Anda di halaman 1dari 33

1

Berdasarkan rajah di atas, apakah kesan daripada perubahan dalam rajah di atas ? I II III IV A B C D Kegiatan ekonomi berasaskan pertanian Pengekalan cara hidup lama Pertambahan jumlah penduduk Kemudahan infrastruktur lengkap I dan II II dan III III dan IV I dan IV KLONG TOEY

X
SENTUL 2 Apakah persamaan antara kedua dua kawasan di atas ? A B C D Perumahan yang selesa Kemudahan infrastruktur baik Kawasan setinggan Kesesakan lalu lintas

Soalan 3 berdasarkan peta di bawah 3 Perkembangan awal bandar X dan Y disebabkan oleh kegiatan A B C D perindustrian pelancongan pertanian perlombongan

Antara berikut manakah merupakan peranan kerajaan dalam mempengaruhi petempatan di Malaysia ? I II III IV A B C D Bandar Baru Bandar Bestari Rancangan pengairan Rancangan kemajuan tanah I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Soalan 5 berdasarkan rajah di bawah

Rajah di atas boleh dikaitkan dengan I II III IV A B C D petempatan awal pusat pelancongan pengeluaran fosfat pemeliharaan dan pemuliharaan hidupan liar I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Antara berikut manakah penerokaan sumber mineral manakah mempengaruhi pertumbuhan bandar bandar di Malaysia I II III IV A B C D Bijih timah Petroleum Bauksit Emas I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Petempatan awal manusia

Sumber air

Keselamatan

Apakah faktor Y ? A B C D Gua Hutan Lereng bukit Tanah pamah

Soalan 8 berdasarkan rajah di bawah

Pendidikan Petempatan luar bandar Bandar M

M mungkin sekali A B C D Bangi Rawang Miri Pontian

Bangkok Manila Jakarta

Apakah implikasi nilai hartanah tinggi terhadap bandar di atas ? I II III IV A B C D Kos bangunan sederhana Bangunan dibina rapat Bangunan dibina bertingkat tingkat Fungsi bangunan khusus I dan II II dan III III dan IV I dan IV

10

Antara berikut, kombinasi kesan manakah yang benar dengan kewujudan sesebuah bandar ? A B C D Bandar Muadzam Shah Lembah Kinta Kertih Melaka Kesan Kegiatan penanaman getah dan kelapa sawit Perlombongan bijih besi Perlombongan gas asli Penjajahan Portugis

Soalan 11 berdasarkan rajah di bawah

Teluk Darvel

Kota Tampan

11 Apakah persamaan petempatan dalam kawasan berlorek di atas ? A B C D Petempatan awal Bandar Desa Pinggir pantai

Kerajaan Melayu Melaka Kerajaan Johor Riau Lembah Bujang 12 Persamaan tapak petempatan awal di atas terdapat di lokasi A B C D gua muara sungai pinggir pantai tanah pamah

13 Pola petempatan seperti dalam rajah di atas terdapat di kawasan A B C D pinggir pantai dusun buah buahan tepi sungai Rancangan Tanah Felda

14 Antara berikut, manakah kesan positif pembandaran ? I II III IV A B C D Kemudahan awam bertambah Kegiatan ekonomi berkembang Penduduk luar bandar meningkat Pusat pentadbiran baru diwujudkan I dan II II dan III III dan IV I dan IV

15 Antara berikut, pernyataan manakah benar tentang pembandaran ? I II III IV A B C D Wujud bandar satelit Kemudahan sosial bertambah Kadar kelahiran penduduk menurun Ekonomi penduduk berubah daripada pertanian kepada perkhidmatan I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Bandar Muadzam Shah Bandar Tun Razak Bandar Baru Bangi

16 Apakah tujuan utama bandar seperti dalam pernyataan di atas diwujudkan ? I II III IV A B C D Mengurangkan tumpuan penduduk ke bandar besar Mempercepatkan proses pembangunan wilayah Mengawal rebakan industri ke luar bandar Membentuk kawasan tumpuan pendidikan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Ladang

X
FELDA 17 Petempatan X dalam rajah di atas merujuk kepada pola A B C D berjajar berpusat berselerak berkelompok

18 Antara berikut faktor manakah mempengaruhi pemilihan petempatan awal di Malaysia ? I II III IV A B C D Bentuk muka bumi Lokasi yang cantik Keperluan keselamatan Kemudahan perhubungan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Tamadun Indus Tamadun Hwang He Tamadun Mesopotamia

19 Persamaan tamadun awal di atas dengan petempatan awal di Melaka dan Johor lama ialah dari segi I II III IV A B C D masa lokasi fungsi teknologi I dan II II dan III III dan IV I dan IV

20 Antara berikut kawasan yang manakah terdapat pola petempatan berselerak ? A B C D 21 Kebun kecil Ladang getah Pinggir sungai Rancangan FELDA

Kombinasi manakah yang benar ? I II III IV A B C D Bandar Tawau Sarikei Putrajaya Kuala Kangsar I dan II II dan III III dan IV I dan IV Fungsi Pelabuhan kontena Pusat perlombongan Pusat pentadbiran Bandar diraja

Gunung Kinabalu Gunung Tahan

22 Mengapakah kawasan dalam pernyataan di atas kurang mendapat petempatan ? I II III IV A B C D Cuaca buruk Cerun curam Berlaku hakisan tanah Kos pembinaan tinggi I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Soalan 23 berdasarkan peta di bawah

23 Bandar diraja terdapat di kawasan bertanda A B C D I II III IV

24 Antara berikut manakah langkah langkah mengatasi masalah pembandaran ? I II III IV A B C D Menggalakkan migrasi masuk Membina jalan raya bertingkat Menyediakan rumah kos rendah Menambah kemudahan kesihatan I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Soalan 25 berdasarkan rajah di bawah

Cyberjaya

KLIA

25 Kawasan berlorek dikaitkan dengan A B C D Melaka Selangor Negeri Sembilan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Soalan 26 berdasarkan rajah di bawah Perumahan moden

Proses pembandaran

Kompleks beli belah

26 S mungkin sekali I II III IV A B C D 27 kepadatan penduduk sekata mutu hidup merosot infrastruktur lengkap pendidikan meningkat I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Antara berikut yang manakah benar menunjukkan kesan positif dan negatif akibat pembandaran ? A B C D Kesan Positif Infrastruktur meningkat Kemudahan pengangkutan meningkat Alam semulajadi nyaman Penduduk bertambah Kesan Negatif Jenayah meningkat Pencemaran berkurangan Pulau haba Pekerja asing meningkat

28 Petempatan petempatan berikut manakah mempunyai pola yang sama iaitu I II III IV A B C D Ladang getah FELDA Kebun kecil getah Petempatan nelayan I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Soalan 29 berdasarkan peta di bawah

29 Perkembangan bandar X dan Y di atas dapat dikaitkan dengan A B C D arang batu emas kuprum petroleum

Soalan 30 berdasarkan gambar rajah di bawah 30 X dalam hierarki petempatan di Malaysia, mungkin sekali didapati di A B C D Alor Setar Putrajaya Kuching Kuala Lumpur

X
Bandaraya Bandar Kampung

Pembandaran tidak terancang mengakibatkan banjir kilat 31 Apakah langkah langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi fenomena di atas? I II III IV A B C D 32 Melebarkan jalan Mendalamkan sungai Menaiktaraf sistem perparitan Membina persimpangan bertingkat I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Antara berikut kombinasi manakah yang benar ? I II III IV A B C D Lembangan Sungai Lembah Tigris Euphrates Lembah NIl Lembah Hwang He Lembah Indus I dan II II dan III III dan IV I dan IV Lokasi Ciri ciri : : : : FELDA Rancangan Pembangunan Tanah Wilayah Rumah dibina berdekatan Kemudahan asas lengkap Negara Iran Mesir China Bangladesh

33 Maklumat di atas dikaitkan dengan pola petempatan A B C D berjajar berkelompok berselerak berpusat

34 Antara berikut, yang manakah fungsi bandar terhadap luar bandar ? I II III IV A B C D Membekalkan tenaga buruh Membekalkan bahan mentah Menyediakan perkhidmatan Pasaran bagi industri desa I dan II II dan III III dan IV I dan IV Tamadun Hwang He Tamadun Indus Tamadun Mesir Purba

35 Lokasi petempatan awal di atas dipengaruhi oleh sumber I II III IV A B C D tanih hutan mineral air I dan II II dan III III dan IV I dan IV Shah Alam Pekan Gurun

36 Perkembangan tekstil dalam pernyataan di atas berkaitan dengan industri A B C D tekstil seramik autonatif petrokimia

Soalan 37 berdasarkan rajah di bawah

PUSPATI PORIM

Bandar Baru Bangi

37 Bandar tersebut berperanan sebagai I II III IV A B C D Pusat penyelidikan Pusat pendidikan Pusat pentadbiran Pusat pelancongan I dan II II dan III III dan IV I dan IV

38 Antara berikut kawasan manakah yang ditebusguna untuk petempatan dan industri ? I II III IV A B C D 39 Kamunting, Perak Puchong, Selangor Paya Besar, Pahang Pinggir Pantai Juru, Pulau Pinang I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Pola petempatan manakah dikaitkan dengan petempatan FELDA ? A C

Jemaluang, Johor Sg. Lembing, Pahang 40 Bandar bandar di atas wujud kerana kegiatan A B C D pertanian perindustrian pelancongan perlombongan

41 Bandaraya Ipoh berfungsi sebagai I II III IV A B C D pusat pentadbiran pusat pelancongan pusat perikanan pusat pembalakan I dan II II dan III III dan IV I dan IV Bandaraya Bangkok Bandaraya Tokyo 42 Apakah kesan proses pembandaran terhadap bandaraya di atas ? I II III IV A B C D Nilai hartanah meningkat Kesesakan lalu lintas Masalah setinggan Pencemaran tanih I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Soalan 42 berdasarkan peta di bawah

42 Apakah kegiatan yang mempengaruhi perkembangan bandar X dan Y ? A B C D Industri kampong Kegiatan pelancongan Perlombongan petroleum Kegiatan perikanan Bandar Baru Bangi Sintok, Kedah Skudai, Johor

43 Bandar bandar di atas mempunyai persamaan fungsi sebagai A B C D bandar pendidikan bandar perindustrian bandar pentadbiran bandar di raja

44 Apakah fungsi kawasan luar bandar di Malaysia ? A B C D Pusat industri berat Pengeluar hasil pertanian Menyediakan buruh mahir Membekalkan kuasa hidroelektrik

Soalan 45 berdasarkan peta di bawah

45 Bandar bandar yang bertanda dalam peta mempunyai persamaan fungsi sebagai pusat I II III IV A B C D perikanan pentadbiran pelancongan perlombongan I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Soalan 46 berdasarkan gambar rajah di bawah

46 Apakah jenis pola petempatan yang ditunjukkan dalam gambar rajah di atas ? A B C D Berjajar Berpusat Berselerak Berkelompok

Soalan 47 berdasarkan peta di bawah

Kawasan batu kapur Eko pelancongan Petempatan awal

48 Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan kawasan yang bertanda A B C D I II III IV

Soalan 48 berdasarkan rajah di bawah

Sumber Mineral

Mineral Peluang Pekerjaa n

48 Proses pembandaran di kawasan berlorek merujuk kepada kepada bandar A B C D Johor Baharu Port Dickson Pulau Pinang Kerteh

Tamadun Hwang He Tamadun Indus Tamadun Mesopotamia

49 Mengapakah petempatan tersebut di atas dibina di kawasan lembangan sungai ? I II III IV A B C D Bertanih aluvium Sumber bekalan air Kawasan rumput ternakan Bertanah pamah I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Soalan 50 berdasarkan rajah di bawah 50 Pola petempatan yang mungkin sekali terbentuk di kawasan Q ialah Q Petempatan luar bandar Penduduk bandar A B C D petempatan sejajar petempatan berpusat petempatan berselerak petempatan berkelompok

Penduduk luar bandar

Soalan 51 berdasarkan peta di bawah Petempatan awal penduduk Kawasan pelancongan Bahan batu kapur

51 Kawasan manakah yang berkaitan dengan pernyataan di atas ? A B C D I II III IV

Soalan 52 berdasarkan jadual di bawah 52 Berdasarkan jadual, manakah kenyataan yang benar ? I II III IV A B I dan III II dan III Bandar Lumut Kuala Rompin Pekan Klang C III dan IV D I dan IV Fungsi Bandar industri Bandar perlombongan Bandar Diraja Bandar pelabuhan

53 Apakah bandar persimpangan kereta api antara pantai barat dan pantai timur Semenanjung Malaysia ? A B C D Klang Gemas Segamat Shah Alam

54 Antara berikut manakah merupakan lokasi petempatan awal di Malaysia ? I II III IV A B C D Gua Niah, Sarawak Kota Tampan, Perak Lembah Bujang, Kedah Lembah Danum, Sabah I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Soalan 55 berdasarkan peta di bawah

55 Perkembangan petempatan di P dan Q dalam peta di atas dapat dikaitkan dengan aktiviti ? A B C D pertanian pelancongan perindustrian perdagangan

56 Antara berikut manakah yang menggalakkan petempatan awal di kawasan lembangan sungai ? I II III IV A B C D Dataran sungai yang subur Memudahkan pengangkutan Kegunaan domestik Penjanaan kuasa elektrik I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV 57 Petempatan yang di kaitkan dengan kawasan di sebelah ialah A B C D berjajar berpusat berselerak berkelompok

Soalan 58 berdasarkan peta di bawah

58 Apakah persamaan fungsi di antara bandar yang bertanda P dan Q ? A B C D Pengeluaran emas Penapisan petroleum Pengeluaran arang batu Pencairan gas asli cecair

Soalan 59 berdasarkan peta di bawah

59 Antara berikut yang manakah merupakan kawasan petempatan awal ? A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Soalan 60 berdasarkan rajah di bawah

60 Faktor utama petempatan dibina di kawasan Y ialah A B C D 61 mengelakkan kejadian banjir mengelakkan hakisan tanih kos pembinaan yang murah bekalan sumber protein

Antara berikut kombinasi manakah benar ? A B C D Pola Petempatan Berkelompok Berpusat Berselerak Berjajar Contoh Muara sungai Perkampungan nelayan Kebun kelapa Lombong bijih timah

Soalan 62 berdasarkan jadual di bawah I II III IV Petempatan Gemencheh, Negeri Sembilan Bau, Sarawak Sungai Limau, Kedah Papar, Sabah Aktiviti Ekonomi Pertanian Perlombongan Perikanan Pembalakan

62 Kombinasi yang manakah benar berdasarkan maklumat tersebut A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Soalan 63 berdasarkan rajah di bawah

Bukit Cerakah Selangor

Trolak, Perak

Faktor X

Sendayan, Negeri Sembilan

63 Faktor X yang mempengaruhi petempatan baru ialah A B C D dasar kerajaan keselamatan ketersampaian sumber air

64 Antara berikut manakah kesan proses pembandaran di Metropolis Tokyo ? I II III IV A B C D Tempat kediaman besar Nilai hartanah meningkat Penduduk padat dan sesak Peluang kerjaya yang terhad I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Soalan 65 berdasarkan rajah di bawah

Bandar ( 18.5 % ) RANCANGAN FELDA KESEDAR KEJORA SAHABAT Luar Bandar ( 4.0 % ) Migrasi 65 Antara berikut manakah kesan pergerakan penduduk di atas ? I II III IV A B C D Kewujudan bandar baru Peningkatan taraf hidup Kemajuan perindustrian Peningkatan pengeluaran makanan I dan II II dan III III dan IV I dan IV

66 Antara berikut, petempatan manakah yang sama fungsinya dengan Mersing, Johor ? A B C D 67 Bagan Datoh, Perak Beserah, Pahang Tenom, Sabah Yan, Kedah

Pilih pasangan yang benar bagi bandar bandar dan fungsinya A B C D Bandar Kuantan Seremban Shah Alam Kuala Terengganu Fungsi Bandar Diraja Bandar Pelabuhan Bandar Pentadbiran Bandar Perindustrian

Soalan 68 berdasarkan maklumat di bawah Muara sungai Kampung nelayan Pelabuhan Pusat Perdagangan

68 Petempatan awal yang manakah dikaitkan dengan maklumat tersebut ? A B C D Melaka Lembah Bujang Kota Tampan Gua Madai

Soalan 69 berdasarkan peta di bawah 69 Persamaan fungsi bandar P dan Q dalam peta di sebelah ialah I II III IV A B C D pelabuhan pusat pentadbiran pusat pendidikan pusat perlombongan I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Soalan 70 berdasarkan pernyataan di bawah Dasar kerajaan / governan Petempatan terancang Kemudahan asas lengkap Kegiatan pertanian

70 Pernyataan di atas mungkin sekali merujuk kepada ? I II III IV A B C D KADA MADA FELDA DARA I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Dataran Kelantan Dataran Kerian

71 Ciri persamaan petempatan di atas merupakan kawasan A B C D kauri batu kapur penanaman padi perlombongan bijih timah penanaman kelapa sawit Fungsi : Pentadbiran Lokasi : Dataran Aluvium Keistimewaan : Pasar terapung Bandar X 72 Bandar X mungkin sekali A B C D Tokyo Bangkok Kuala Lumpur Jakarta Berhijrah ke

Penduduk Bandar Penduduk Luar Bandar

Petempatan Luar Bandar Q

73 Pola petempatan yang mungkin sekali terbentuk di kawasan Q ialah A B C D berjajar berpusat berkelompok berselerak

Soalan 74 berdasarkan jadual di bawah Metropolis Tokyo Kuala Lumpur 74 Danchi Rumah Kos Rendah X Y

Pasangan manakah yang tepat menerangkan X dan Y A B C D X Menghapuskan kawasan setinggan Mengurangkan kesesakan Meningkatkan kos hidup Meningkatkan taraf hidup Y Mengurangkan kesesakan Menghapuskan kawasan setinggan Meningkatkan taraf hidup Meningkatkan kos hidup

75 Faktor utama membezakan petempatan desa dan bandar ialah A B C D fungsi kepadatan penduduk keluasan kawasan pola petempatan

Lokasi petempatan awal Lembah Bujang Kota Tampan

76 Lokasi di atas mempunyai persamaan dengan kawasan peta yang bertanda A B C D I II III IV

77 Mengapakah petempatan awal manusia bermula di lembah sungai ? A B C D Keselamatan terjamin Kekurangan teknologi Tanah yang subur Iklim yang sesuai

78

Rancangan FELDA Labu, Seremban Ladang Dublin, Kulim

Tempat di atas mempunyai pola petempatan jenis ? A C

79 Apakah faktor perkembangan petempatan di kawasan yang bertanda X dan Y dalam peta di atas ? A B C D Pertanian Perikanan Pembalakan Perlombongan

80 Berdasarkan peta di atas, bandar yang manakah berfungsi sebagai pusat pentadbiran negeri ? A B C D I dan II II dan III III dan IV I dab IV

81 Sejarah petempatan awal penduduk bermula di lembah sungai kerana I II III IV A B C D dataran yang subur kegunaan domestic kemudahan pengangkutan kawasan penjanaan kuasa hidro elektrik I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV 82 Persamaan bagi ketiga tiga petempatan di atas ialah kawasan
Teluk Ramunia Teluk Kalong

A B C D

tanah subur untuk pertanian pengumpulan hasil pertanian perlombongan hasil mineral perlombongan hasil tenaga

Mamut

Soalan 83 berdasarkan maklumat di bawah 83 Bandar di atas merupakan A B C D lapangan terbang stesen satelit bumi terminal kereta api pelabuhan kontena Tumpat Johor Baharu

84 Petempatan awal Malaysia terletak di I II III IV A B C D tepi sungai dalam gua muara sungai simpang jalan I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Soalan 85 berdasarkan rajah di bawah Mempercepatkan perjalanan Mengurangkan pencemaran udara

Perkhidmatan X

Mengurangkan kesesakan lalu lintas

Mengurangkan tenaga elektrik

85 Bandar manakah yang dapat dikaitkan dengan perkhidmatan X ? A B C D Johor Bahru Kuala Lumpur Ipoh Georgetown

Bandaraya Bangkok 86 Antara berikut, apakah tindakan kerajaan Thailand bagi mengurangkan masalah di atas ? A B C D Menambak pinggir laut Merendahkan harga rumah Memaksa penduduk berpindah Memberikan pinjaman perumahan

Soalan 87 berdasarkan maklumat di bawah Taiping Kuala Lumpur

87 Pertumbuhan bandar bandar tersebut berkaitan dengan penerokaan sumber mineral A B C D petroleum bijih timah arang batu bijih besi

88

Antara berikut kombinasi manakah yang benar ? A B C D Bandar Alor Setar Kuala Kangsar Gemas Shah Alam Fungsi Perlombongan Bandar Diraja Pendidikan Pelabuhan

89 Apakah punca yang menyebabkan berlakunya fenomena pulau haba di kawasan pembandaran ? I II III IV A B C D Banyak debu zarah di udara Banyak kejadian pembakaran hutan Bangunan berkonkrit dan bercermin Permukaan bumi bersimen dan berturap I dan II II dan III III dan IV I dan IV

90 Petempatan manakah dipengaruhi oleh faktor tanih aluvium I II III IV A B C D Lembah Kinta Lembah Klang Dataran Kedah Dataran Kelantan I dan II II dan III III dan IV I dan IV

JAWAPAN SET SOALAN ( TEMA 5 ) PETEMPATAN DAN PERKEMBANGAN (TINGKATAN 2) BILANGAN SOALAN : 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C D C C A C A A B D A B C A D B D C B A C D A B D C D D D B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 B B C D C A B D D A B C A B B B C D B D C C B A C A B B B A 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 C A A B A B C A B C B B C B C C C D D B A C C B B D B B C C