Anda di halaman 1dari 8

TAHAP KESEDRAN RAKYAT UNTUK

MERDEKA
DEFINISI

• Gerakan Kesedaran•
Nasionalisme.Perasaan Cinta akan
bangsa dan negara yang membawa
kepada gerakan membebaskan
tanahair.Merupakan satu tindakbalas
terhadap penjajahan asing.
PEMBENTUKAN PARTI POLITIK

• DATO ONN JAAFAR MENYATUKAN PERSATUAN


PERSATUAN MELAYU DAN MENUMBUHKAN UMNO.
• IBRAHIM YAAKUB PEJUANG MPSI MENUBUHKAN
IKATAN PEMUDA SEMENANUNG
• AHMAD BOESTAMAN PEJUNG KMM MENCETUS
IDEA MERDEKA.
• DR. BUHANUDIN AL-HELMI GOLONGAN
INTELEKTUAL PEMIMPIN PKMM
• PARTI BERHALUAN KIRI SEPERTI PARTI
KEBANGSAAN MELAYU MALAYA (PKMM), KESATUAN
MELAYU MUDA (KMM), ANGKATAN PEMUDA
INSAF(API), ANGKATAN WANITA SEDAR (AWAS)
DANPARTI KOMUNIS MALAYA (PKM)
PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH
KEMERDEKAAN
• AGAMA– DIBANGKITKAN OLEH GOLONGAN
PELAJAR TIMUR TENGAH ( MESIR ).
• PENUNTUT DI UNIVERSITI AL – AZHAR
• IDEA PEMULIHAN OLEH SYED JAMALUDDIN
AL-AFGHANI DAN SYEIKHMUHAMMAD
ABDUH.– MEMULAKAN GERAKAN ISLAH DAN
GOLONGAN KAUM MUDA.
• IDEA DISEBARKAN MELALUI MAJALAH AL
IMAN
• SEDAR AKAN KEPENTINGAN PENDIDIKAN
DAN EKONOMI .
• BAHASA DAN KESUSASTERAAN
• DALAM BENTUK CERPEN , NOVEL, PUISI
ATAU SYAIR.
• BERBENTUK HIBURAN DAN
MEMBANGKITKAN
SEMANGATKEBANGSAAN.
• PENULIS MENYEDARKAN MASYARAKAT
TENTANG KEMUNDURANDAN MENUNTUT
KEMAJUAN DIRI.
• CONTOH HIKAYAT FARIDAH HANUM ( SYED
SHEIKH AL HADI)MEMPERJUANGKAN
EMANSIPASI WANITA DAN PENTINGNYA
WANITA ISLAM DIBERIKAN KEBEBASAN DAN
HAK SAMA DENGAN LELAKI.
• RUMAH BESAR TIANG SERIBU ( ISHAK HJ
MUHAMMAD )
• KEWARTAWANAN
• AKHBAR DAN MAJALAH
MEMBINCANGKAN PERGERAKAN
POLITIK ORANG MELAYU.
• MAJLIS, SAUDARA, WARTA MALAYA,
IDARAN ZAMAN, AL –IMAN, FAJAR
SARAWAK, LEMBAGA MALAYA,
UTASAN MELAYU, MAJALAH GURU
DAN WARTA NEGARA.
• SEBAGAI ALAT PEMBUKA FIKIRAN,
TEMPAT MELUAHKAN IDEA BERKAITAN
ASPEK EKONOMI, SOSIAL DAN
POLITIK.
PERANAN GOLONGAN KANAN/KIRI
• BERPENDIDIKAN TIMUR TENGAH
• KAUM MUDA MEMPERJUANGKAN LIBERALISME
DAN KEBEBASANPEMIKIRAN DAN HAK.
• BERPENDIDIKAN MELAYU
• BERBENTUK RADIKAL DAN BERBAU POLITIK DAN
AGRESIF.
• INGINKAN PENYATUAN INDONESIA
• MERUPAKAN KELULUSAN MPSI.
• MENJADI ASAS KEPADA PENUBUHAN KMM
• BERPENDIDIKAN INGGERIS
• TIMBUL AKIBAT BIMBANG DENGGAN PENGUASAAN
EKONOMI OLEH BANGSA ASING.
• BERSIKAP SEDERHANA / BERKERJASAMA DGN
PENJAJAH.
PENDIDIKAN DAN KESEDARAN

• SEKOLAH-SEKOLAH PONDOK,
MADRASAH, SEKOLAH-SEKOLAH
MELAYU DAN SEKOLAH INGGERIS
• SEKOLAH INGGERIS PULA IALAH
SEKOLAH INGGERIS PULA IALAH ANAK-ANAK
ANAK-ANAK GOLONGAN BANGSAWAN
GOLONGAN BANGSAWAN

• SURAT KHABAR MELAYU BAHAN


PENGAJAR
• R.J WILKONSON PENYELIA SEKOLAH