Anda di halaman 1dari 20

PERANCANGAN STRATEGIK UNIT ISU STRATEGIK : UNIT KURIKULUM (PEMULIHAN KHAS) : Murid Pemulihan Khas yang tidak dapat

menguasai kemahiran asas LITERASI dan NUMERASI MATLAMAT STRATEGIK 3 BIL OBJEKTIF : Melahirkan insan berkualiti yang dapat memenuhi keperluan global. SASARAN KPI TOV Meningkatkan Bilangan atau keupayaan murid peratus murid untuk mencapai 100% yang berupaya menguasai kemahiran menguasai asas LITERASI dan kemahiran asas NUMERASI pada LITERASI dan akhir 2015. NUMERASI Memberi pendedahan kepada murid bagi meningkatkan pencapaian 3M 2012 2013 2014 2015 Mengadakan pelbagai aktiviti bagi kelas pemulihan khas di sekolah yang memberi peluang kepada murid untuk mempelajari kemahiran asas LITERASI dan NUMERASI INISIATIF / STRATEGIK

12%

33%

55%

77%

100%

Peningkatan pencapaian 3M

10%

33%

66%

75%

100%

Program 3M bagi murid pemulihan khas

PLAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 : Meningkatkan keupayaan murid untuk mencapai 100% menguasai kemahiran asas LITERASI dan NUMERASI pada akhir 2015. STRATEGIK 1 : Mengadakan pelbagai aktiviti bagi pemulihan khas di sekolah yang memberi peluang kepada murid untuk mempelajari kemahiran asas LITERASI dan NUMERASI NAMA PROGRAM : SKOR 100% LITERASI DAN NUMERASI TEMPOH MASA BIL AKTIVITI PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB KOS/ SUMBER KPI TARIKH TARIKH JANGKA LAKSANA 100% murid Pemulihan Khas mengambil bahagian dalam aktiviti skor 100% LITERASI dan NUMERASI OUTPUT CATATAN

Skor 100% LITERASI dan NUMERASI

Guru pemulihan khas

RM 100.00

Mei 2012

Feb 2012

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF

M3 : 1 : 1 : SKOR 100% LITERASI DAN NUMERASI : Pencapaian murid berada di tahap yang lemah

: Meningkatkan keupayaan murid untuk mencapai 100% menguasai kemahiran asas LITERASI dan NUMERASI pada akhir 2015. BIL HURAIAN AKTIVITI TARIKH DAN KOS PENILAIAN TINDAKAN LAMPIRAN TEMPOH PERLAKSANAAN PROGRAM SUSULAN BERKENAAN PERLAKSANAAN 1 Mengenalpasti kelemahan dan kekuatan murid. Mesyuarat peringkat Panitia Pemulihan Menyediakan kertas cadangan Perbincangan dengan Guru Besar Penyediaan bahan Januari 2012

Januari 2012 ( Minggu 2 ) Januari 2012 (Minggu 3) Januari 2012 (Minggu 3) Januari 2012 (Minggu 3) Febuari 2012 RM 100.00

6 7

Perlaksanaan program Pelaporan dan penilaian

PLAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 : Meningkatkan keupayaan murid untuk mencapai 100% menguasai kemahiran asas LITERASI dan NUMERASI pada akhir 2015. : Mengadakan pelbagai aktiviti bagi pemulihan khas di sekolah yang memberi peluang kepada murid untuk mempelajari kemahiran asas LITERASI dan NUMERASI

STRATEGIK 1

NAMA PROGRAM : Skor 100% LITERASI dan NUMERASI BIL AKTIVITI PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB KOS/ SUMBER TEMPOH MASA TARIKH TARIKH JANGKA LAKSANA April 2012 Feb 2012 60% murid melepasi skor Ujian Pencapaian KPI OUTPUT CATATAN

Skor 100% LITERASI dan NUMERASI

Guru Pemulihan Khas

RM 20.00

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF

M3 : 1 : 1 : Skor 100% LITERASI dan NUMERASI : Murid lemah dan tidak menguasai kemahiran asas LITERASI dan NUMERASI : Memberi peluang kepada murid untuk mempelajari perkataan baru dalam Bahasa Inggeris. TARIKH DAN KOS PENILAIAN TEMPOH PERLAKSANAAN PROGRAM PERLAKSANAAN Januari 2012 TINDAKAN SUSULAN LAMPIRAN BERKENAAN

BIL HURAIAN AKTIVITI

Mengenalpasti kelemahan dan kekuatan murid. Mesyuarat peringkat Panitia Pemulihan Khas Menyediakan kertas cadangan Perbincangan dengan Guru Besar Penyediaan bahan

Januari 2012 ( Minggu 2 ) Januari 2012 (Minggu 3) Januari 2012 (Minggu 3) Januari 2012 (Minggu 3) Febuari 2012 RM 20.00

Perlaksanaan program

Pelaporan dan penilaian

PLAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 : Meningkatkan keupayaan murid untuk mencapai 100% menguasai kemahiran asas LITERASI dan NUMERASI pada akhir 2015. : Mengadakan pelbagai aktiviti bagi pemulihan khas di sekolah yang memberi peluang kepada murid untuk mempelajari kemahiran asas LITERASI dan NUMERASI

STRATEGIK 1

NAMA PROGRAM : Karnival LITERASI dan NUMERASI BIL AKTIVITI PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB KOS/ SUMBER TEMPOH MASA TARIKH TARIKH JANGKA LAKSANA Mac 2012 Feb 2012 100% murid Pemulihan Khas terlibat dengan aktiviti ini KPI OUTPUT CATATAN

Karnival LITERASI dan NUMERASI

Semua Guru Pemulihan Khas

RM 30.00

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF

M3 : 1 : 1 : Karnival LITERASI dan NUMERASI : Pencapaian murid dalam Kemahiran Asas LITERASI dan NUMERASI rendah : Meningkatkan kemahiran asas LITERASI dan NUMERASI murid pemulihan khas TARIKH DAN KOS PENILAIAN TEMPOH PERLAKSANAAN PROGRAM PERLAKSANAAN Januari 2012 TINDAKAN SUSULAN LAMPIRAN BERKENAAN

BIL HURAIAN AKTIVITI

Mengenalpasti kelemahan dan kekuatan murid. Mesyuarat peringkat Panitia Pemulihan Khas Menyediakan kertas cadangan Perbincangan dengan Guru Besar Penyediaan bahan

Januari 2012 ( Minggu 2 ) Januari 2012 (Minggu 3) Januari 2012 (Minggu 3) Januari 2012 (Minggu 3) RM30.00

6 7

Perlaksanaan program Pelaporan dan penilaian

Febuari 2012

PLAN TINDAKAN OBJEKTIF 2 STRATEGIK 2 : Memberi pendedahan kepada murid bagi meningkatkan pencapaian 3M : Program 3M bagi murid pemulihan khas

NAMA PROGRAM : 3M Pasti Boleh BIL AKTIVITI PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB KOS/ SUMBER TEMPOH MASA TARIKH TARIKH JANGKA LAKSANA Feb 2012 Feb 2012 Bahanbahan bagi membaca, menulis dan menaakul disediakan dan digunakan oleh murid KPI OUTPUT CATATAN

3M Pasti Boleh

Guru Pemulihan Khas

RM50.00

murid.

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF

M3 : 2 : 2 : 3M Pasti Boleh : Menceriakan bilik Pemulihan Khas dengan bahan-bahan bantu belajar : Menyediakan persekitaran yang kondusif bagi pembelajaran dan pengajaran di bilik Pemulihan Khas TARIKH DAN KOS PENILAIAN TEMPOH PERLAKSANAAN PROGRAM PERLAKSANAAN Januari 2012 TINDAKAN SUSULAN LAMPIRAN BERKENAAN

BIL HURAIAN AKTIVITI

Mengenalpasti kelemahan dan kekuatan murid. Mesyuarat peringkat Panitia Pemulihan Khas Menyediakan kertas cadangan Perbincangan dengan Guru Besar

Januari 2012 ( Minggu 2 ) Januari 2012 (Minggu 3) Januari 2012 (Minggu 3)

Penyediaan bahan

Januari 2012 (Minggu 3) Febuari 2012

RM50.00

6 7

Perlaksanaan program Pelaporan dan penilaian

PLAN TINDAKAN OBJEKTIF 2 STRATEGIK 2 : Memberi pendedahan kepada murid bagi meningkatkan pencapaian 3M : Program 3M bagi murid pemulihan khas

NAMA PROGRAM : Maju 3M BIL AKTIVITI PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB KOS/ SUMBER TEMPOH MASA TARIKH TARIKH JANGKA LAKSANA Feb 2012 Sekolah dilengkapkan dengan bahan yang membantu pembelajaran murid dan penggunaan dalam aktiviti KPI OUTPUT CATATAN

Maju 3M

Guru Pemulihan Khas

RM200.00

harian kelas pemulihan khas

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF

M3 : 2: 2 : Maju 3M : Menceriakan Bilik Pemulihan Khas dengan bahan-bahan bantu belajar : Menyediakan persekitaran yang kondusif bagi pembelajaran dan pengajaran di bilik Pemulihan Khas TARIKH DAN KOS PENILAIAN TEMPOH PERLAKSANAAN PROGRAM PERLAKSANAAN Mac 2012 TINDAKAN SUSULAN LAMPIRAN BERKENAAN

BIL HURAIAN AKTIVITI

Mengenalpasti kelemahan dan kekuatan murid. Mesyuarat peringkat Panitia Pemulihan Khas Menyediakan kertas cadangan

Mac 2012 ( Minggu 2 ) Mac 2012 (Minggu 3)

Perbincangan dengan Guru Besar Penyediaan bahan

Mac 2012 (Minggu 3) Mac 2012 (Minggu 3) April 2012 RM200.00

6 7

Perlaksanaan program Pelaporan dan penilaian

PLAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 : Meningkatkan keupayaan murid untuk mencapai 100% menguasai kemahiran asas LITERASI dan NUMERASI pada akhir 2015. : Mengadakan pelbagai aktiviti bagi murid pemulihan khas di sekolah yang memberi peluang kepada murid untuk mempelajari kemahiran asas LITERASI dan NUMERASI

STRATEGIK 1

NAMA PROGRAM : SUDUT MEMBACA DAN SUDUT MATEMATIK BIL AKTIVITI PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB KOS/ SUMBER TEMPOH MASA TARIKH TARIKH JANGKA LAKSANA Mac 2012 April 2012 100% murid mengambil bahagian KPI OUTPUT CATATAN

Sudut Membaca dan Sudut Matematik

Guru Pemulihan Khas

RM 50.00

dalam aktiviti membaca di sudut membaca dan sudut matematik

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF

M3 : 1 : 1 : SUDUT MEMBACA DAN SUDUT MATEMATIK : Murid kurang membaca dan kurang mahir dalam mengira : Memberi peluang kepada murid untuk membaca dan meningkatkan kemahiran membaca dan mengira dikalangan murid. TARIKH DAN KOS PENILAIAN TEMPOH PERLAKSANAAN PROGRAM PERLAKSANAAN Feb 2012 ( Minggu 4 ) Mac 2012 ( Minggu 1 ) TINDAKAN SUSULAN LAMPIRAN BERKENAAN

BIL HURAIAN AKTIVITI

Mengenalpasti Kelemahan dan kekuatan murid. Mesyuarat peringkat Panitia Pemulihan Khas

Menyediakan kertas cadangan Perbincangan dengan Guru Besar Penyediaan bahan

Mac 2012 (Minggu 1) Mac 2012 (Minggu 2) Mac 2012 (Minggu 3) April 2012 RM 50.00

6 7

Perlaksanaan program Pelaporan dan penilaian

PLAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 : Meningkatkan keupayaan murid untuk mencapai 100% menguasai kemahiran asas LITERASI dan NUMERASI pada akhir 2015. : Mengadakan pelbagai aktiviti bagi murid pemulihan khas di sekolah yang memberi peluang kepada murid untuk mempelajari kemahiran asas LITERASI dan NUMERASI

STRATEGIK 1

NAMA PROGRAM : Mari Mengeja BIL AKTIVITI PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB KOS/ SUMBER TEMPOH MASA TARIKH TARIKH JANGKA LAKSANA Mac 2012 Feb 2012 100% murid pemulihan KPI OUTPUT CATATAN

Mari Mengeja

Guru Pemulihan Khas

RM 20

khas mengambil bahagian dalam aktiviti ini.

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF

M3 : 1 : 1 : Mari Mengeja : Perbendaraan kata ( Bahasa Malaysia ) murid rendah : Memberi peluang kepada murid untuk mempelajari perkataan Bahasa Malaysia. TARIKH DAN KOS PENILAIAN TEMPOH PERLAKSANAAN PROGRAM PERLAKSANAAN Januari 2012 TINDAKAN SUSULAN LAMPIRAN BERKENAAN

BIL HURAIAN AKTIVITI

Mengenalpasti kelemahan dan kekuatan murid. Mesyuarat peringkat Panitia Pemulihan Khas

Januari 2012 ( Minggu 2 )

Menyediakan kertas cadangan Perbincangan dengan Guru Besar Penyediaan bahan

Januari 2012 (Minggu 3) Januari 2012 (Minggu 3) Januari 2012 (Minggu 3) Febuari 2012 RM 20.00

6 7

Perlaksanaan program Pelaporan dan penilaian

PLAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 : Meningkatkan keupayaan murid untuk mencapai 100% menguasai kemahiran asas LITERASI dan NUMERASI pada akhir 2015. : Mengadakan pelbagai aktiviti bagi murid pemulihan khas di sekolah yang memberi peluang kepada murid untuk mempelajari kemahiran asas LITERASI dan NUMERASI

STRATEGIK 1

NAMA PROGRAM : Sehari satu perkataan BIL AKTIVITI PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB KOS/ SUMBER TEMPOH MASA TARIKH TARIKH JANGKA LAKSANA Mac Feb 2012 100% KPI OUTPUT CATATAN

Sehari satu

Guru Pemulihan Khas

RM 20.00

perkataan

2012

murid pemulihan khas mengambil bahagian dalam aktiviti Sehari satu perkataan

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF

M3 : 1 : 1 : Sehari Satu Perkataan : Murid tidak dapat menulis dan mengeja ayat Bahasa Malaysia dengan betul : Memberi peluang kepada murid untuk melatih menulis dan mengeja ayat yang betul TARIKH DAN KOS PENILAIAN TEMPOH PERLAKSANAAN PROGRAM PERLAKSANAAN Januari 2012 TINDAKAN SUSULAN LAMPIRAN BERKENAAN

BIL HURAIAN AKTIVITI

Mengenalpasti kelemahan dan kekuatan murid.

Mesyuarat peringkat Panitia Pemulihan Khas Menyediakan kertas cadangan Perbincangan dengan Guru Besar Penyediaan bahan

Januari 2012 ( Minggu 2 ) Januari 2012 (Minggu 3) Januari 2012 (Minggu 3) Januari 2012 (Minggu 3) Febuari 2012 RM 20.00

6 7

Perlaksanaan program Pelaporan dan penilaian

PLAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 : Meningkatkan keupayaan murid untuk mencapai 100% menguasai kemahiran asas LITERASI dan NUMERASI pada akhir 2015. : Mengadakan pelbagai aktiviti bagi murid pemulihan khas di sekolah yang memberi peluang kepada murid untuk mempelajari kemahiran asas LITERASI dan NUMERASI

STRATEGIK 1

NAMA PROGRAM : Celik ICT BIL AKTIVITI PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB KOS/ SUMBER TEMPOH MASA TARIKH TARIKH KPI OUTPUT CATATAN

JANGKA LAKSANA 1 ICTL Guru Pemulihan Khas RM 0.00 Mac 2012 Feb 2012 100% murid pemulihan khas menggunakan kemahiran ICT untuk menguasai kemahiran asas LITERASI dan NUMERASI di sekolah

PELAN OPERASI PROGRAM RASIONAL OBJEKTIF

M3 : 1 : 1 : Celik ICT : Guru kurang menggunakan kemahiran ICT untuk proses pengajaran dan pembelajaran : Memberi peluang kepada murid untuk mempelajari kemahiran ICT TARIKH DAN KOS PENILAIAN TEMPOH PERLAKSANAAN PROGRAM PERLAKSANAAN TINDAKAN SUSULAN LAMPIRAN BERKENAAN

BIL HURAIAN AKTIVITI

Mengenalpasti kelemahan dan kekuatan murid. Mesyuarat peringkat Panitia Pemulihan Khas Menyediakan kertas cadangan Perbincangan dengan Guru Besar Penyediaan bahan

Januari 2012

Januari 2012 ( Minggu 2 ) Januari 2012 (Minggu 3) Januari 2012 (Minggu 3) Januari 2012 (Minggu 3) Febuari 2012 RM 0.00

6 7

Perlaksanaan program Pelaporan dan penilaian