TATABAHASA BAHASA MELAYU

KATA PENGUAT
Menurut buku Tatabahasa Dewan, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (2003 : 247), kata penguat ialah perkataan yang mendahului atau mengikuti kata adjektif dan berfungsi menguatkan maksud yang terkandung dalam kata adjektif.

KATA PENGUAT
kata penguat terdiri daripada tiga jenis :
  

Penguat hadapan Penguat belakang Penguat bebas

1. Penguat Hadapan
kata penguat terdiri daripada tiga jenis :
  

Penguat hadapan Penguat belakang Penguat bebas

1. Penguat Hadapan
terlalu + KA = terlalu besar

paling +
agak +

KA
KA

=
=

paling cantik
agak dalam

2. Penguat Belakang
KA + sekali = baik sekali = buruk sekali

KA + benar = lambat benar = cantik benar

KA + nian

= sebentar nian = indah nian

2. Penguat Belakang
 Contoh lain : awal sangat baik sungguh masak benar pandai sekali besar sekali tua betul baik benar banyak sungguh panjang sangat cantik betul

3. Penguat Bebas
3.1 Berada di belakang / di depan (boleh silih berganti) kemas amat • amat kemas • amat tinggi tinggi amat • sungguh nyaman nyaman sungguh • indah sungguh sungguh indah • dalam sangat sangat dalam

3. Penguat Bebas
3.2 Penguat + KA + Penguat Contoh : amat cantik sekali • • sungguh indah nian sangat baik benar

3. Penguat Bebas
3.3 Dua unsur penguat boleh hadir berderetan sebelum KA Contoh : • sungguh amat merdu ... • sungguh kurang sopan ... • terlalu amat pedih...

3. Penguat Bebas
3.4 ter + {amat} + {sangat} KA

Contoh :

• • • • • •

teramat pandai... tersangat tinggi... teramat baik... tersangat cantik teramat masyhur terlalu amat ...

3. Penguat Bebas
3.5 {amat} {sungguh} {sangat} + KA

Contoh : • ... amat pandai sekali • ... sungguh cerdas sekali • ... sangat merdu sekali

BETULKAN YANG BIASA, BIASAKAN YANG BETUL