibu

b) rakyat yang susah kerana kehilangan pemimpin

3. Bagai aur dengan tebing

c) kesusahan seseorang akan turut dirasai oleh ahli keluarganya

4. Bagai isi dengan kuku

d) sikap bekerjasama dan saling membantu antara satu sama lain

5. Cubit paha kanan,paha kiri terasa sakit

e) kejayaan sesuatu pekerjaan hasil daripada persefahaman dan kerjasama