Anda di halaman 1dari 6

1

Rasul penyampai wahyu Surah al-An am ayat 50


Bahagian AL-QURAN 2 Tajuk kecil Surah al-Anam ayat 50 Cadangan Soalan

Maksud ayat secara ijmali Kandungan perbendaharaan Allah yang boleh dicapai oleh pancaindera Perkara-perkara ghaib yang terkandung dalam ayat Sebab manusia memerlukan pimpinan wahyu dan para rasul Kepentingan wahyu kepada mausia Kesan-kesan tindakan tampa wahyu dan akal dari segi makna dan kedudukan Peranan para rasul Peranan situasi orang celik dan yang buta Keperluan manusia kepada daya fikiran yang kuat dan kreatif Membezakan wahyu dan akal Membezakan/mengkategorikan orang yang celik dan orang yang sesat Menghuraikan pengajaran ayat

Maksudnya: Katakanlah (wahai Muhammad); "Aku tidak mengatakan kepada kamu (bahawa) perbendaharaan Allah ada di sisiku, dan aku pula tidak mengetahui perkara-perkara yang ghaib; aku juga tidak mengatakan kepada kamu bahawasanya aku ini malaikat, aku tidak menurut melainkan apa yang diwahyukan kepadaku". Bertanyalah (kepada mereka): "Adakah sama orang yang buta dengan orang yang celik? Tidakkah kamu mahu berfikir?" Apakah maksud khazanah Allah? Alam yang indah terbentan

2
"Aku tidak mengatakan kepada kamu (bahawa) perbendaharaan Allah ada di sisiku, dan aku pula tidak mengetahui perkara-perkara yang ghaib; aku juga tidak mengatakan kepada kamu bahawasanya aku ini malaikat, aku tidak menurut melainkan apa yang diwahyukan kepadaku". Bertanyalah (kepada mereka): "Adakah sama orang yang buta dengan orang yang celik? Tidakkah kamu mahu berfikir?"

Maksud Wahyu: Semua perkara yg disampaikan oelh Allah kepada Nabi dan Rasul Mkasud Al-Quran; Kalam Allah yg disampaikan oleh Allah kepada nabi dan rasulNya melalui Malaikat Jibril INTISARI AYAT Nabi Muhammad manusia biasa ygdiutuskan Allah sebagai Rasul yg menjalankan tugas sebagaimana yang dipimpin oleh wahyu. Baginda bukan Malaikat dan tidak mempunyai kuasa mengenai khazanah Allah dan tidak mengetahui perkara perkara ghaib. Baginda diberi keistimewaan dan keleniham seperti mukjizat dan bersifat maksum. Baginda tidak diberi kuasa memegang perbendaharaan alam, ilmu Allah, rahsia pentadbiran alam dan kekuasaanNya. Hanya Allah shj mempunyai kuasa tersebut. Baginda hanya diberi wahyu dan diperintah menyampaikan wahyu tersebut pada manusia

PERANAN PERUTUSAN RASUL/PERUTUSAN WAHYU

Manusia dapat bezakan antara halal dan haram

Manusia berakhlak mulia

Kehidupan masyarkat teratur & sistematik

Manusia hanya sembah Allah

3
CARA DITURUNKAN KEPADA NABI MUHMMAD Disampaikan oleh Malaikat Jibril Secara langsung tanpa perantaraan Diilhamkan dalam fikiran Rasulullah

TUJUAN PERUTUSAN RASUL Mengajar dan menunjuk cara ibadat dengan betul Mendidik supaya berakhlak mulia Menjelaskan adanya alam akhirat yg kekal

Membetulkan aqidah dari kesesatan kepada beriman kepada Allah swt Mengajar cara hidup bermasyarakat

Menjelaskan syariat dan peraturannya utk kebahagiaan manusia Memberitahu berita gembira kepada org taat & azab kepada org ingkar

KESAN PATUH AJARAN RASUL [individu masyarakat]

Individu /masyarakat beriman, bertaqwa dan beramal soleh Individu /masyarakat berakhlak mulia, hindari perkara tidak baik Individu /masyarakat melakukan kebaikan & bencikan kemungkaran Individu /masyarakat berkorban/berjihad untuk kebenarandan akan wujud keadilan dlm masyarakat

MENGAP Supaya A ALLAH manusia RAHSIA sentiasa KAN membuat PERKAR kajian A GHAIB

Melalui Malaik at

BAGAIMANA RASULULLAH MENGETAHUI PERKARA GHAIB Melalu i Kasyaf Mimpi benar Secar a ilham

Melihat sejauhmana keimanan manusia kpd perkara ghaib Hanya diketahui oleh Allah shj; seperti berlaku hari Qiamat, penetuan rezeki seseorang, bentuk kejadian Sesuatu yg wujud manusia, ajal tetapi tidak boleh lihat; seperti Kewujudan Malaikat, syaitan , jin syurga dan neraka

Mengukuhka n iman dan ketaqwaan hambanya

PERKAR A GHAIB: ALLAH SHJ YG TAHU SEPERTI KIAMAT, SYURGA, NERAKA

Perkara yg telah berlaku: seperti kisah nabi, kemusnahan umat yg menderhaka Perkara yg diketahui manusia melalui ilmu dan kajian ; seperti Jenis tumbuhan yg boleh dibuat ubat, jenis logam berharga dlm bumi.

Sesuatu yang akan berlaku; seperti Kemuncula n Nabi Isa, Dajjal, Yakjuj makjuj

Dapat membezakan antara yang hak & yg batil

Dapat mengukuhkan iman

Dapat mengenali diri sendiri dan Allah swt Dapat mengkaji rahsia alam utk faedah sesama manusia

Akal semata tidak tepat

AIK KEB AN FIKI BER R GIK MEN UT HYU WA

MENGAPA BERFIKIR BERLANDASKAN WAHYU

Tidak sesat daripada agama

5
Supaya amalan diterima

Ikut kehendak syarak

Melihat keajaiban ciptaan Allah terhadap ciptaan manusia

Mengenai kejadian dan nikmat Allah di bumi dan di langit utk cari tanda kekuasaannya Menyelidik dan mengkaji ciptaan Allah di bumi dan di langit

MAKSUD BERFIKIR DALAM AYAT

CA RA BE RF IKI R ME NU RU T ISL AM

Mengambil iktibar dari kesan sejarah utk mengukuhkan iman Menurut bimbingan al-Quran dan hadis, berfikir tidak bercanggah dgn syarak

Mengikut prinsip wahyu Allah swt mellaui dalil dan tanda kebesaran Allah swt

KESAN BERFIKIR TIDAK MEMATUHI AJARAN RASULULLAH SAW

Tidak dapat rahmat Allah

Hidup tidak akan tenang dan aman

6
Tidak dapat Syafaat di akhirat

Tugas manusia

Sentiasa mendalami ilmu pengetahua n utk kemajuan hidup

Mengkaji khazanah di laut, darat dan angkasa bagikepentin gan hidup

Rasul merupakan penyampai wahyu Allah kepada manusia Kita hendaklah berfikir berdasarkan wahyu agar tidak sesat dari jalan Allah swt PENGAJAR AN AYAT

Mengik ut ajaran Nabi Muham mad saw

Tidak syirik kepad a Allah swt

Allah tidak memerlukan pembantu untuk menolongnya mentadbir alam ini

Kita wajib taat semua perintah Rasulana mereka utusan Allah swt