Anda di halaman 1dari 2

SOALAN 3 3(a) Kupas Peraturan 4(a) gangguan seksual dan nyatakan 4 contoh kes yang menunjukkan pelanggaran guru

terhadap peraturan ini.


Peraturan tatakelakuan yang ditegah sama sekali atau boleh dibuat dengan kebenaran. Peraturan 4(a) tidak boleh melakukan gangguan seksual terhadap orang lain. Gangguan seksual ini mengambil kira keadaan seseorang itu sama ada tersinggung atau terhina. Perbuatan yang menyatakan sesuatu pernyataan yang bersifat seksual dan tidak kira dilakukan secara lisan, bertulis atau perbuatan. i. Menulis, mempamer atau mengedar bahan bukan pengajaran yang berbentuk lucah. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. Bercerita atau membuat lawak jenaka berbau lucah. Membuat perlakuan atau isyarat lucah Mengejek atau menggelar pelajar dengan panggilan lucah. Memaksa atau mempengaruhi pelajar membuat perlakuan seksual. Menawar ganjaran tertentu atau upah atas perlakuan seksual. Melakukan sentuhan yang berunsur seksual. Memegang kemaluan sendiri di hadapan pelajar. Menyebar khabar angin berunsur seksual

3(b) Jenis hukuman yang boleh dilaksanakan kepada guru yang melanggar peraturan ini.
i) ii) iii) iv) v) vi) Amaran Denda Turun pangkat Lucut hak emolumen Tangguh pergerakan gaji Buang kerja