Anda di halaman 1dari 4

MATA PELAJARAN BIDANG AKTIVITI TAJUK MASA BILANGAN MURID KEMAHIRAN FOKUS OBJEKTIF MODUL

: : : : : : : :

PENDIDIKAN SENI VISUAL Membentuk dan Membuat Binaan Membentuk Kereta Kereta Idaman 8.30 hingga 9.30 pagi 34/35 Mereka cipta sebuah kereta idaman Guru dapat mengajar murid cara-cara untuk menghasilkan sebuah model kereta idaman

OBJEKTIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran murid dapat: Membentuk dan membina sebuah model kereta dengan menggunakan bahan-bahan buangan Menghias model kereta dengan menggunakan pelbagai bahan buangan Menhasilkan sebuah model kereta secara kreatif dan inovatif (pelbagai rupa dan bentuk) KEPERLUAN Alat - gunting Bahan- bahan buangan(straw board/bod tebal, bekas pembungkusan, straw minuman, gam, tape Rujukan: Kad gambar Objek maujud model-model kereta mainan Buku Sumber Guru Pendidikan Seni Tahun 4 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Maklumat Internet

PROSEDUR Guru merancang strategi pengajaran dan menerapkan Teori Kecerdasan Pelbagai, Kajian Masa Depan,dan Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif Guru menentukan aras pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran Guru memulakan aktiviti dengan induksi set mengenai jenis kenderaan masa dahulu sambil menerapkan Kajian Masa Depan bersoal jawab Guru menunjuk cara dan membimbing murid dalam proses membuat sebuah model kereta dari bahan buangan Apresiasi dan Kritikan KBKK : Mereka cipta mensintesis, menjana idea, menghubungkaitan : Ketekunan dan Ketelitian

PENERAPAN NILAI

BUTIRAN KEGIATAN Aktiviti 1 (5 minit) Guru mengedarkan kad gambar berkaitan dengan kenderaan pada masa dahulu Guru mengendalikan sesi soal jawab Apakah gambar yang terdapat pada kad yang kamu pegang Apakah pandangan anda tentang gambar tersebut Aktiviti 2 (20 minit) Meneroka pelbagai bahan yang boleh digunakan. Kesan tindak balas bahan yang digunakan Guru menunjukkan cara membuat model kereta

HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 Murid memerhati dan membuat analisa tentang gambar Murid memberikan pandangan mereka tentang gambar berkenaan Aras 2 Murid memilih bahan yang sesuai untuk digunakan dalam menghasilkan model kereta Murid mengetahui bahawa prinsip imbangan dan unsure ruang, bentuk dan warna penting dalam membuat model kereta

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Teori Kajian Masa Depan Menjangka Fungsi produk Teori Kecerdasan Pelagai Verbal Linguistik KBKK (Kreatif) Mereka cipta Mensintesis Penerokaan Membanding beza Menilai akibat penolakan angin. Kelajuan yang dihasilkan KBKK (Kreatif) Menjana idea Mereka cipta Menghubung kaitan

Aktivit 3 (25 minit) Guru membimbing murid semasa menghasilkan model kereta Memotong bentuk yang diinginkan Menebuk tayar kereta Mencantum bahan kereta Menampal kertas warna Sesi Apresiasi dan Refleksi (10 minit) Sesi Apresiasi Mempamerkan hasik kerja Perlumbaan kereta Membuat refleksi bagaimana penghasilkan model kereta dilakukan Refleksi Guru:

Murid membuat model kereta dengan Memotong Menebuk Mencantum Menampal

KBKK (Kreatif) Mereka cipta inovatif Nilai

Murid mempamerkan pelbagai hasil kerja yang dibuat Murid dapat menilai keupaaan diri sendiri

KBKK Kritis Membanding beza Menganalisis Teori Kecerdasan Pelbagai Verbal Linguistik

Pengajaran telah dapat dijalankan dengan berkesan. Murid menunjukkan minat dan kesungguhan dalam menghasilkan sebuah model kereta. Pelbagai model kereta telah dapat dihasilkan. Pelajar telah berjaya membuat penerokaan bahan. Objekif tercapai dengan jayanya.