Anda di halaman 1dari 30

SJHK3123 – SEJARAH EROPAH HINGGA AWAL ABAD KE-21

Faktor-faktor Perkembangan
Revolusi Pertanian dan Perindustrian

MOHD HAFIZ BIN YATIN


MOHD AFFNAN BIN JUSIDIN
MUHAMMAD TAJUDDIN BIN AB AZIZ
Revolusi – suatu perubahan besar yang berlaku secara
mendadak dan menyeluruh.

Sivachandralingam , 2002
Faktor-faktor Perkembangan
Revolusi Pertanian
Revolusi pertanian adalah asas kepada revolusi perindustrian
Sistem
Pemilikan Tanah

Tanah Tanah
Persendirian Awam
Faktor Perkembangan Revolusi Pertanian
7) Memanfaatkan
4) Perubahan dalam
1) Wujud golongan tanah untuk
pemilikan tanah
buruh ladang pengeluaran besar-
persendirian
besaran

2) Kaedah 5) Pertambahan 8) Akta Pemagaran


penanaman bergilir penduduk Tanah

9) Kaedah baru
3) Alat-alat 6) Penggunaan Baja penternakan biri-
pertanian yang baru Asli biri dan lembu
Faktor Perkembangan Revolusi Pertanian

Wujud golongan Kaedah


buruh ladang penanaman bergilir

 Golongan petani kecil-kecilan  Diperkenalkan oleh Lord Townshend


yang mengusahakan tanah-  1 bidang tanah ditanam dengan tanaman yang
tanah awam kini menjadi buruh berbeza mengikut musim
ladang
 Tidak ada tanah yang dibiarkan kosong.

 Tanaman baru seperti turnip dan ubi kentang


Faktor Perkembangan Revolusi Pertanian

Alat-alat pertanian Perubahan dalam pemilikan


yang baru tanah persendirian
 Alat Tethro Tull untuk kegunaan menggali dan  Sebelum revolusi, di Britain sistem pemilikan
menugal berjaya dicipta oleh Jethro Tull tanah dibahagikan kepada sistem pemilikan
tanah persendirian dan sistem pemilikan tanah
 Mesin bajak berbentuk tiga segi dinamakan awam
Rotterham direka bagi membolehkan kerja
membajak lebih berkesan.  tanah persendirian - golongan kaya / tuan tanah

 Mesin memukul menggunakan kuasa wap mula  tanah awam - orang perseorangan / dibenar
diguna pada tahun 1798 diguna oleh rakyat biasa di Britain untuk
bercucuk tanam
www.google.search
Faktor Perkembangan Revolusi Pertanian

Pertambahan Penggunaan
penduduk Baja Asli

 Hasil pertanian perlu  Diperkenalkan oleh Lord Townshend


dipertingkatkan.
 1 bidang tanah ditanam dengan tanaman yang
berbeza mengikut musim

 Tidak ada tanah yang dibiarkan kosong.

 Tanaman baru seperti turnip dan ubi kentang


Faktor Perkembangan Revolusi Pertanian

Memanfaatkan tanah untuk


pengeluaran besar-besaran Akta Pemagaran Tanah

 Berlaku pada abad ke-18 kerana  Tuan tanah menggunakan parlimen bagi
harga gandum telah meningkat meluluskan akta pemagaran tanah

 Wujud kawasan yang luas bagi


penanaman dipanggil ladang
Faktor Perkembangan Revolusi Pertanian

Kaedah Baru Penternakan


Biri-biri Dan Lembu

 Diperkenalkan oleh Robert Bakewell

 Binatang ternakan boleh membesar


dan matang dengan lebih cepat
Faktor-faktor Perkembangan
Revolusi Perindustrian
Revolusi Perindustrian
di England
England
• Revolusi Perindustrian - Perubahan pesat dalam kaedah pengeluaran barangan selain
pertanian. Perubahan ini melibatkan penghasilan barangan daripada penggunaan tangan
kepada mesin.

• Perkembangan Revolusi Perindustrian memperlihatkan perubahan yang berlaku di


England dan Amerika daripada ekonomi berasaskan pertanian dan ekonomi komersial
kepada negara perindustrian.

• Perubahan ini menyebabkan pertumbuhan kadar urbanisasi yang pesat dan


pertumbuhan penduduk yang tinggi.

• Pengenalan kuasa jentera, sistem kilang dengan pengeluaran yang berlipat kali ganda,
modal yang memesatkan pertumbuhan ekonomi dan menambahkan bilangan kelas
pekerja dan kelas pertengahan.
Perkembangan
bidang
pertanian

Penciptaan
Modal dan
baharu dan
bahan mentah
teknologi Faktor-faktor
Perkembangan
Revolusi
Perindustrian
di England

Tenaga buruh
Peranan
dan
kerajaan
pengangkutan
Faktor Perkembangan Revolusi Perindustrian

Perkembangan bidang Modal dan bahan


pertanian mentah
 Selepas 1750, berlaku pertumbuhan pesat dalam bidang  Kekayaan diperoleh daripada perdagangan dan industri kapas
pertanian yang meningkatkan pengeluaran makanan di yang dilabur di bank pusat.
England.

 Penambahan makanan ini telah membawa kepada


 England mempunyai modal yang banyak dan dipusatkan di
peningkatan penduduk. Bank England serta pertambahan penduduk di koloni yang
menjadi pasaran untuk barangannya.
 1701, penduduk England dan Wales ialah 5.5 juta telah
bertambah kepada 6.2 juta pada tahun 1751.  England mempunyai bahan mentah yang banyak seperti arang
batu dan bijih besi.
 Oleh itu, sektor pertanian menjadi cekap dan produktif dalam
menampung bekalan makanan di England.
 Empayar England di luar negara juga menjamin sumber bahan
 Perusahaan tekstil turut berkembang , memaksa beribu-ribu mentah dan pasaran untuk barangan siap.
tenaga kerja diambil untuk menghasilkan tekstil di England.
Faktor Perkembangan Revolusi Perindustrian

Tenaga buruh dan Peranan


pengangkutan kerajaan
 England menguasai industri perindustrian di Eropah kerana hasil
kekayaan daripada amalan dasar merkantilisme.
 Kepesatan pertumbuhan penduduk pada
pertengahan abad ke18 di bandar dan desa  England mengamalkan satu bentuk sistem aristokrat yang terbuka.
menyumbang kepada peningkatan
 Pada abad ke18, kemunculan kelas pedagang diterima secara terbuka
permintaan barang keperluan dan keperluan telah merapatkan hubungan antara kedua golongan.
tenaga buruh bagi memenuhi pekerjaan di
bandar dan kilang.  England juga mempunyai kelengkapan kebendaan dan pengetahuan
yang membantu mereka memasarkan barangan ke luar negara.

 Kemajuan sistem pengangkutan membantu  Golongan puritan turut membantu mereka melabur sejumlah wang
operasi pengagihan barangan ke seluruh dalam industri.
negara.
 Mereka juga menyerapkan kemajuan sains dan teknologi ke dalam
industri.
Faktor Perkembangan Revolusi Perindustrian

Penciptaan baharu
dan teknologi
 Penciptaan baharu dalam Revolusi Perindustrian seperti mesin menyemai benih oleh Jethro Tull (tahun 1700),
Rotterham, sejenis bajak yang membantu proses menyemai berjalan dengan lebih lancar (tahun 1730an).

 Pada tahun 1798, jentera berkuasa wap dan mesin memukul yang menggunakan kuasa wap telah digunakan.

 Ini menyebabkan kurang penggunaan tenaga manusia dan menghasilkan lebihan hasil pertanian.

 Pengeluaran hasil pertanian yang berlebihan dijadikan sumber bahan mentah kepada sektor perkilangan.

 Kesannya, berlaku Revolusi Perindustrian.


Kesimpulan
England
• Revolusi Perindustrian di England memperlihatkan beberapa
faktor yang mempengaruhi pertumbuhan industri di negara
tersebut.

• Terutamanya dalam bidang penghasilan barangan

• Pertumbuhan industri di England telah menjadikan England


sebuah negara perindustrian yang menguasai perdagangan di
Eropah.
Kesan-kesan Revolusi Perindustrian dan Pertanian

• Revolusi Pertanian dan Perindustrian telah membawa perubahan yang


besar kepada masyarakat Eropah.

• Kemajuan dalam bidang pertanian menjadikannya punca ekonomi negara.

• Kemajuan dalam bidang perindustrian telah memperlihatkan peningkatan


perdagangan antarabangsa, kemajuan dan perubahan yang besar dalam
bidang pengangkutan, di samping memperlihatkan kemunculan golongan
buruh dan majikan.
CIPTAAN SAINS
Penciptaan Mesin Tenun (Power Loom)
Mesin Pemintal Benang –
menggunakan kuasa air oleh
James Hargreaves
Edmund Cartwright
CIPTAAN SAINS
• Kapal Besi

• Pada tahun 1787, dalam bidang teknologi pembinaan kapal, Wilkonson memperkenalkan
bahawa besi sebagai rangka dan kayu sebagai dinding kapal. Penggunaan kapal mampu
membawa barangan yang banyak berbanding kapal kayu.

• Penciptaan kapal enjim stim atau wap

• 1802, kapal mengunakan enjin stim dan keluli bagi mengantikan besi dalam industry perkapalan
dan mampu membawa lebih banyak kargo

• Kapal wap mula digunakan pada tahun 1816 untuk belayar dari Liverpool (England) ke Boston
(Amerika) dalam tempoh 17 hari.

• 1840, 80 buah kapal digunakan untuk membawa ternakan lembu dan hasil tenusu dari Irish
(Ireland) ke England
PERTANIAN SEBAGAI PUNCA EKONOMI

• Pertanian kecil-kecilan berubah kepada besar-besaran

• Sistem pengurusan ladang lebih teratur dan penggunaan jentera pertanian

• Hasil ladang dapat dipertingkatkan – Penggunaan jentera

• Menjalankan perdagangan antarabangsa untuk mengeksport lebihan hasil pertanian

• Kegiatan perindustrian mengambil alih bidang pertanian dan menjadi punca


pendapatan utama negara
PENINGKATAN PERDAGANGAN
ANTARABANGSA
• Pengeluaran dalam jumlah yang besar membawa perkembangan perdagangan
antarabangsa

• Mengeksport modal ke seberang laut bagi menceburi bidang perlombongan,


perladangan dan pengimportan buruh.

• Perkembangan pesat dalam bidang pengangkutan di dalam negara dan antarabangsa

• Berusaha mendapatkan bahan-bahan mentah yang banyak dan berterusan

• Barang dieksport dan pasaran luas kerana mempunyai jajahan takluk yang luas

• Menjejaskan industri tempatan akibat kemasukan barang dari Eropah


KEMAJUAN BIDANG PENGANGKUTAN

• Penciptaan pengangkutan moden seperti kereta api dan rekaan enjin yang berkuasa wap

• Dapat mengangkut bahan mentah ke kilang dengan cepat, murah dan kuantiti yang
banyak

• Penggunaan kapal berkuasa wap dapat menggantikan kapal layar

• Penghantaran barang lebih cepat dan menjimatkan kos

• Proses mengeksport dan mengimport barang lebih mudah

• Pelayaran dapat dijalankan tanpa bergantung kepada cuaca


KEMUNCULAN GOLONGAN BURUH DAN
MAJIKAN
• Semasa Revolusi Pertanian dan Perindustrian , golongn rakyat yang kerja
sendiri semakin kurang kerana semakin ramai bekerja sebagai buruh di
ladang atau kilang.

• Penghijrahan penduduk luar bandar ke bandar

• Golongan buruh juga tidak dapat layanan dan pembelaan membawa


kepada perjuangan menuntut hak dan kebajikan pekerja

• Pergerakan Luddite 1810 ditubuhkan bagi membantah penggunaan mesin


di kilang dan ingin mengekalkan kaedah tradisional
• Pergerakan Luddite telah berlaku kerana para pekerja tidak dapat
menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi dan sosial yang berlaku.

• Kesannya ,Akta Anti Penggabungan (Anti Combination Act) diluluskan


tapi menyulitkankan para pekerja yang mengakibatkan para pekerja
ditindas majikan.

• Pihak British berusaha untuk membela kebajikan pekerja dengan


menguatkuasakan akta-akta seperti Akta Anti Penggabungan
dimansuhkan, Akta Kilang dan Akta Sepuluh Jam diperkenalkan serta
Akta Lombong dikuatkuasakan.
Akta digubal bagi melindungi kepentingan dan kebajikan pekerja kilang

Akta Kilang 1833


Kanak kanak berumur di bawah 9 tahun dilarang bekerja dan mesti
bersekolah

Akta Lombong 1842


Melarang penglibatan kanak kanak perempuan dan wanita dalam
perusahaan arang batu

Akta Sepuluh jam 1847


Menetapkan agar pekerja wanita dalam perusahaan tekstil tidak bekerja
lebih daripada sepuluh jam sehari
RUJUKAN

Sivachandralingam Sundra Raja. (2002). Sejarah Eropah. Kuala Lumpur:


Utusan Publication & Distributor Sdn. Bhd.
Sivachandralingam Sundra Raja & Ayadurai Letchumanan (2005).
Tamadun Dunia. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.