Anda di halaman 1dari 12

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN TAHUN 1

Arahan : Jawab semua soalan. A. Lengkapkan suku kata berpandukan gambar. du ri ku la gi

1.

2.

su __ __ 3. 4.

bu __ __

ce __ __ 5.

bo __ __

gi __ __ ( 5 markah )
1

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN TAHUN 1

B. Lengkapkan perkataan dengan huruf yang betul.

6.

7.

kambin __

gaja __

8.

9.

ku __ ing

__yam

10.

a __ nab

( 5 markah )

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN TAHUN 1

C. Padankan suku kata yang betul.

11.

le

sel

12.

wi

bah

13.

gi

kus

14.

ti

tar

15.

ka

tak

( 5 markah )

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN TAHUN 1

D. Susun huruf bagi membentuk perkataan berdasarkan gambar.


16.

a h
17.

_____________

e n
18.

_____________

a k
19.

_____________

a g
20.

_____________

a k

_____________

( 5 markah )
4

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN TAHUN 1

E. Lengkapkan ayat di bawah dengan pilihan jawapan yang betul Cina 21. Amin berbangsa ___________.
Amin

India

Iban

Kadazan

Melayu

22. Kumar berketurunan ___________.


Kumar

23. Daneng orang ___________.


Daneng

24. Felisa orang ____________.


Felisa

25. Ah Keong berbangsa __________.


Ah Keong
5

( 5 markah )

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN TAHUN 1

F. Padankan gambar dengan arahan yang betul. 26. (a) Jangan lupa matikan suis lampu sebelum kamu keluar rumah.

27. (b) Jemputlah minum, mak cik !

28. (c) Jangan buat bising di perpustakaan.

29. (d) Tolong buang sampah ini ke dalam tong sampah.

30. (e) Silalah masuk ke dalam, Rahim.

( 5 markah )
6

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN TAHUN 1

G. Lorekkan jawapan yang betul.

31. Akim

dan

atau

Ah Seng berkawan baik.

32. Kumar dan

atau

Amin berbangsa India ?

33. Cikgu Ahmad garang

atau

tetapi

baik hati.

34. Badan ibu sakit kerana

supaya

kuat bekerja.

35. Beritahu Daneng supaya tetapi sekolah.

datang awal ke

( 5 markah )
7

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN TAHUN 1

H. Warnakan kawapan yang betul.

36.

Wah

Hah

, itu pun dia !

37.

Hai

Eh

, tayar basikal itu bocor !

38.

Amboi

Aduh

, besarnya rumah kamu !

39.

Aduh

Amboi

, kepala saya pening !

40.

Wah

Hah

, cantiknya basikal Ali !

( 5 markah )
8

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN TAHUN 1

I. Bulatkan jawapan yang betul. Soalan 41 berdasarkan gambar di bawah.

41. Tanduk rusa ___________. A B C tajam lembut bulat

Soalan 42 berdasarkan gambar di bawah.

42. Mata katak __________. A B C bulat ganas jinak ( 5 markah )


9

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN TAHUN 1

43. Encik Lukman peguam _________ jurutera ? A B C atau kerana tetapi

44. ___________ murid Tahun Satu Amanah, kata Amar dan Yusri kepada Rosnah. A B C Saya Kami Mereka

Soalan 45 berdasarkan gambar di bawah.

45. Adik melihat ___________ di Zoo Negara. A B C seekor sebuah seorang ( 5 markah )
10

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN TAHUN 1

J. Baca petikan dan bulatkan jawapan yang betul. Farah anak yang tertua dalam keluarga Encik Ramli. Umur Farah 7 tahun. Dia bersekolah di Putrajaya. Ayah Farah seorang peguam. Ibunya pula seorang guru di Serdang. Dua orang adiknya pula belum bersekolah. Mereka sekeluarga hidup bahagia.

46. Farah anak yang ____________. A B C pertama kedua ketiga

47. Farah murid ____________. A B C tahun satu tahun dua tahun tiga

11

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN TAHUN 1

48. Ibu Farah mengajar di ____________. A B C Putrajaya Serdang Sepang

49. Farah ada _________ orang adik. A B C satu dua tiga

50. Ayah Farah seorang ___________. A B C guru kerani peguam

( 5 markah )
12