Anda di halaman 1dari 54

3.2.3.

Perhitungan Balok

200

400

4
400

4'
300

5
100

5'

200

200

F'
200

F'

500

250

250

E'

500

500

VOID

2100

400

400

D
VOID

400

A
500

100

B'

B
200

200

A
100

300

2'

400

400

200

100

5'

Data yang ada :


Mutu Beton ( fc )

= 20 Mpa

Mutu Baja ( fy )

= 400 Mpa (ulir)

Berat Dinding

= 2,5 kN/m2

Berat Jenis Beton

= 2400 kg/m3

WL

= 2 kN/m2 , 3 kN/m2

Penutup

= 1 kN/m2

Tinggi dinding

=4m

93

BALOK AS - 3

200

500

400

500

250

250

E'

Dimensi Balok

Diambil bentang terpanjang yaitu 5 m


h=

1
1
. 500 = 41,66 ~ 40 cm
=
12
12

b=

2
2
h=
. 40 = 26,6 ~ 25 cm
3
3

Diambil dimensi balok = 25/40

1.

BALOK AS 3 ( A-B)

1.

Beban yang bekerja pada plat lantai


Beban mati(WD)

B.s. plat

= 0,12 . 2400 . 1 . 10 = 2880 N/m =

2,88 kN/m

Finishing

=100 . 1 . 10 = 1000 N/m

1,00 kN/m

WD TOTAL

3,88 kN/m

3,00 kN/m

Beban hidup (WL)

WL untuk balkon = 300 . 1 . 10

Beban Ultimate (WU)

=1,2 (WD)+1,6(WL)
=1,2 (3,88)+1,6(3)
=9,456 kN/m

94

2.

Pembebanan BALOK A-B


Beban mati(WD)

q ekuivalen plat beban segitiga


1
= .WU plat . lx
3

1
. 9,456 . 2
3

6,304 kN/m

2,400 kN/m

2,5 kN/m2 . 1

2,500 kN/m

q AB

11,204 kN/m

Berat sendiri Balok


= b . h . 24 kN/m2
= 0,25 . 0,4 . 24 kN/2

3.

Tembok t=1m

Menghitung Momen
MtA

1
. q . l2
16

1
. 11,204 . 22
16

= 2,801 kNm
MlAB

1
.q.l2
14

1
. 11,204 . 22
14

= 3,201 kNm

95

MtB

1
. q . l2
10

1
. 11,204 . 22
10

= 4,482 kNm

4.

Menghitung luas tulangan perlu


Tinggi balok ( h )

= 400 mm

Selimut beton (p)

= 40 mm (tabel 3)

Perkiraan diameter utama

= 12 mm

Perkiraan diameter sengkang

= 8 mm

d = h p sengkang utama
= 400 40 8 6
= 346 mm = 0,346 m

5.

Mencari tulangan
>> MtA = 2,801 KNm

Mu
2,801

= 93,588 KN/m2
2
2
bd
0,25 0,346
interpolasi < min (0,0017)
Dipakai min 0,0017
ASTA

=.b.d
= 0,0017 . 250 . 346
= 147,05 mm2

96

>> MlAB = 3,021 KNm

Mu
3,021

= 106,953 KN/m2
2
2
bd
0,25 0,346
interpolasi < min (0,0017)
Dipakai min 0,0017
ASlAB

=.b.d
= 0,0017 . 250 . 346
= 147,05 mm2

>> MtB = 4,482 KNm

Mu
4,482

= 149,754 KN/m2
2
bd
0,25 0,346 2
interpolasi < min (0,0017)
Dipakai min 0,0017
ASlAB

=.b.d
= 0,0017 . 250 . 346
= 147,05 mm2

6.

Pilih Tulangan
AS A

= 2 D 16 (402 mm2)

AS A-B

= 2 D 16 (402 mm2)

AS B

= 2 D 16 (402 mm2)

97

2.

BALOK AS 3 (B-C)

1.

Beban yang bekerja pada plat lantai


Beban mati(WD)

B.s. plat

= 0,12 . 2400 . 1 . 10 = 2880 N/m =

2,88 kN/m

Finishing

=100 . 1 . 10 = 1000 N/m

1,00 kN/m

WD TOTAL

3,88 kN/m

2,00 kN/m

6,546 kN/m

2,400 kN/m

Beban hidup (WL)

WL untuk balkon = 200 . 1 . 10

Beban Ultimate (WU)

=1,2 (WD)+1,6(WL)
=1,2 (3,88)+1,6(2)
=7,856 kN/m

2.

Pembebanan BALOK B-C


Beban mati(WD)

q ekuivalen plat beban segitiga


1
= .WU plat . lx. 1
3

1
. 7,856 . 2,5 . 1
3

Berat sendiri Balok


= b . h . 24 kN/m2
= 0,25 . 0,4 . 24 kN/2

98

Tembok t=4m
2,5 kN/m2 . 4

10,000 kN/m

37,046 : 5 = 7,409 kN/m

7,409 kN/m

qBC

26,355 kN/m

Pembebanan P (diratakan)
> q ekuivalen plat trapesium
=

lx
1
. WU . lx . (3-( )2)
6
ly

1
2,5 2
. 7,856 . 2,5 . (3-(
))
6
4

= 17,083 kN/m
>bs balok anak
=0,2 . 0,3 . 24
=1,44 kN/m
>q total = 17,083 kN/m + 1,44 kN/m
= 18,523 kN/m
>beban terpusat
=q . l = 18,523 . 4 m = 74,092 Kn
>dibagi di 2 tumpuan, tiap tumpuan menerima:
=74,092 : 2 = 37,046 kN
Diasumsikan diratakan di balok B-C

99

3.

Menghitung Momen
MtB

1
. q . l2
10

1
. 26,355 . 52
10

= 65,887 kNm
MlBC

1
.q.l2
16

1
. 26,355 . 52
16

= 41,719 kNm
MtC

1
. q . l2
11

1
. 26,355 . 52
11

= 59,897 kNm

4.

Menghitung luas tulangan perlu


Tinggi balok ( h )

= 400 mm

Selimut beton (p)

= 40 mm (tabel 3)

Perkiraan diameter utama

= 12 mm

Perkiraan diameter sengkang

= 8 mm

d = h p sengkang utama
= 400 40 8 6
= 346 mm = 0,346 m

100

5.

Mencari tulangan
>> MtB = 65,887 KNm

Mu
65,887

= 2201,44 KN/m2
2
2
bd
0,25 0,346
interpolasi

0,0075
2201 2200
=
2300 2200 0,0079 0,0075

= 0,0004 = 100 x 0,75


= 0,0075
interpolasi > min (0,0017)
Dipakai interpolasi 0,0075
ASTB

=.b.d
= 0,0075 . 250 . 346
= 648,7 mm2

>> MlBC = 41,719 KNm

Mu
41,719

= 1375,88 KN/m2
2
2
bd
0,25 0,346
interpolasi

0,0043
1376 1300
=
1400 1300 0,0046 0,0043

= 0,0228 = 100 x 0,43


= 0,0045
interpolasi > min (0,0017)
Dipakai interpolasi 0,0045

101

ASlBC

=.b.d
= 0,0045 . 250 . 346
= 389,25 mm2

>> MtC = 59,897 KNm

Mu
59,897

= 2001 KN/m2
2
2
bd
0,25 0,346
interpolasi

0,0068
2001 2000
=
2100 2000 0,0072 0,0068

= 0,0004 = 100 x 0,68


= 0,0068
interpolasi > min (0,0017)
Dipakai min 0,0068
AStC

=.b.d
= 0,0068 . 250 . 346
= 588,2mm2

6.

Pilih Tulangan
AS B

= 4 D 16 (804 mm2)

AS B-C

= 2 D 16 (402 mm2)

AS C

= 3 D 16 (603 mm2)

102

3.

BALOK AS 3 (C-D)

1.

Beban yang bekerja pada plat lantai


Beban mati(WD)

B.s. plat

= 0,12 . 2400 . 1 . 10 = 2880 N/m =

2,88 kN/m

Finishing

=100 . 1 . 10 = 1000 N/m

1,00 kN/m

WD TOTAL

3,88 kN/m

2,00 kN/m

10,501 kN/m

2,400 kN/m

Beban hidup (WL)

WL untuk balkon = 200 . 1 . 10

Beban Ultimate (WU)

=1,2 (WD)+1,6(WL)
=1,2 (3,88)+1,6(2)
=7,856 kN/m

2.

Pembebanan BALOK B-C


Beban mati(WD)

q ekuivalen plat beban segitiga


1
= .WU plat . lx. 2
3

1
. 7,856 . 2 . 2
3

Berat sendiri Balok


= b . h . 24 kN/m2
= 0,25 . 0,4 . 24 kN/2

103

Tembok t=4m
2,5 kN/m2 . 4

10,000 kN/m

126,623 : 4 = 31,658 kN/m

31,658 kN/m

qBC

54,559 kN/m

Pembebanan P (diratakan)
> q ekuivalen plat trapesium
=

lx
1
. WU . lx . (3-( )2)
6
ly

1
2
. 7,856 . 2 . (3-( )2)
6
4

= 7,201 kN/m x 4
= 28,805 kN/m
>bs balok anak
=0,2 . 0,3 . 24 . 2
=2,88 kN/m
>q total = 28,805 kN/m + 2,88 kN/m
= 31,685 kN/m
>beban terpusat
=q . l = 31,685 . 4 m = 126,623 kN
Diasumsikan diratakan di balok C-D

104

3.

Menghitung Momen
MtC

1
. q . l2
11

1
. 54,559 . 42
11

= 79,358 kNm
MlCD

1
.q.l2
16

1
. 54,559 . 42
16

= 54,559 kNm
MtD

1
. q . l2
11

1
. 54,559 . 42
11

= 79,358 kNm

4.

Menghitung luas tulangan perlu


Tinggi balok ( h )

= 400 mm

Selimut beton (p)

= 40 mm (tabel 3)

Perkiraan diameter utama

= 12 mm

Perkiraan diameter sengkang

= 8 mm

d = h p sengkang utama
= 400 40 8 6
= 346 mm = 0,346 m

105

5.

Mencari tulangan
>> MtC = 79,358 KNm

Mu
79,358

= 2651,54 KN/m2
2
2
bd
0,25 0,346
interpolasi

0,0091
2651 2600
=
2700 2600 0,0095 0,0091

= 0,0204 = 100 x 0,91


= 0,0093
interpolasi > min (0,0017)
Dipakai interpolasi 0,0093
ASTC

=.b.d
= 0,0093 . 250 . 346
= 804 mm2

>> MlCD = 54,559 KNm

Mu
54,559

= 1822,94 KN/m2
2
2
bd
0,25 0,346
interpolasi

0,0061
1822 1800
=
1900 1800 0,0064 0,0061

= 0,0066 = 100 x 0,61


= 0,0062
interpolasi > min (0,0017)
Dipakai interpolasi 0,0062

106

ASlCD

=.b.d
= 0,0062 . 250 . 346
= 536,3 mm2

>> MtD = 79,358 KNm

Mu
79,358

= 2651,54 KN/m2
2
2
bd
0,25 0,346
interpolasi

0,0091
2651 2600
=
2700 2600 0,0095 0,0091

= 0,0204 = 100 x 0,91


= 0,0093
interpolasi > min (0,0017)
Dipakai interpolasi 0,0093
ASTD

=.b.d
= 0,0093 . 250 . 346
= 804 mm2

6.

Pilih Tulangan
AS C

= 4 D 16 (804 mm2)

AS C-D

= 3 D 16 (603 mm2)

AS D

= 4 D 16 (804 mm2)

107

4.

BALOK AS 3 (D-E)

1.

Beban yang bekerja pada plat lantai


Beban mati(WD)

B.s. plat

= 0,12 . 2400 . 1 . 10 = 2880 N/m =

2,88 kN/m

Finishing

=100 . 1 . 10 = 1000 N/m

1,00 kN/m

WD TOTAL

3,88 kN/m

2,00 kN/m

6,546 kN/m

2,400 kN/m

Beban hidup (WL)

WL untuk balkon = 200 . 1 . 10

Beban Ultimate (WU)

=1,2 (WD)+1,6(WL)
=1,2 (3,88)+1,6(2)
=7,856 kN/m

2.

Pembebanan BALOK D-E


Beban mati(WD)

q ekuivalen plat beban segitiga


1
= .WU plat . lx. 1
3

1
. 7,856 . 2,5 . 1
3

Berat sendiri Balok


= b . h . 24 kN/m2
= 0,25 . 0,4 . 24 kN/2

108

Tembok t=4m
2,5 kN/m2 . 4

10,000 kN/m

37,046 : 5 = 7,409 kN/m

7,409 kN/m

qDE

26,355 kN/m

Pembebanan P (diratakan)
> q ekuivalen plat trapesium
=

lx
1
. WU . lx . (3-( )2)
6
ly

1
2,5 2
. 7,856 . 2,5 . (3-(
))
6
4

= 17,083 kN/m
>bs balok anak
=0,2 . 0,3 . 24
=1,44 kN/m
>q total = 17,083 kN/m + 1,44 kN/m
= 18,523 kN/m
>beban terpusat
=q . l = 18,523 . 4 m = 74,092 kN
>dibagi di 2 tumpuan, tiap tumpuan menerima:
=74,092 : 2 = 37,046 kN
Diasumsikan diratakan di balok D-E

109

3.

Menghitung Momen
MtD

1
. q . l2
11

1
. 26,355 . 52
11

= 59,897 kNm
MlDE

1
.q.l2
16

1
. 26,355 . 52
16

= 41,719 kNm
MtE

1
. q . l2
11

1
. 26,355 . 52
11

= 59,897 kNm

4.

Menghitung luas tulangan perlu


Tinggi balok ( h )

= 400 mm

Selimut beton (p)

= 40 mm (tabel 3)

Perkiraan diameter utama

= 12 mm

Perkiraan diameter sengkang

= 8 mm

d = h p sengkang utama
= 400 40 8 6
= 346 mm = 0,346 m

110

5.

Mencari tulangan
>> MtD = 59,897 KNm

Mu
59,897

= 2001,3 KN/m2
2
2
bd
0,25 0,346
interpolasi

0,0068
2001 2000
=
2100 2000 0,0072 0,0068

= 0,0004 = 100 x 0,68


= 0,0068
interpolasi > min (0,0017)
Dipakai interpolasi 0,0068
ASTD

=.b.d
= 0,0068 . 250 . 346
= 588,2 mm2

>> MlDE = 41,719 KNm

Mu
41,719

= 1375,88 KN/m2
2
2
bd
0,25 0,346
interpolasi

0,0043
1376 1300
=
1400 1300 0,0046 0,0043

= 0,0228 = 100 x 0,43


= 0,0045
interpolasi > min (0,0017)
Dipakai interpolasi 0,0045

111

ASlDE

=.b.d
= 0,0045 . 250 . 346
= 389,25 mm2

>> MtE = 59,897 KNm

Mu
59,897

= 2001,3 KN/m2
2
2
bd
0,25 0,346
interpolasi

0,0068
2001 2000
=
2100 2000 0,0072 0,0068

= 0,0004 = 100 x 0,68


= 0,0068
interpolasi > min (0,0017)
Dipakai interpolasi 0,0068
ASTE

=.b.d
= 0,0068 . 250 . 346
= 588,2 mm2

6.

Pilih Tulangan
AS D

= 3 D 16 (603 mm2)

AS D-E

= 2 D 16 (402 mm2)

AS E

= 3 D 16 (603 mm2)

112

5.

BALOK AS 3 ( E-E)

1.

Beban yang bekerja pada plat lantai


Beban mati(WD)

B.s. plat

= 0,12 . 2400 . 1 . 10 = 2880 N/m =

2,88 kN/m

Finishing

=100 . 1 . 10 = 1000 N/m

1,00 kN/m

WD TOTAL

3,88 kN/m

2,00 kN/m

13,093 kN/m

2,400 kN/m

Beban hidup (WL)

WL untuk balkon = 200 . 1 . 10

Beban Ultimate (WU)

=1,2 (WD)+1,6(WL)
=1,2 (3,88)+1,6(2)
=7,856 kN/m

2.

Pembebanan BALOK A-B


Beban mati(WD)

q ekuivalen plat beban segitiga


1
= .WU plat . lx
3

1
. 7,856 . 2,5 . 2
3

Berat sendiri Balok


= b . h . 24 kN/m2
= 0,25 . 0,4 . 24 kN/2

113

3.

Tembok t=4m
2,5 kN/m2 . 4

10,000 kN/m

q EE

25,493 kN/m

Menghitung Momen
MtE

1
. q . l2
11

1
. 25,493 . 2,52
11

= 14,484 kNm
MlEE

1
.q.l2
16

1
. 25,493 . 2,52
16

= 9,958 kNm
MtE

1
. q . l2
10

1
. 25,493 . 2,52
10

= 15,933 kNm

4.

Menghitung luas tulangan perlu


Tinggi balok ( h )

= 400 mm

Selimut beton (p)

= 40 mm (tabel 3)

Perkiraan diameter utama

= 12 mm

Perkiraan diameter sengkang

= 8 mm
114

d = h p sengkang utama
= 400 40 8 6
= 346 mm = 0,346 m

5.

Mencari tulangan
>> MtE = 14,484 KNm

Mu
14,484

= 467,77 KN/m2
2
bd
0,25 0,346 2
interpolasi < min (0,0017)
Dipakai min 0,0017
ASTE

=.b.d
= 0,0017 . 250 . 346
= 147,05 mm2

>> MlEE = 9,958 KNm

Mu
9,958

= 332,720 KN/m2
2
2
bd
0,25 0,346
interpolasi < min (0,0017)
Dipakai min 0,0017
AslEE

=.b.d
= 0,0017 . 250 . 346
= 147,05 mm2

115

>> MtE = 15,933 KNm

Mu
15,933

= 532,359 KN/m2
2
2
bd
0,25 0,346
interpolasi < min (0,0017)
Dipakai min 0,0017
AstE

=.b.d
= 0,0017 . 250 . 346
= 147,05 mm2

6.

6.

Pilih Tulangan
ASE

= 2 D 16 (402 mm2)

AS E-E

= 2 D 16 (402 mm2)

AS E

= 2 D 16 (402 mm2)

BALOK AS 3 ( E-F)

1.

Beban yang bekerja pada plat lantai


Beban mati(WD)

B.s. plat

= 0,12 . 2400 . 1 . 10 = 2880 N/m =

2,88 kN/m

Finishing

=100 . 1 . 10 = 1000 N/m

1,00 kN/m

WD TOTAL

3,88 kN/m

116

Beban hidup (WL)

WL untuk balkon = 200 . 1 . 10

2,00 kN/m

13,093 kN/m

2,400 kN/m

2,5 kN/m2 . 4

10,000 kN/m

q EF

25,493 kN/m

Beban Ultimate (WU)

=1,2 (WD)+1,6(WL)
=1,2 (3,88)+1,6(2)
=7,856 kN/m

2.

Pembebanan BALOK A-B


Beban mati(WD)

q ekuivalen plat beban segitiga


1
= .WU plat . lx
3

1
. 7,856 . 2,5 . 2
3

Berat sendiri Balok


= b . h . 24 kN/m2
= 0,25 . 0,4 . 24 kN/2

Tembok t=4m

117

3.

Menghitung Momen
MtE

1
. q . l2
10

1
. 25,493 . 2,52
10

= 15,933 kNm
MlEF

1
.q.l2
14

1
. 25,493 . 2,52
14

= 11,380 kNm
MtF

1
. q . l2
16

1
. 25,493 . 2,52
16

= 9,958 kNm

4.

Menghitung luas tulangan perlu


Tinggi balok ( h )

= 400 mm

Selimut beton (p)

= 40 mm (tabel 3)

Perkiraan diameter utama

= 12 mm

Perkiraan diameter sengkang

= 8 mm

d = h p sengkang utama
= 400 40 8 6
= 346 mm = 0,346 m

118

5.

Mencari tulangan
>> MtE = 15,933 KNm

Mu
15,933

= 532,359 KN/m2
2
2
bd
0,25 0,346
interpolasi < min (0,0017)
Dipakai min 0,0017
ASTE

=.b.d
= 0,0017 . 250 . 346
= 147,05 mm2

>> MlEF = 11,380 KNm

Mu
11,380

= 380,323 KN/m2
2
2
bd
0,25 0,346
interpolasi < min (0,0017)
Dipakai min 0,0017
AslEF

=.b.d
= 0,0017 . 250 . 346
= 147,05 mm2

>> MtF = 9,958 KNm

Mu
9,958

= 332,720 KN/m2
2
2
bd
0,25 0,346
interpolasi < min (0,0017)
Dipakai min 0,0017

119

AstF

=.b.d
= 0,0017 . 250 . 346
= 147,05 mm2

6.

Pilih Tulangan
ASE

= 2 D 16 (402 mm2)

AS E-E

= 2 D 16 (402 mm2)

AS E

= 2 D 16 (402 mm2)

120

BALOK AS-F

200

400

400

300

100

4'

200

5'

Dimensi Balok

Diambil bentang terpanjang yaitu 4 m


h=

1
1
. 400 = 33,3 ~ 35 cm
=
12
12

b=

2
2
h=
. 35 = 23,3 ~ 20 cm
3
3

Diambil dimensi balok = 20/35

1.

BALOK AS F ( 1-2)

1.

Beban yang bekerja pada plat lantai


Beban mati(WD)

B.s. plat

= 0,12 . 2400 . 1 . 10 = 2880 N/m =

2,88 kN/m

Finishing

=100 . 1 . 10 = 1000 N/m

1,00 kN/m

WD TOTAL

3,88 kN/m

3,00 kN/m

Beban hidup (WL)

WL untuk balkon = 300 . 1 . 10

121

Beban Ultimate (WU)

=1,2 (WD)+1,6(WL)
=1,2 (3,88)+1,6(3)
=9,456 kN/m

2.

Pembebanan BALOK 1-2


Beban mati(WD)

q ekuivalen plat beban segitiga


1
= .WU plat . lx
3

1
. 9,456 . 2
3

6,304 kN/m

1,680 kN/m

2,5 kN/m2 . 1

2,500 kN/m

q 1-2

10,484 kN/m

Berat sendiri Balok


= b . h . 24 kN/m2
= 0,2 . 0,35 . 24 kN/m2

3.

Tembok t=1m

Menghitung Momen
Mt1

1
. q . l2
16

1
. 10,484 . 22
16

= 2,621 kNm # 5,11 kNm (hasil Beamax)

122

Ml1-2

1
.q.l2
14

1
. 10,484 . 22
14

= 2,995 kNm
MtB

1
. q . l2
10

1
. 10,484 . 22
10

= 4,193 kNm # 20,7 kNm (hasil beamax)

4.

Menghitung luas tulangan perlu


Tinggi balok ( h )

= 350 mm

Selimut beton (p)

= 40 mm (tabel 3)

Perkiraan diameter utama

= 12 mm

Perkiraan diameter sengkang

= 8 mm

d = h p sengkang utama
= 350 40 8 6
= 296 mm = 0,296 m

5.

Mencari tulangan
>> Mt1 = 5,11 KNm

Mu
5,11

= 291,613 KN/m2
2
2
bd
0,20 0,296
interpolasi < min (0,0017)

123

Dipakai min 0,0017


AST1

=.b.d
= 0,0017 . 200 . 296
= 100,64 mm2

>> Ml1-2 = 2,995 KNm

Mu
2,995

= 170,91 KN/m2
2
bd
0,20 0,296 2
interpolasi < min (0,0017)
Dipakai min 0,0017
Asl1-2

=.b.d
= 0,0017 . 200 . 296
= 100,64 mm2

>> Mt2 = 20,7 KNm

Mu
20,7

= 1181,291 KN/m2
2
2
bd
0,20 0,296
interpolasi

0,0036
1181 1100
=
1200 1100 0,0039 0,0036

= 0,0243 = 100 x 0,36


= 0,0038
interpolasi > min (0,0017)
Dipakai interpolasi 0,0038

124

Ast2

=.b.d
= 0,0038 . 200 . 296
= 224,96mm2

6.

2.

Pilih Tulangan
AS1

= 2 D 13 (265 mm2)

AS 1-2

= 2 D 13 (265 mm2)

AS 2

= 2 D 13 (265 mm2)

BALOK AS F ( 2-3)

1.

Beban yang bekerja pada plat lantai


Beban mati(WD)

B.s. plat

= 0,12 . 2400 . 1 . 10 = 2880 N/m =

2,88 kN/m

Finishing

=100 . 1 . 10 = 1000 N/m

1,00 kN/m

WD TOTAL

2,88 kN/m

2,00 kN/m

Beban hidup (WL)

WL untuk balkon = 200 . 1 . 10

Beban Ultimate (WU)

=1,2 (WD)+1,6(WL)
=1,2 (3,88)+1,6(2)
=7,856 kN/m

125

2.

Pembebanan BALOK 2-3


Beban mati(WD)

q ekuivalen plat beban trapesium

lx
1
= . WU . lx . (3-( )2)
6
ly
=

1
2,5 2
. 7,856 . 2,5 . (3-(
))
6
4

8,451 kN/m

1,680 kN/m

2,5 kN/m2 . 4

10,000 kN/m

q 2-3

20,221 kN/m

Berat sendiri Balok


= b . h . 24 kN/m2
= 0,2 . 0,35 . 24 kN/m2

3.

Tembok t=4m

Menghitung Momen
Mt2

1
. q . l2
10

1
. 20,221 . 42
10

= 32,353 kNm
Ml2-3

1
.q.l2
16

1
. 20,221 . 42
16

= 20,221 kNm

126

Mt3

1
. q . l2
11

1
. 20,221 . 42
11

= 29,412 kNm

4.

Menghitung luas tulangan perlu


Tinggi balok ( h )

= 350 mm

Selimut beton (p)

= 40 mm (tabel 3)

Perkiraan diameter utama

= 12 mm

Perkiraan diameter sengkang

= 8 mm

d = h p sengkang utama
= 350 40 8 6
= 296 mm = 0,296 m

5.

Mencari tulangan
>> Mt2 = 32,353 KNm

Mu
32,353

= 1846,295 KN/m2
2
2
bd
0,20 0,296
interpolasi

0,0061
1846 1800
=
1900 1800 0,0064 0,0061

= 0,0138 = 100 x 0,61


= 0,0062
interpolasi > min (0,0017)
Dipakai interpolasi 0,0062
127

AST2

=.b.d
= 0,0062 . 200 . 296
= 367,04 mm2

>> Ml2-3 = 20,221 KNm

Mu
20,221

= 1153,955 KN/m2
2
2
bd
0,20 0,296
interpolasi

0,0036
1154 1100
=
1200 1100 0,0039 0,0036

= 0,0162 = 100 x 0,36


= 0,0037
interpolasi > min (0,0017)
Dipakai interpolasi 0,0037
Asl2-3

=.b.d
= 0,0037 . 200 . 296
= 219,04 mm2

>> Mt3 = 29,412 KNm

Mu
29,412

= 1678,46 KN/m2
2
2
bd
0,20 0,296
interpolasi

0,0053
1678 1600
=
1700 1600 0,0057 0,0053

= 0,0312 = 100 x 0,53


= 0,0056

128

interpolasi > min (0,0017)


Dipakai interpolasi 0,0056
Ast3

=.b.d
= 0,0056 . 200 . 296
= 331,52 mm2

6.

3.

Pilih Tulangan
AS2

= 3 D 13 (398 mm2)

AS 2-3

= 2 D 13 (265 mm2)

AS 3

= 3 D 13 (398 mm2)

BALOK AS F ( 3-4)

1.

Beban yang bekerja pada plat lantai


Beban mati(WD)

B.s. plat

= 0,12 . 2400 . 1 . 10 = 2880 N/m =

2,88 kN/m

Finishing

=100 . 1 . 10 = 1000 N/m

1,00 kN/m

WD TOTAL

2,88 kN/m

2,00 kN/m

Beban hidup (WL)

WL untuk balkon = 200 . 1 . 10

Beban Ultimate (WU)

=1,2 (WD)+1,6(WL)
=1,2 (3,88)+1,6(2)
=7,856 kN/m

129

2.

Pembebanan BALOK 3-4


Beban mati(WD)

q ekuivalen plat beban trapesium

lx
1
= . WU . lx . (3-( )2)
6
ly
=

1
2,5 2
. 7,856 . 2,5 . (3-(
))
6
4

8,451 kN/m

1,680 kN/m

2,5 kN/m2 . 4

10,000 kN/m

q 3-4

20,221 kN/m

Berat sendiri Balok


= b . h . 24 kN/m2
= 0,2 . 0,35 . 24 kN/m2

3.

Tembok t=4m

Menghitung Momen
Mt3

1
. q . l2
11

1
. 20,221 . 42
11

= 29,412 kNm
Ml3-4

1
.q.l2
16

1
. 20,221 . 42
16

= 20,221 kNm

130

Mt4

1
. q . l2
11

1
. 20,221 . 42
11

= 29,412 kNm # 34,76 kNm (hasil beamax)

4.

Menghitung luas tulangan perlu


Tinggi balok ( h )

= 350 mm

Selimut beton (p)

= 40 mm (tabel 3)

Perkiraan diameter utama

= 12 mm

Perkiraan diameter sengkang

= 8 mm

d = h p sengkang utama
= 350 40 8 6
= 296 mm = 0,296 m

5.

Mencari tulangan
>> Mt3 = 29,412 KNm

Mu
29,412

= 1678,46 KN/m2
2
2
bd
0,20 0,296
interpolasi

0,0053
1678 1600
=
1700 1600 0,0057 0,0053

= 0,0312 = 100 x 0,53


= 0,0056
interpolasi > min (0,0017)
Dipakai interpolasi 0,0056
131

Ast3

=.b.d
= 0,0056 . 200 . 296
= 331,52 mm2

>> Ml3-4 = 20,221 KNm

Mu
20,221

= 1153,955 KN/m2
2
2
bd
0,20 0,296
interpolasi

0,0036
1154 1100
=
1200 1100 0,0039 0,0036

= 0,0162 = 100 x 0,36


= 0,0037
interpolasi > min (0,0017)
Dipakai interpolasi 0,0037
Asl3-4

=.b.d
= 0,0037 . 200 . 296
= 219,04 mm2

>> Mt4 = 34,76 KNm

Mu
34,76

= 1983,65 KN/m2
2
2
bd
0,20 0,296
interpolasi

0,0064
1983 1900
=
2000 1900 0,0068 0,0064

= 0,0162 = 100 x 0,64


= 0,0067

132

interpolasi > min (0,0017)


Dipakai interpolasi 0,0067
Ast4

=.b.d
= 0,0067 . 200 . 296
= 396,64 mm2

6.

4.

Pilih Tulangan
AS3

= 3 D 13 (398 mm2)

AS 3-4

= 2 D 13 (265 mm2)

AS 4

= 3 D 13 (398 mm2)

BALOK AS F ( 4-4)

1.

Beban yang bekerja pada plat lantai


Beban mati(WD)

B.s. plat

= 0,12 . 2400 . 1 . 10 = 2880 N/m =

2,88 kN/m

Finishing

=100 . 1 . 10 = 1000 N/m

1,00 kN/m

WD TOTAL

2,88 kN/m

2,00 kN/m

Beban hidup (WL)

WL untuk balkon = 200 . 1 . 10

Beban Ultimate (WU)

=1,2 (WD)+1,6(WL)
=1,2 (3,88)+1,6(2)
=7,856 kN/m

133

2.

Pembebanan BALOK 4-4


Beban mati(WD)

q ekuivalen plat beban trapesium

lx
1
= . WU . lx . (3-( )2)
6
ly
=

1
2
. 7,856 . 2 . (3-( )2)
6
3

6,692 kN/m

7,856 kN/m

1,680 kN/m

10,000 kN/m

ekuivalen plat beban segitiga


1
= .WU plat . lx
3

1
. 7,856 . 2 . 1,5
3

Berat sendiri Balok


= b . h . 24 kN/m2
= 0,2 . 0,35 . 24 kN/m2

Tembok t=4m
=2,5 kN/m2 . 4

pembebanan beban p (diratakan)


>q ekuivalen plat trapesium
=

lx
1
. WU . lx . (3-( )2)
6
ly

2 2
1
. 7,856 . 2 . (3-(
) )x4
2,5
6

= 24,720 kN/m

134

>bs balok anak


=0,2 . 0,3 . 24
=1,44 kN/m
>bs tembok t=4m
=2,5 . 4 = 10,000 kN/m
>q total = 17,083 kN/m + 1,44 kN/m+10,00 kN/m
= 34,720 kN/m
>beban terpusat
=q . l = 34,720 . 5 m = 173,601 kN
>dibagi di 2 tumpuan, tiap tumpuan menerima:
=173,61 : 2 = 86,805 kN
Diasumsikan diratakan di balok 4-4

3.

86,805 : 3 = 28,933 kN/m

28,933 kN/m

q 4-4

55,080 kN/m

Menghitung Momen
Mt4

1
. q . l2
11

1
. 55,080 . 32
11

= 45,065 kNm

135

Ml4-4

1
.q.l2
16

1
. 55,080 . 32
16

= 30,982 kNm # 41,61 kNm (hasil beamax)


Mt4

1
. q . l2
11

1
. 55,080 . 32
11

= 45,065 kNm # 46,36 kNm (hasil beamax)

4.

Menghitung luas tulangan perlu


Tinggi balok ( h )

= 350 mm

Selimut beton (p)

= 40 mm (tabel 3)

Perkiraan diameter utama

= 12 mm

Perkiraan diameter sengkang

= 8 mm

d = h p sengkang utama
= 350 40 8 6
= 296 mm = 0,296 m

5.

Mencari tulangan
>> Mt4 = 45,065 KNm

Mu
45,065

= 2571,733 KN/m2
2
2
bd
0,20 0,296

136

interpolasi

0,0087
2572 2500
=
2600 2500 0,0091 0,0087

= 0,0288 = 100 x 0,87


= 0,0089
interpolasi > min (0,0017)
Dipakai interpolasi 0,0089
Ast4

=.b.d
= 0,0089 . 200 . 296
= 526,88 mm2

>> Ml4-4 = 41,61 KNm

Mu
41,61

= 2374,5 KN/m2
2
bd
0,20 0,296 2
interpolasi

0,0079
2375 2300
=
2400 2300 0,0083 0,0079

= 0,0300 = 100 x 0,79


= 0,0082
interpolasi > min (0,0017)
Dipakai interpolasi 0,0082
Asl4-4

=.b.d
= 0,0082 . 200 . 296
= 485,44 mm2

137

>> Mt4 = 46,36 KNm

Mu
46,36

= 2645,63 KN/m2
2
2
bd
0,20 0,296
interpolasi

0,0091
2646 2600
=
2700 1600 0,0095 0,0091

= 0,0184 = 100 x 0,91


= 0,0092
interpolasi > min (0,0017)
Dipakai interpolasi 0,0092
Ast4

=.b.d
= 0,0092 . 200 . 296
= 544,64 mm2

6.

5.

Pilih Tulangan
AS4

= 4 D 13 (531 mm2)

AS 4-4

= 3 D 13 (398 mm2)

AS 4

= 5 D 13 (664 mm2)

BALOK AS 3 ( 4-5)

1.

Beban yang bekerja pada plat lantai


Beban mati(WD)

B.s. plat

= 0,12 . 2400 . 1 . 10 = 2880 N/m =

2,88 kN/m

Finishing

=100 . 1 . 10 = 1000 N/m

1,00 kN/m

WD TOTAL

3,88 kN/m

138

Beban hidup (WL)

WL untuk balkon = 200 . 1 . 10

2,00 kN/m

2,618 kN/m

1,680 kN/m

2,5 kN/m2 . 4

10,000 kN/m

q 4-5

14,298 kN/m

Beban Ultimate (WU)

=1,2 (WD)+1,6(WL)
=1,2 (3,88)+1,6(2)
=7,856 kN/m

2.

Pembebanan BALOK 4-5


Beban mati(WD)

q ekuivalen plat beban segitiga


1
= .WU plat . lx
3

1
1
. 7,856 . 2 .
3
2

Berat sendiri Balok


= b . h . 24 kN/m2
= 0,20 . 0,35 . 24 kN/2

Tembok t=4m

139

3.

Menghitung Momen
Mt4

1
. q . l2
11

1
. 14,298 . 12
11

= 1,299 kNm # 46,36 kNm (hasil beamax)


Ml45

1
.q.l2
16

1
. 14,298 . 12
16

= 0,893 kNm
Mt5

1
. q . l2
10

1
. 14,298 . 12
10

= 1,429 kNm # 5,17 kNm (hasil beamax)

4.

Menghitung luas tulangan perlu


Tinggi balok ( h )

= 400 mm

Selimut beton (p)

= 40 mm (tabel 3)

Perkiraan diameter utama

= 12 mm

Perkiraan diameter sengkang

= 8 mm

d = h p sengkang utama
= 400 40 8 6
= 346 mm = 0,346 m

140

5.

Mencari tulangan
>> Mt4 = 46,36 KNm

Mu
46,36

= 2645,63 KN/m2
2
2
bd
0,20 0,296
interpolasi

0,0091
2646 2600
=
2700 1600 0,0095 0,0091

= 0,0184 = 100 x 0,91


= 0,0092
interpolasi > min (0,0017)
Dipakai interpolasi 0,0092
AST4

=.b.d
= 0,0092 . 200 . 296
= 544,64 mm2

>> Ml45 = 0,893 KNm

Mu
0,893

= 50,961 KN/m2
2
2
bd
0,20 0,296
interpolasi < min (0,0017)
Dipakai min 0,0017
Asl45

=.b.d
= 0,0017 . 200 . 296
= 100,64 mm2

141

>> Mt5 = 5,17 KNm

Mu
5,17

= 295,03 KN/m2
2
2
bd
0,20 0,296
interpolasi < min (0,0017)
Dipakai min 0,0017
AstF

=.b.d
= 0,0017 . 200 . 296
= 100,64 mm2

6.

6.

Pilih Tulangan
AS4

= 5 D 13 (664 mm2)

AS 4-5

= 2 D 13 (265 mm2)

AS 5

= 2 D 13 (265 mm2)

BALOK AS 3 ( 5-5`)

1.

Beban yang bekerja pada plat lantai


Beban mati(WD)

B.s. plat

= 0,12 . 2400 . 1 . 10 = 2880 N/m =

2,88 kN/m

Finishing

=100 . 1 . 10 = 1000 N/m

1,00 kN/m

WD TOTAL

3,88 kN/m

142

Beban hidup (WL)

WL untuk balkon = 200 . 1 . 10

2,00 kN/m

5,237 kN/m

1,680 kN/m

2,5 kN/m2 . 4

10,000 kN/m

q 5-5

16,917 kN/m

Beban Ultimate (WU)

=1,2 (WD)+1,6(WL)
=1,2 (3,88)+1,6(2)
=7,856 kN/m

2.

Pembebanan BALOK 5-5


Beban mati(WD)

q ekuivalen plat beban segitiga


1
= .WU plat . lx
3

1
. 7,856 . 2
3

Berat sendiri Balok


= b . h . 24 kN/m2
= 0,20 . 0,35 . 24 kN/2

Tembok t=4m

143

3.

Menghitung Momen
Mt5

1
. q . l2
10

1
. 16,917 . 22
10

= 6,766 kNm
Ml5-5

1
.q.l2
14

1
. 16,917 . 22
14

= 4,833 kNm # 7,47 kNm (hasil beamax)


Mt5

1
. q . l2
16

1
. 16,917 . 22
16

= 4,229 kNm # 11,04 kNm (hasil beamax)

4.

Menghitung luas tulangan perlu


Tinggi balok ( h )

= 400 mm

Selimut beton (p)

= 40 mm (tabel 3)

Perkiraan diameter utama

= 12 mm

Perkiraan diameter sengkang

= 8 mm

d = h p sengkang utama
= 400 40 8 6
= 346 mm = 0,346 m

144

5.

Mencari tulangan
>> Mt5 = 6,766 KNm

Mu
6,766

= 386,116 KN/m2
2
2
bd
0,20 0,296
interpolasi < min (0,0017)
Dipakai min 0,0017
AST5

=.b.d
= 0,0017 . 200 . 296
= 100,64 mm2

>> Ml5-5 = 7,47 KNm

Mu
7,47

= 426,292 KN/m2
2
2
bd
0,20 0,296
interpolasi < min (0,0017)
Dipakai min 0,0017
Asl5-5

=.b.d
= 0,0017 . 200 . 296
= 100,64 mm2

>> Mt5 = 11,04 KNm

Mu
11,04

= 652,84 KN/m2
2
2
bd
0,20 0,296
interpolasi < min (0,0017)
Dipakai min 0,0017

145

Ast5

=.b.d
= 0,0017 . 200 . 296
= 100,64 mm2

6.

Pilih Tulangan
AS 5

= 2 D 13 (265 mm2)

AS 5-5

= 2 D 13 (265 mm2)

AS 5

= 2 D 13 (265 mm2)

146