Anda di halaman 1dari 2

PERATURAN MEMINJAM DAN MENGGUNAKAN ALATAN SUKAN DI STOR PERALATAN SUKAN SMK PADANG PIOL

1. MENDAPAT KEBENARAN DAN PERSETUJUAN GURU TERLEBIH DAHULU 2. MENULIS SEGALA MAKLUMAT DENGAN LENGKAP DI DALAM BUKU REKOD PINJAMAN 3. PELAJAR HANYA DIBENARKAN MENGELUARKAN ALATAN SUKAN SETELAH MENULIS DI DALAM BUKUREKOD PINJAMAN 4. PELAJAR TIDAK DIBENARKAN MENGAMBIL ATAU MEMINJAM ALATAN TANPA DIIRINGI OLEH GURU DAN GURU PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN KELAS BERKENAAN 5. SEMASA MEMULANGKAN ALATAN, SETIAP PELAJAR YANG MEMINJAM PERLULAH MENANDATANGANI BUKU REKOD PINJAMAN DAN DISAKSIKAN OLEH GURU/GURU PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN KELAS TERSEBUT. 6. SEGALA KEROSAKAN / KEHILANGAN ALATAN PERLULAH DILAPOR DAN DICATAT DALAM BUKU REKOD PINJAMAN ATAU MEMBERITAHU GURU YANG DITUGASKAN MENJAGA STOR SUKAN. 7. TIDAK DIBENARKAN SAMA SEKALI MENGAMBIL ATAU MEMBAWA PERALATAN SUKAN DAN KOKURIKULUM KELUAR DARI KAWASAN SEKOLAH SEBELUM MENDAPAT KEBENARAN DARIPADA PENGETUA SMK PADANG PIOL.

PERATURAN KETIKA BERADA DI BILIK PERALATAN SUKAN SMK PADANG PIOL

Semua pelajar wajib mematuhi peraturan-peraturan stor sukan yang disenaraikan bagi menjamin keselamatan dan peralatan yang disediakan seperti berikut :

1. DILARANG MASUK TANPA KEBENARAN GURU 2. DILARANG MEMBAWA BEG, MAKANAN ATAU MINUMAN KE DALAM STOR SUKAN SEKOLAH 3. GURU MESTILAH BERADA BERSAMA PELAJAR SEMASA MENGAMBIL PERALATAN SUKAN 4. PELAJAR HENDAKLAH SENTIASA MEMATUHI ARAHAN GURU 5. DILARANG MEMBAWA KELUAR SEBARANG ALATAN TANPA PENGETAHUAN GURU KECUALI DENGAN KEBENARAN GURU BERTUGAS 6. DILARANG SAMA SEKALI MEROSAKAN PERALATAN YANG TERDAPAT DI DALAM STOR SUKAN 7. DILARANG BERMAIN DI DALAM STOR SUKAN 8. DILARANG MEMBUANG SAMPAH DI DALAM STOR SUKAN 9. DILARANG MEMASIKU KE DALAM STOR SUKAN SECARA BERAMAI-RAMAI 10. SILA LETAK DAN SUSUN SEMULA PERALATAN YANG DIGUNAKAN KE TEMPAT ASAL 11. PASTIKAN STOR SUKAN DALAM KEADAAN BERSIH DAN KEMAS SEBELUM MENINGGALKAN STOR SUKAN 12. PASTIKAN PINTU DITUTUP SEBELUM MENINGGALKAN STOR SUKAN.