Anda di halaman 1dari 20

(TAHUN)

(NAMA GURU)
GURU PROGRAM PEMULIHAN KHAS

(NAMA SEKOLAH)

NO. KELUARAN

NO. PINDAAN 0

TARIKH

SEMAKAN DAN KELULUSAN

Dokumen ini disediakan oleh (NAMA) GURU PROGRAM PEMULIHAN KHAS (SEKOLAH)

DISEMAK OLEH

DILULUSKAN OLEH

GURU BESAR

PEGAWAI PELAJARAN DAERAH PEJABAT PELAJARAN DAERAH (DAERAH)

TARIKH : . TARIKH : ..

JAWATANKUASA PROGRAM PEMULIHAN KHAS


PENGERUSI (NAMA) GURU BESAR TIMBALAN PENGERUSI (NAMA) GPK HEM

SETIAUSAHA (NAMA) GPK

AJK (NAMA) (GURU TAHUN 1,GURU LINUS B.M) (NAMA) (GURU TAHUN 2) (NAMA) (GURU TAHUN 3,GURU LINUS MATEMATIK)

PENGURUSAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS 1.1 TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN PPD, PENYELIA, GURU BESAR, PK1 1.2 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS 1.3 KUASA YANG DIBERI 1.3. MERANCANG 1 1.3. MELAKSANA 2 1.3. MENILAI 3 1.3. MELAPOR 4 1.3. KERJA SUSULAN 5 1.4 TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN 1.4. KETUA PANITIA BAHASA MALAYSIA 1 Nasihat dan perbincangan serta laporan prestasi murid. 1.4. KETUA PANITIA MATEMATIK 2 Nasihat dan perbincangan serta laporan prestasi murid. 1.4. GURU MATA PELAJARA BAHASA MALAYSIA 3 Pencalonan murid. 1.4. GURU MATA PELAJARAN MATEMATIK 4 Pencalonan murid. 1.4. GURU KELAS 5 Data murid. 1.4. GURU PUSAT SUMBER SEKOLAH

6 Penggunaan Pusat Sumber. 1.4. GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING 7 Nasihat dan perbincangan. 1.4. PEMBANTU TADBIR 2 Fail dan data murid.

MEMBANTU GURU BAHASA MALAYSIA DAN MATEMATIK 2.1 TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN PPD, PENYELIA, GURU BESAR, PK1 2.2 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB MEMBANTU GURU BAHASA MALAYSIA DAN MATEMATIK 2.3 KUASA YANG DIBERI 2.3. MERANCANG 1 2.3. MELAKSANA 2 2.3. MENYELARAS 3 2.3. MENILAI 4 2.3. MELAPOR 5 2.4 TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN 2.4. KETUA PANITIA BAHASA MALAYSIA 1 Laporan prestasi murid. 2.4. KETUA PANITIA MATEMATIK 2

Laporan prestasi murid. 2.4. GURU KELAS 3 Tingkah laku murid. 2.4. GURU MATA PELAJARAN B MALAYSIA & 4 MATEMATIK Mengenalpasti daerah kelemahan murid.

MELAKSANAKAN PENILAIAN BERTERUSAN 3.1 TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN PPD, PENYELIA, GURU BESAR, PK1 3.2 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB MELAKSANAKAN PENILAIAN BERTERUSAN 3.3 KUASA YANG DIBERI 3.3. PENYEDIAAN UJIAN 1 3.3. MELAKSANA 2 3.3. MENGANALISIS 3 3.3. MEREKOD 4 3.3. MELAPOR 5 3.4 TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN

3.4. GURU BESAR 1 Pemantauan, bantuan alat, pembaikan kelas dan sokongan. 3.4. PENOLONG KANAN 1 2 Pemantauan dan sokongan. 3.4. KETUA PANITIA BAHASA MALAYSIA & 3 MATEMATIK Laporan prestasi murid. 3.4. GURU KELAS 4 Tingkah laku murid. 3.4. GURU MATA PELAJARAN B MALAYSIA DAN 5 MATEMATIK Mengenalpasti daerah kelemahan murid. 3.4. PEMBANTU TADBIR 6 Dapatkan peralatan dan perihal surat menyurat.

PENYEDIAAN FAIL 4.1 TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN PPD, PENYELIA, GURU BESAR, PK1 4.2 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENYEDIAAN FAIL (15 FAIL) 4.3 KUASA YANG DIBERI 4.3. MERANCANG 1

4.3. 2 4.3. 3 4.3. 4 4.3. 5

MELAKSANA MENYELARAS MEMANTAU MELAPOR

4.4 TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN 4.4. KETUA PANITIA 1 Mengadakan perbincangan. 4.4. GURU KELAS 2 Meminta data maklimat murid. 4.4. GURU MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA 3 & MATEMATIK Data murid dan nasihat. 4.4. PEMBANTU TADBIR 4 Meminta kulit fail.

PENYEDIAAN JADUAL WAKTU 5.1 TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN PPD, PENYELIA, GURU BESAR, PK1

5.2 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENYEDIAAN JADUAL WAKTU 5.3 KUASA YANG DIBERI 5.3. MERANCANG 1 5.3. MENYELARAS 2 5.3. MEMBINA 3 5.3. MENGAGIH 4 5.3. MELAKSANA 5 5.4 TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN 5.4. GURU BESAR 1 Menandatangani jadual waktu. 5.4. GURU JADUAL WAKTU INDUK 2 Menyelaras jadual waktu guru pemulihan. 5.4. GURU KELAS 3 Mempamer jadual waktu kelas, 5.4. GURU MATA PELAJARAN B MALAYSIA & 4 MATEMATIK memastikan murid masuk ke kelas pemulihan

Peraturan-peraturan pentadbiran adalah berpandukan kepada arahan dan pekeliling yang dikeluar dan ditetapkan Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran dari masa ke semasa. Peraturan pentadbiran melibatkan pengurus atasan iaitu Guru Besar / Pengetua, PK1, PK HEM dan Penyelia serta dibantu oleh staf sokongan dalam aspek pentadbiran, perkembangan staf, kewangan dan akaun, guru, dan bekalan. Pengurusan atasan memerlukan keprihatinan dalam semua aspek dan bertindak secara adil dan saksama serta menyelesaikan sebarang masalah secara berhemah. Laporan-laporan yang disediakan dan dihantar oleh kakitangan sokongan perlu diambil tindakan secara bersepadu dan menyeluruh berdasarkan keutamaan dan keperluan kritikal. Menyediakan pelan bertindak yang berkesan, relevan dan berdasarkan kewajaran dan kemampuan masyarakat dan sekolah sama ada pelan berjangka pendek atau panjang.

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8

PROSES KERJA Pencalonan Murid Ujian Saringan Analisis Ujian Saringan 3. Diterima Beri Ujian 1 Diagnostik 3. Ditolak Balik Kelas 2 Biasa Ujian Diagnostik Analisis Ujian Diagnostik Merancang Pengajaran Harian Penyedian RPT Dan RPH Perlaksanan P & P Penilaian Menguasai 9. Kembalikan Ke Kelas 1 Biasa Dan Susulan. 9. Belum Menguasai 2 Ubahsuai P & P

PEGAWAI UNDANGYANG UNDANG MELULUSKA DAN N PERATURAN Garis Panduan Perlaksana an Program Pemulihan

Guru Besar Guru Kelas Guru Matapelajar an Ibu Bapa

Pekeliling Yang Berkaitan Program Pemulihan Khas

MEMBANTU GURU BAHASA MALAYSIA DAN MATEMATIK PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK / TINDAKAN Guru Besar PK1 SEKSYEN / UNDANGUNDANG / PERATURAN

BIL

PROSES KERJA Memastikan murid yang tidak menguasai 3M Membantu merancang kaedah pengajaran Menyediakan aktiviti Menyediakan ABM Membuat penilaian Membuat laporan kepada Guru Besar / Guru Kelas / PK1 Penyedian RPT Dan RPH

1 2 3 4 5 6 7

Garis Panduan Perlaksana Ketua Panitia an BM Program Ketua Panitia M3 Pemulihan Khas. Guru Kelas Jabatan Guru Pendidikan Matapelajaran Khas KPM

MELAKSANAKAN PENILAIAN YANG BERTERUSAN

BIL

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK / TINDAKAN

SEKSYEN / UNDANGUNDANG / PERATURAN

Menyediakan soalansoalan ujian untuk membuat penilaian Melaksanakan ujian mengikut jadual yang ditetapkan Membuar analisis ujian Merekod keputusan setiap ujian Membuat laporan kepada PPD, Penyelia, Guru Besar, PK1, Ketua Panitia BM dan Math, Guru Matapelajaran BM dan Math dan Guru Kelas PPD Penyelia Guru Besar PK1 Ketua Panitia BM Ketua Panitia M3 Guru Kelas Guru Matapelajaran

2 3 4

Garis Panduan Perlaksana an Program Pemulihan Khas. Jab. Pend. Khas KPM Pekeliling Yang Berkaitan Program Pemulihan Khas

BI L

TINDAKAN

TANDAKA N

CATATA N

PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS

MAX. 15 ORANG

MEMBANTU GURU BAHASA MALAYSIA DAN MATEMTIK MELAKSANAKAN PENILAIAN BERTERUSAN 15 FAIL

4 PENYEDIAAN FAIL

5 PENYEDIAAN JADUAL WAKTU

1 PERINTAH AM

2 ARAHAN PERBENDAHARAN

SURAT PEKLILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM 3 BIL 2 TAHUN 2002

4 SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BIL 4 TAHUN 2000 SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN KPM BIL 3 TAHUN 1993 SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN KPM BIL 3 TAHUN 2002 GARIS PANDUAN PERLAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS

BI L

JAWATAN

SETIAUSAHA JAWATANKUASA PROGRAM PEMULIHAN 1 KHAS SEKOLAH PENYELARAS PROGRAM PEMULIHAN KHAS SEKOLAH 2 3 4 5 6 SETIAUSAHA PEPERIKSAAN

Borang Pencalonan Murid

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Borang Latar Belakang Murid Pemulihan Senarai Nama Program Pemulihan Khas Tahun 2 Rekod Kehadiran Murid Rekod Tahap Kemahiran Murid Contoh Ujian Saringan Borang Rekod Ujan Saringan Contoh Ujian Diagnostik Borang Rekod Ujian Diagnostik Contoh Ujian Pelepasan 1 Borang Rekod Ujian Pelepasan 1 Contoh Ujian Pelepasan 2 Borang Rekod Ujian Pelepasan 2 Surat Pekeliling Berkaitan Kelas Pemulihan