Anda di halaman 1dari 5

SMK TAMPARULI 2011 UJIAN GERAK MAHIR (UGM) - JULAI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 NAMA : ___________________________ KELAS : ___________________________

Bahagian A: Soalan Objektif (36 markah) Jawab semua soalan. 1. Orang yang tidak cinta kepada negara dikenali sebagai A pejuang B pembela C pemimpin D pengkhianat 2. Orang yang memburuk-burukkan nama negara patut A diberi penghargaan B diberi ganjaran C dibuang negeri D diberi penghormatan 3. Yee Meng telah terpilih sebagai wakil negara dalam perlawanan badminton. Yee Meng sepatutnya A memburuk-burukkan imej negara B mengharumkan nama negara C memalukan negara D bermain dengan sambil lewa 4. Yang berikut perkara-perkara yang berkaitan dengan cinta akan negara kecuali A sanggup berkorban untuk mempertahankan negara B menghormati lambang kebesaran dan pemimpin negara C sentiasa membeli barangan buatan Malaysia. D menjual maklumat negara kepada musuh. 5. Apakah sifat yang perlu ada pada seseorang perajurit negara? A Berani B Mementingkan diri sendiri C Pengecut D Bertimbang rasa 6. Orang yang cinta akan negara mestilah A menjatuhkan imej negara B menghayati prinsip-prinsip Rukun Negara C merosakkan khazanah alam. D mengkhianati negara 7. Nyatakan sebab kita perlu mencintai negara sendiri. A Malaysia tempat kita mengenal identiti diri B Malaysia terletak di negara Asia C Malaysia terdiri daripada berbilang kaum. D Malaysia sudah merdeka. 8. Yang manakah antara yang berikut lambang kebesaran negara? A Lagu Negaraku B Jambatan Pulau Pinang C Stadium Bukit Jalil D Menara berkembar Petronas 9. Rakyat yang setia kepada raja dan negara akan mengamalkan A budaya lepak B kepercayaan nenek moyang C sikap mementingkan diri sendiri D prinsip-prinsip Rukun Negara 1

SMK TAMPARULI 2011 10. Apakah nama bendera Malaysia? A Terang Berbelang B Jalur Gemilang C Jalur Warna-warni D Kibaran Gemilang 11. Ketika lagu Negaraku dinyanyikan, kita hendaklah A mendiamkan diri B berdiri tegak dan menyanyi bersama C bersembang dengan rakan di sebelah D melakukan aktiviti bebas 12. Baginda Sultan sudi mencemar duli dengan melawat ke Kampung Pinang Sebatang pada minggu hadapan. Apakah reaksi para penduduk kampung itu? A Tidak melakukan apa-apa persiapan menyambut kedatangan baginda. B Melakukan aktiviti kampung seperti biasa. C Menyambut kedatangan baginda denga perasaan gembira. D Meminta tangguh lawatan itu 13. Apakah cogan kata Jata Negara? A Bahasa Menyatukan Bangsa B Bersatu Teguh Bercerai Roboh C Keranamu Malaysia D Bersekutu Bertambah Mutu 14. Yang manakah tokoh negara yang banyak berkorban demi negara? I Tun Hussein Onn II Tun Abdul Razak III Tunku Abdul Rahman IV Tun Mahatir bin Mohamed A B C D I, II dan III sahaja I, II dan IV sahaja I, III dan IV sahaja I, II, III dan IV

16. Kumaran bercita-cita untuk memasuki bidang ketenteraan. Sebagai rakan Kumaran, apakah tindakan anda? A Mentertawakan Kumaran B Menyanjung tinggi cita-cita Kumaran C Mempersendakan cita-cita Kumaran D memujuknya supaya berfikir habisHabisan 17. Mengapakah kita perlu menghargai jasa pahlawan negara? A Mereka sanggup berkorban nyawa dan keluarga demi negara B Mereka bekerja di Malaysia C Mereka banyak menolong orang susah D Mereka berminat dalam bidang yang diceburi. 18. Bilakah negara kita mencapai kemerdekaan? A Pada 28 Julai 1965 B Pada 31 Ogos 1957 C Pada 30 Mei 1969 D Pada 13 Mei 1957 19. Apakah ciri yang perlu ada pada seseorang pemimpin untuk membangunkan negara? A Kesyukuran B Putus asa C Individualistik D Kejujuran dan penyabar 20. Sebanyak 20 orang pelajar termasuk Wong Yu Fei dipilih untuk menyertai Program Anak Angkat usaha sama Malaysia-Jepun. Haruskah Wong Yu Fei menerima tawaran itu? A Ya, supaya dia dapat memperkenalkan Malaysia kepada rakyat jepun. B Tidak, kerana Jepun pernah menjajah Malaysia. C Ya, supaya dia dapat menceritakan keburukan Malaysia kepada rakyat Jepun. D Tidak, kerana rakyat Jepun bersikap zalim.

15. Pengorbanan seseorang terhadap negara sepatutnya dijadikan A kritikan pada masa hadapan B fitnah C panduan dan ikutan D hiasan semata-mata

SMK TAMPARULI 2011 21. Apakah yang dimaksudkan dengan cinta akan negara? A Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan sendiri. B Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk negara sebagai tanda kebaktian untuk negara. C Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada raja dan negara D Menghormati raja serta lambing-lambang kebesaran negara 22. Berikut merupakan aktiviti yang boleh dijalankan menerusi Projek Sungai Angkat Sekolah, kecuali A membersih sungai-sungai yang tercemar B mendirikan papan tanda yang bersesuaian di sepanjang sungai C menjalankan kajian tentang punca-punca pencemaran D mengadakan pertandingan menulis puisi tentang sungai 23. Pantai-pantai berikut terletak di negeri Pahang, kecuali A Pantai Cahaya Bulan B Teluk Chempedak C Pantai Balok D Pantai Cherating 24. Apakah keistemewaan Taman Negara Mulu yang terletak di negeri Sarawak? I Dapat memuatkan 40 buah kapal terbang Boeing 747 dan 7500 buah bas dalam satu-satu masa II Terdapat rumah penginapan yang besar dan selesa III Terdapat stalaktit dan stalagmite yang indah dan pelbagai bentuk IV Terdapat bunga yang terbesar di dunia A B C D I dan II Idan III II dan IV III dan IV 25. Warna merah yang terdapat pada bendera negeri Sabah melambangkan A keamanan dan ketenteraman B kemurnian dan keadilan C keberanian dan keyakinan D kekuatan dan kerjasama 26. Berikut adalah kebaikan melancong dalam negeri kecuali A dapat menstabilkan ekonomi negara B dapat bersaing dengan pelancong asing C dapat menjimatkan perbelanjaan D dapat menghayati keindahan alam semula jadi negara 27. Apakah lambang dan identiti sesebuah negeri yang perlu dihormati? I Bendera II Jata negeri III Maskot negeri IV Lagu negeri A B C D I, II dan III II, III dan IV I, II dan IV I, III dan IV

28. Taat setia kepada raja dan negara bermaksud A menunaikan kewajipan terhadap raja dan negara melebihi diri sendiri B kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada raja dan negara C mengenali keistemewaan yang dimiliki oleh raja dan negara D memastikan masyarakat mematuhi undang-undang negara 29. Berikut merupakan lambang yang terdapat pada jata negara, kecuali A bulan sabit B sebuah perisai C dua ekor harimau D mahkota kebesaran

SMK TAMPARULI 2011

30. Sempena Bulan Kemerdekaan negara, Encik Alex telah mengibarkan bendera di kediamannya. Encik Alex seorang yang A bangga terhadap negara B suka menunjuk-nunjuk C peka terhadap keadaan sekeliling D hormat akan jiran tetangga 31. Apakah tema Hari Kebangsaan pada tahun 2010? A Malaysiaku Gemilang B Perpaduan Teras kejayaan C 1 Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan D 1 Malaysia Menjana Transformasi 32. Seseorang yang sanggup berkorban untuk negara akan A mempelajari cara-cara menggunakan senjata api B mengutamakan kepentingan negara melebihi kepentingan sendiri C menyertai pasukan unit beruniform di sekolah D berani bertindak dalam apa juga keadaan 33. Ketika negara dalam keadaan aman, Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) berperanan A mengawasi pelantar minyak B mengawal keselamatan di laut C melindungi sumber luar pantai D melindungi kapal-kapal negara jiran

34. Yang manakah antara yang berikut bukan dianggap sebagai pahlawan negara? A Mat Kilau B Leftenan Adnan C Kanang Anak Langkau D Tan Sri P. Ramlee 35. Mengapakah setiap negeri mempunyai identiti sendiri? A Untuk membezakan sesebuah negeri dengan negeri yang lain B Untuk membolehkan setiap negeri menunjukkan keistemewaan masingmasing C Untuk memudahkan rakyat mengenali negeri kelahirannya D Untuk memudahkan kerajaan melaksanakan program pembangunan 36. Apakah kebaikan pengamalan semangat patriotisme? A Mempercepatkan proses kematangan diri B Melindungi negara daripada anasir negatif C Membezakan negara dengan negara yang lain D Menyelaraskan sistem pentadbiran negara

SMK TAMPARULI 2011

Bahagian B: Soalan Subjektif (14 markah) Tandakan () pada padanan yang benar dan tandakan () pada padanan yang salah. Pernyataan 1. Mengutip sampah sarap setelah berkelah di tepi pantai 2. Mengenali dan mengetahui lambing-lambang yang terdapat pada Jalur Gemilang 3. Menunaikan tanggungjawab sebagai warganegara untuk mempertahankan negara. 4. Mengetahui maksud-maksud yang terdapat pada jata negeri masing-masing. 5. Menjadi anggota pasukan keselamatan dan bersedia mempertahankan negara. 6. Mengadakan ekspedisi mendaki gunung untuk menghargai keindahan alam. 7. Berdiri tegak dan menunjukkan rasa hormat apabila lagu kebangsaan dimainkan. 8. Mengadakan Projek Sungai Angkat Sekolah untuk mengindahkan kawasan sungai. Nilai Cinta akan negara Taat setia kepada raja dan negara Cinta akan negara Sanggup berkorban untuk negara Sanggup berkorban untuk negara Taat setia kepada raja dan negara Taat setia kepada raja dan negara Cinta akan negara () / ()

Tuliskan nama individu-indiividu yang telah banyak berjasa kepada negara.


Tun Dr. Mahatir Mohamad Datuk Jimmy Choo Tunku Abdul Rahman Datuk Nicol Ann David Leftenan Adnan Saidi Datuk Dr. Jemilah Mahmood

1. 2. 3. 4. 5.

6.

Pengorbanan Orang yang mengetuai Pakatan Murni ke London untuk menuntut kemerdekaan tanah air. Pemain skuasy wanita negara yang pernah meraih kedudukan pertama dalam senarai pemain skuasy dunia. Pereka kasut anak tempatan yang Berjaya mencipta nama sebagai pereka kasut untuk kerabat diraja dan selebriti di London. Anggota tentera yang berjuang dengan penuh keberanian untuk menentang penjajahan Jepun di Tanah Melayu. Sukarelawan negara yang sering membantu mangsa-mangsa bencana alam dan perang sehingga pernah ditembak ketika berbakti di Iraq. Pemimpin negara yang digeruni dan disegani negara asing kerana ketegasan dan pemikirannya semata-mata untuk meningkatkan imej Malaysia di mata dunia.

Nama Individu