Anda di halaman 1dari 12

TOKOH-TOKOH ISLAM

SIAPAKAH TOKOH-TOKOH ISLAM YANG


ANDA TAHU?
HAMKA

 NAMA SEBENAR: Haji Abdul Malik Karim Amrullah


 NAMA SAMARAN: Hamka / A.S Hamid / Indra Maha / Abu Zaki
 TARIKH LAHIR: 17 Febuari 1908
 TARIKH MENINGGAL: 24 Julai 1981
 NAMA AYAH: Syeikh Abdul Karim bin Amrullah (pelopor gerakan Islah)
PENDIDIKAN HAMKA
 Mendapat pendidikan sekolah rendah di sekolah dasar
Maninjau
 (10 tahun) mempelajari agama dan Bahasa arab di sekolah
Thawalib (diasaskan oleh bapanya)
 Mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang
diberikan oleh ulama-ulama terkenal seperti Syeikh Ibrahim
Musa, Syeikh Ahmad Rasyid
 (1924) berangkat ke Yoga untuk mempelajari pergerakan
islam
 Mahir berbahasa arab
 Berkebolehan dalam bidang falsafah, sastera, sejarah,
sosiologi dan politik
 (18 November 1957) Hamka menubuhkan sebuah Universiti
Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.
HAMKA
KERJAYA
 Wartawan beberapa buah akhabar (Seruan islam, Pelita Andalas)
 Menjadi editor majalah-majalah
 Menulis karya, menulis novel (sebanyak 118 karya)
 Tafsir Al-Azhar merupakan karya terbesar yang ditulis semasa di penjara.
 (1927) bekerja sebagai guru agama di perkebunan tebing tinggi, Medan
 (1929) Sebagai guru agama di Padang Panjang
 (1957-1958) Dekan di Universiti Islam, Jakarta dan Universiti
Muhammadiyah, Padang Panjang
 Rektor Perguruan Tinggi Islam, Jakarta dan Profesor Universiti Mustopo,
Jakarta
 (1951-1960) Pegawai Tinggi Agama oleh Menteri Agama Indonesia.
HAMKA
DAKWAH POLITIK
 Bergiat aktif pada 1925  (1925) bermula menjadi anggota Parti
Politik Sarekat Islam
 (1928) Mengetuai cawangan
Muhammadiyah di Padang Panjang  (1945) Membantu menentang Belanda
melalui pidato dan menyertai
 (1929) Menubuhkan Pusat Latihan kegiataan gerila di dalam hutan di
Pendakwah Muhammadiyah Medan
 (1931) Menjadi Konsul Muhammadiyah di  (1947) Menjadi ketua Barisan
Makassar Pertahanan Nasional Indonesia
 Ahli Majlis Tertinggi Masyumi dan
 (1946) Menjadi Ketua Majlis Pimpinan
menjadi pidato utama dalam Piliharan
Muhammadiyah di Sumatera Barat oleh Raya Umum 1955
Konferensi Muhammadiyah
 (1960) Masyumi diharamkan oleh
 (1953) Penasihat pimpinan Pusat pemerintah Indonesia
Muhammadiah
 (1964-1966) Dipenjarakan oleh Presiden
Sukarno kerana dituduh pro-Malaysia
Kata-kata Hamka
“Kegagalan mesti bertemu, kekecewaan mesti ada! Tetapi kegagalan dan kekecewaan
itulah kita dapat mengenal *di mana kemampuan kita*
Kalau sudah berkali-kali kita tempuh suatu jalan , jatuh juga, mengelaklah ke jalan lain,
*tandanya itu bukan pekerjaan kita*
Mata perjuangan bukanlah satu sahaja! Lebih baik kita besar di jalan kita sendiri!”
IBNU SINA
 NAMA: Abu ’Ali al-Husyn ibn Abdullah
 GELARAN: Ibnu Sina / Avicienna (oleh masyarakat
barat)
 LAHIR: Ogos 985 M
 TEMPAT LAHIR: Afshana, Bukhara, Afghanistan

 NAMA BAPA: Abdullah bin Ali bin Sina


 PEKERJAAN BAPA: Pendidik, pemerintahan
IBNU SINA
PENDIDIKAN
 Diberi pendidikan oleh bapanya sejak kecil
 Diajar al-Quran dan sastera
 (10 tahun) Dapat menghafal isi Al-Quran dan mendalami berbagai karya sastera
 Mempelajari falsafah dari Abu Abdillah an-Natili
 Mempelajari ilmu fiqh dari ulama iaitu Ismail
 (16 tahun) dapat menerangkan buku-buku astronomi, arkitek, logika kepada
gurunya
 Dapat menerangkan rumus-rumus kepada gurunya
 Tertarik kepada ilmu kedoktoran
SYED NAQUIB AL-ATTAS

 Pada 5 September 1931 Syed Naquib dilahirkan di Bogor, Jawa Barat


 Berketurunan kerabat diraja Sunda Sukapura
 Berketurunan ahli tasawuf yang terkenal di kalangan syed
SYED NAQUIB AL-ATTAS
 PENDIDIKAN
 Belajar di Ngee Neng English Premery School di Johor Bharu (selama 4tahun)
 Belajar di Madrasah al-Urwatul Wustaqa
 Melanjutkan pelajaran di Bukit Zahrah School, Johor Bharu
 English College (selama 3tahun)
 Kecendurangan dalam dunia tentera menyebabkan beliau mengikuti pendidikan militer di
Easton Hall
 (1957-1959) melanjutkan pelajaran ke University of Malay, Singapore
 Kemudian, melanjutkan pendidikan di McGill University untuk kajian keislaman (Islamic Studies)
hingga memperoleh M.A. pada 1963
 melanjutkan pelajaran di School of Oriental and Arfican Studies, Universitas London
 menulis tentang “Mistisisme Hamzah Fansuri”, yang sekarang telah diterbitkan dengan judul The
Mysticism of Hamzah Fansuri (The University of Malay Press, Singapore, 1970).
 Sebagai ketua jurusan sastera di University of Malay, Singapore
 (1970)
SYED NAQUIB AL-ATTAS
 sarjana ulung dan pemikir Muslim
 memberikan sumbangan besar dalam pemikiran Islam
kontemporari dan pendidikan Islam
 Idea dan pandangan dijadikan rujukan oleh golongan
mahasiswa, para pakar dan cendekiawan pada hari ini
 Pemegang pertama kerusi Tun Abdul Razak untuk Pengajian Asia
Tenggara di Universiti Ohio
 Menubuhkan beberapa institusi pendidikan di Malaysia
 Membentangkan 400 ilmiah pada seminar dan konfrensi
antarabangsa
 (Buku Profesor Wan Mohd Nor Wan Daud) al-Attas
menyumbangkan tiga penemuan ilmiah terpenting di dunia
islam
1- masalah terpenting umat islam adalah kurang pengetahuan
2- ilmu pengetahuan moden boleh mempengaruhi pandangan agama,
budaya, falsafah
3- perlu mengislamkan ilmu pengetahuan