Anda di halaman 1dari 7

PENGURUSAN MATAPELAJARAN PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH

Pn. Zakiah bt Mahmud

Tugas dan tanggung jawab Guru Panitia matapelajaran Pendidikan Moral Tugas dan tanggung jawab Guru Pendidikan Moral Mengurus sumber dan bahan pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral (Rujuk kuliah sebelum ini) Masalah Pengajaran Pendidikan Moral KSSR

KANDUNGAN

Tugas dan tanggung jawab Guru Panitia matapelajaran Pend.Moral

Peranan, tugas dan tanggungjawab Panitia Pendidikan Moral


Melaksanakan tugas p&p Pemimpin dan pengurus kurikulum Memastikan kemajuan staf Menyediakan bahan

Nilai merentasi kurikulum Nilai tersembunyi dalam Kurikulum


Rujukan

Mengadakan proses p&p yang berkualiti dan bermakna Perlu menguasai maksud nilai-nilai murni beserta kandungan akademik yang dicadangkan dalam Huraian Sukatan Pendidikan Moral Membantu murid membentuk pandangan moral yang menyeluruh dan relevan Menjadi pendorong dan fasilitator Menyumbang dalam menyediakan sumber p&p Penyimpan rahsia, bertanggungjawab memberi nasihat dan membimbing murid bermasalah

Tugas dan tanggung jawab Guru Pendidikan Moral

Ciri-ciri Peribadi Guru Pendidikan Moral

Kemahiran belajar Kemahiran-kemahiran kecil


Mengesan balik maklumat Menginterpretasi bahan Membuat nota Membuat rujukan

Kemahiran berfikir Perkembangan Personaliiti Guru

Ramah Adil Fleksibel Tegas Gemar berjenaka Utuh

Ciri-ciri Guru Berpersonaliti Seimbang

Berdedikasi Peka Inovatif Berwibawa Bermoral Toleran

Masalah Pengajaran Pendidikan Moral

Kekurangan Sumber P&P Kekurangan Latihan Khusus dalam Bidang Pengajaran Pendidikan Moral Cabaran terhadap Pengajaran Pendidikan Moral Masalah Pelaksanaan Pendidikan Moral
Faktor murid Faktor guru dan sekolah Faktor masyarakat