Anda di halaman 1dari 1

Nama pelajar: .....................................................................

No.matrik:
.....................................................................
Alamat pelajar:.....................................................................
.....................................................................
......................................................................
No.telefon ......................................................................

Tarikh:.................................

Unit Perhubungan & Latihan Industri,


Politeknik Kota Kinabalu,
Jalan Politeknik, Menggatal,
88450 Kota Kinabalu,
Sabah.
(Sila fakskan ke : 088-499970)
Tuan,
Kebenaran mewakilkan orang lain untuk mengambil Baucer Buku 1Malaysia (BB1M) bagi Pelajar sedang
menjalani Latihan Industri
Merujuk perkara di atas, saya,............................................................... .........No Pendaftaran.....................................
sedang menjalani Latihan Industri di ...........................................................................................................................
Sehubungan itu, saya mewakilkan . ......................................................................... ..................................................
No. Kad Pengenalan......................................................untuk mengambil Baucer Buku 1 Malaysia bagi pihak saya.
02.
Saya tidak dapat hadir ke Politeknik Kota Kinabalu untuk mengambil baucer tersebut disebabkan tempat
tinggal saya yang jauh daripada Politeknik Kota Kinabalu dan memerlukan kos yang tinggi untuk sampai ke sana.
03.
Dengan ini, saya tidak akan membuat sebarang tindakan dan tuntutan kepada pihak Politeknik Kota
Kinabalu sekiranya Baucer Buku 1 Malaysia(BB1M) ini tidak sampai kepada saya.
04.

Perhatian dan pertimbangan pihak tuan amatlah dihargai dan saya dahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian, terima kasih.


Yang benar,
....................................................
(Nama pelajar:.................................................................)