Anda di halaman 1dari 1

NAMA:______________________________ KELAS: _________

SMK JULAU (YEB6201)


UJIAN BULANAN PENDIDIKAN MORAL (TINGKATAN 1)
Arahan: JAWAB SEMUA SOALAN
Kepercayaan kepada Tuhan Toleransi
Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar
Amanah Kasih Sayang
Bertanggungjawab Kesederhanaan
Harga Diri Peka terhadap Isu-isu Alam Sekitar

MAKSUD NILAI
Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan
kepercayaan dan keyakinan orang lain.
Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan
menjaga maruah
diri dalam kehidupan.
Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta Alam
Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri
bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan
perselisihan faham demi kesejahteraan hidup.
Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan
melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.
Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam
sekeliling dan berusaha menyelesaikannya.
Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta
berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas
Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan
dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau
perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang
lain.
Menerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu
kebiasaan, adat dan kepercayaan yang diwarisi secara
turun-temurun dalam keluarga.
Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara
alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan
ekosistem.

1. Siapakah Perdana Menteri Malaysia pada masa sekarang? __________________________ (BONUS)


2. Apakah yang akan berlaku kepada negara sekiranya pemimpin tidak amanah dan bertanggung jawab?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

3. Nyatakan 5 prinsip Rukun Negara


a. _______________________________________________
b. _______________________________________________
c. _______________________________________________
d. _______________________________________________
e. _______________________________________________
4. Berikan 2 sebab mengapa kita tidak boleh mengamalkan rasuah dalam kehidupan
a. __________________________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________________________
5. Nyatakan 2 nilai yang perlu ada pada seorang pelajar sekolah
a. _________________________________________
b. _________________________________________
1