Anda di halaman 1dari 6

NAMA MURID : TINGKATAN : NAMA GURU MATAPELAJARAN MARKAH : .

SMK TINJAR , BARAM PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 MASA : 1 JAM

ARAHAN : 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A : 35 soalan objektif , Bahagian B : 8 soalan berstruktur 2. Jawab SEMUA soalan dalam bahagian A dan Bahagian B dalam ruangan yang disediakan.
Bahagian A : ( 70 markah ) Pilih jawapan yang paling tepat . 1. Apakah yang terkandung dalam prinsip Rukun Negara ? A. Percaya kepada Tuhan B. Yakin akan kewujudan Tuhan C. Besyukur atas nikmat Tuhan D. Mematuhi segala urusan Tuhan 2. Individu yang mempunyai harga diri akan A. Mudah tersinggung apabila dikritik B. Yakin menghaapi sebarang masalah C. Bersikap pesimmis tentang masa depan D. Ragu ragu dengan kebolehan yang ada 3. Berikut merupakan kebaikan bersenam , kecuali A. Mencerdaskan otak B. Meningkatkan metabolism tubuh C. Mengurangkan berat badan D. Mendapatkan zat yang secukupnya 4. Yang manakah tidak menunjukkan adab sopan di meja makan ? A. Meletakkan siku di atas meja sebelum makan B. Membasuh tangan sebelum duduk di meja makan C. Mendahulukan orang tua sebelum menjamah makanan D. Tidak bercakap ketika mulut penuh dengan makanan 5. Apakah kebaikan mengamalkan nilai toleransi ? A. Mampu membezakan cara hidup kita dan orang lain

B. Mendapatkan pelbagai reaksi terhadap kesusahan orang lain C. Dapat menunjukkan keikhlasan hati kita kepada orang lain D. Mampu menyesuaikan diri dengan pelbagai situasi 6. Individu yang tidak mengamalkan toleransi I akan simpati dan empati dngan kesusahan orang lain II tidak mudah memaafkan orang lain III mudah mempengaruhi hidup orang lain IV boleh menyesuaikan diri dalam pelbagai pesekitaran A. I dan II B. I dan III C. II dan III D. III dan IV 7. Jiran anda mempunyai cara hidup yang berlainan dengan anda . apakah yang anda akan lakukan ? A. Tidak mengendahkan jiran itu B. Menghidangkan makanan lazat untuknya C. Menegur sekadar mengambil hati D. Menhormati agama dan kepercayaan mereka. 8. Antara yang berikut , yang manakah bukan cirri-ciri orang yang rajin ? A. Sanggup mencuba sesuatu yang baru B. Melakukan sesuatu tanpa perancangan C. Tdak berputus asa walaupun menhgadapi masalah D. Member tumpuan yang sepenuhnya kepada pekara yang sedang dilakukan 9. Bagaimanakah cara untyuk menunjukkan kasih saying ? I sentiasa membantu orang yang dalam kesusahan II sentiasa memberikan layanan yang baik dan bersopan III saling hormat menghormati anatar satu sama lain IV tidak membebankan orang lain dengan maslah yang kita hadapi A. I , II dan III B. II , III dan IV C. I, II dan IV D. I , III dan IV 10. Antara berikut , yang manakah bukan kepentingan nilai keadilan dalam hidup berkeluarga ? A. Untuk mewujudkan keharmonian keluarga B. Untuk mengelakkan perasaan tidak puas hati anatar kalangan ahli keluarga C. Untuk memudahlan proses penyelesaian masalah D. Untuk memastikan setip anggota 11. Pekara pekara nerikut boleh dilakukan dengan penngunaan internet , kecuali A. Mencari dan bertukar alamat B. Menghantar email kepada pengguna lain C. Melayarai llaman web dari seluruh dunia D. Mengodam laman web orang lain 12. Pilih penyataan yang tidak menerangkan kepentingan merancang perbelanjaan . A. Dapat mengurangkan sesuatu kos B. Dapat mengelakkan berlakunya pembaziran C. Dapat menguruskan sumber kewangan dengan lebih berhemah D. Dapat membeli barangan dalam kuantiti yang banyak

13. Antara berikut , yang manakah bukan kepentingan nilai kasih saying terhadap keluarga ? A. Menjadi sumber inspirasi untuk kejayaan

B. Meningkatkan imej dan nama baik keluarga C. Menjadi pendorong untuk melakukan kebaikan D. Melahirkan keluarga yang bahagia dan harmoni 14. Apakah tujuan Hari Ibu dan Hari Bapa disambut ? A. Untuk menghargai jasa dan pengorbanan ibu bapa B. Untuk memberikan anugerah kepada ibu dan bapa mithali C. Untuk member pengiktirafan kepada ibu bapa yang tlah berjaa D. Untuk member peluang kepada anak anak meluangkan masa bersama ibu bapa 15. Mengapakah tradisi panggialn yang tersendiri untuk anggota keluarga masih dikekalkan ? I menghormati golongan yang lebih tua II menunjukkan kemesraan ikatan kekeluargaan III menyayangi golongan yang lebih muda IV menghargai sumbangan anggota keluarga A. I , II dan III B. II , III dan IV C. I, II dan IV D. I ,, III dan IV 16. Antara berikut , yang manakah tidak termasuk dalam tugas dan tanggungjawab anak- anak ? A. Mengikut nasihat ibu bapa B. Mematuhi peraturan keluarga C. Saling membantu dalam keluarga D. Menyediakan tempat perlindungan untuk keluarga Soalan 17 hingga Soalan 20 merujuk kepada nilai-nilai yang telah disenaraikan berikut. Nilai H Nilai I Nilai J Nilai K : Kepercayaan kepada Tuhan : Amanah : Harga Diri : Bertanggungjawab

17.Kita mesti mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing- masing. A Nilai I B Nilai J C Nilai K D Nilai H 18. Seorang pelajar yang mempunyai _________ akan menghormati guru. A nilai I B nilai J C nilai K D nilai H 19. Seorang pekerja melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Pekerja tersebut tidak pernah menyerahkan tugasnya kepada orang lain. Pekerja tersebut mengamalkan A nilai I B nilai J C nilai K D nilai H 20. Seorang pekerja yang baik perlu datang ke pejabat tepat pada masanya. Seorang pekerja mesti menjalankan tugas yang diberi dengan cekap dan bersih. Pekerja ini mengamalkan A nilai I B nilai J C nilai K D nilai H 21. Maisarah berlatih bersungguh-sungguh tanpa mengenal erti putus asa dengan penuh kecekalan untuk berjaya dalam sukan bowling. Nilai yang diamalkan oleh Maisarah ialah A kerajinan B kecekalan C ketabahan D kesungguhan 22. Antara kesan mengamalkan nilai X ialah memberi kesejahteraan hidup bersama, saling memahami antara satu dengan yang lain, perasaan perikemanusiaan, dan prihatin. Nilai X ialah A toleransi B berhemah

C kasih sayang

cinta akan tanah air

23. Perlakuan yang tidak menunjukkan nilai kasih sayang ialah A persefahaman B peperangan C persahabatan D permuafakatan 24. Encik Adnan telah mengambil seorang pekerja baharu yang merupakan anak seorang sahabat baiknya. Beliau mengabaikan calon-calon lain yang lebih layak. Encik Adnan tidak mengamalkan nilai A keadilan B toleransi C kerajinan D kepimpinan 25. Pengadil bola sepak SMK Methodist itu mengadili permainan tersebut tanpa mempunyai perasaan berat sebelah. Pengadil ini mengamalkan nilai A keadilan B berhemah C kerjasama D bertolak ansur 26. Anak-anak akan melawan ibu bapa dan memberontak jika mereka kurang nilai A cinta akan negara B kasih sayang C berdikari D rasional 27. Seorang peniaga runcit menghadapi kerugian dalam perniagaannya. Dia akan menghadapi cabaran tersebut dengan mencari kaedah mengurangkan belanja dan meningkatkan jualannya sehingga memperoleh keuntungan. Apakah nilai yang diamalkan? A kesungguhan B kegigihan C berdikari D toleransi 28. Berikut merupakan ciri-ciri nilai sanggup berkorban untuk negara kecuali A rela berkorban B kesetiaan yang jitu C kesanggupan menunjuk perasaan D kesanggupan menghadapi Rintangan 29 Berikut bukan ciri-ciri berdikari A berkeyakinan B kurang keyakinan C tidak bergantung pada orang lain D bertindak mencapai matlamat 30. Sambutan Hari Guru, Hari Kantin, Hari merupakan antara aktiviti yang dapat mewujudkan A toleransi B kegigihan C keyakinan D kasih sayang Penyampaian Hadiah, dan Hari Sukan

31. Pak Ali akan mendengar setiap pendapat dan pandangan anak- anaknya secara terbuka dan berusaha membantu mereka. Mereka akan berasa diri dihargai dan diperlukan oleh keluarga. Nilai yang diamalkan oleh Pak Ali ialah A hormat dan taat kepada anggota keluarga B hormat kepada anggota keluarga C hormat kepada anak-anak D hormat kepada saudara 32 Apakah kesan negatif jika tiada amalan nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga? A Keluarga akan berjaya B Keluarga akan bahagia C Keluarga akan harmoni D Keluarga akan berpecah-belah 33 Peribahasa berikut peringatan bahawa pentingnya nilai ______ dalam kehidupan. "Yang pipih tidak datang melayang, yang bulat tidak datang bergolek". A dedikasi B toleransi C kerajinan D kesabaran memberi

34 Perlakuan yang tidak menunjukkan nilai kasih sayang ialah A pesta perayaan B rumah terbuka C peperangan D kongsi raya 35 Kesan amalan kasih sayang ialah A mewujudkan insan yang malas B mewujudkan insan yang keras hati C mewujudkan generasi yang kejam D mewujudkan perasaan cinta dan kasih sayang Bahagain B . Aplikasi Nilai ( 40 markah )

Soalan 1 hingga 5 , nyatakan nilai yang perlu diamalkan dalam situasi situasi yang berikut . 1. Aman melanggar lampu merah kerana hendak pergi ke tempat kerja dengan cepat .
2. Sepasang suami isteri yang cacat melintas jalan raya. 3. Hamzah tidak mahu mendengar nasihat dan pendapat anak-anaknya dalam membuat keputusan kerana baginya , sebagai ketua keluarga keputusan adalah di tangannya. 4. Norain membeli sekilo beras , apabila pulang ke rumah , dia mendapati beras tersebut kurang dari sekilo. 5. Ramai kanak- kanak mangsa tsunami di Acheh hidup dalam kemiskinan dan sengsara. Soalan 6 11 , isikan tempat kosong dengan nilai yang berkaitan dalam perbualan dibawah ini . 6. David : Tadi , semasa dalam perjalanan ke sekolah , ada seorang pemandu yang tidak bersopan di jalan raya . Dia melanggar lampu isyarat . Nasib baik tidak berlaku kemalaangan . 7. Kamil : Sepatutnya dia tidak boleh bersikap begitu , kita mestilah beradab sopan dan berbudi pekerti mulia semasa di jalan raya . . 8. David : Betul cakap awak . Kita mestilah menjaga keselamatan diri dan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Selain itu , kita juga perlu berfikiran . Iaitu boleh berfikir berdasarakan alas an dan bukiti bukti yang kukuh. 9. Kamil : Tadi semasa saya dalam bas, ada seorang pemuda yang duduk di tempat yang dikhaskan untuk golongan kurang upaya , kasihan orang buta tu terpaksa berdiri . 10. David : Tak patutlah pemuda itu , sepatutnya dia mestilah bertolak ansur . Sabar dan mengawal diri . 11. Kamil : Sebagai warga yang penyayang , kita mestilah hidup berbaik- baik antara satu sama lain dan mengutamakan keaamanan . Soalan 12 15 , baca petikan di bawah ini , kemudian isi tempat kosong dengan nilai yang sesuai . Beberapa orang penduduk di Kampung Medong telah dimasukkna ke hospital kerana menghidap demam denggi . Apabila pihak Kementerian Kesihatan datang untuk membuat pemantauan , didapati banyak tempat tempat pembiakan nyamuk akibat daripada tempat pembuangan sampah yang tidak teratur . 12. Penduduk Kampung Titi perlu mengamalkan nilai , mereka tidak prihatin terhadap isu alam sekitar . 13. Penyakit tersebut merebak berpunca daripada sikap penduduk yang tidak .iaitu tidak melaksanakan tugas membersihkan kawasan masing- masing.

14. Nilai ..akan terjejas disebabkan manusia tidak memelihara dan memulihara alam sekitar . 15. Sifat manusia yang rakus dan tidak berfikir berdasarkan alas an dan bukti yang nyata adalah sifat individu . Pilihan jawapan disediakan di bawah ini. Nilai Menghormati hak golongan OKU Kekebesan bersuara

Melindungi hak penggunaMelindungi hak kanak-kanak KerajinanMenghormati hak OKU Kepercayaan kepada Tuhan Saling membantu dan berkerjasama Berdikari Mematuhi peraturan dan undang undang Mematuhi peratran dan undang-undang Hemah tinggi Rasional Menghormati hak golongan OKU Toleransi Menyayangi dan menghargai alam sekitar Rasional Hemah tinggi Saling membantu antara Negara Melindungi hak pengguna Saling membantu dan berkerjasama Keharmonian antara manusia dan alam sekitar Hidup secara aman damai Peka kepada isu-isu alam sekitar Bertanggungjawab

KERTAS SOALAN TAMAT


Hak milik Panitia Pendidikan Moral dbm/smktinjar/pk1

Anda mungkin juga menyukai