Anda di halaman 1dari 8

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 5

BIDANG MEMBUAT CORAK DAN REKAAN


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PSV TAHUN 4

Mata Pelajaran: Pendidikan Seni Visual


Tahun: 5 Cempaka
Tarikh: 8 Mei 2014
Masa: 8.30-9.30 pagi
Bilangan Murid: 30 orang
Bidang Kegiatan: Membuat Corak dan Rekaan
Jenis Kegiatan: catan
Tajuk: Membuat kad ucapan Hari Guru
Teknik: basah atas kering
Hasil Pembelajaran:
1)

Memahami konsep catan serta teknik-tekniknya.

2)

Menyusun motif mengikut susunan grid untuk menghasilkan corak.

3) Menghasilkan corak untuk dijadikan satu rekaan berfungsi seperti kad ucapan.
Objektif: Pada akhir pengajaran, murid dapat:
i.

Menyatakan konsep catan dan kepelbagaian teknik untuk menghasilkannya, iaitu basah atas
kering, basah atas basah.

ii.

Menghasilkan corak dengan menyusun motif mengikut susunan grid batu bata.

iii.

Mengaplikasikan corak flora yang dihasilkan untuk dijadikan kad ucapan sempena Hari Guru.

Pengetahuan sedia ada murid:


i.

Murid pernah melihat corak-corak terancang pada pembalut hadiah, penanda buku dan
sebagainya.

ii.

Murid pernah melihat kad-kad ucapan dalam buku-buku, majalah dan dalam kehidupan mereka.

Nilai murni: Kreatif, keseronokan, kasih sayang terhadap guru, kepatuhan, ketelitian,

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 5


kekemasan.
Strategi: Kecerdasan pelbagai visual-ruang, muzik, intrapersonal), pemerhatian,
kontekstual.
Alat dan bahan: kertas lukisan, warna air, palet, berus warna
Bahan Bantu Mengajar (BBM):
i.

Kad ucapan

ii.

lagu Untukmu Oh Guru

iii.

Contoh hasil karya catan

iv.

Powerpoint mengenai definisi dan pengertian

v.

Carta langkah

Peringkat penyampaian:
LANGKAH
PENGAJARAN/
MASA

PERKEMBANGAN ISI
PELAJARAN

Set Induksi

Menyanyikan lagu Untukmu


Oh Guru

+ 5 minit

AKTIVITI P&P

mawar, lili, kekwa dan juga


anggerik,
Sejambak bunga kami berikan,

Untuk guruku yang tercinta,


Jasaku kenang ke hujung
nyawa
lalalaa9x

Guru melekatkan
lirik lagu pada
papan putih.

Guru meminta
murid murid
berdiri untuk
menyanyikan lagu
secara beramai
ramai mengikut
rentak muzik.

merah, putih, hijau dan juga


ungu,
warna lambang
keperibadianmu,
selamat hari guru kami
ucapkan 2x

Guru bersoal
jawab tentang
bahan yang

STRATEGI/
GAMBARAJAH/ NILAI/
CATATAN
Strategi: kecerdasan
pelbagai.

Nilai: keseronokan,
kasih sayang terhadap
guru.

BBM: lirik lagu


untukmu oh guru

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 5


ditunjukkan.
soalan :
a) adakah bunga dalam
kumpulan flora atau
fauna?
b) Nyatakan jenis jenis
bunga ?

Guru mengaitkan aktiviti


tersebut dengan isi
pelajaran

Jawapan
a) Flora
b) Bunga seri pagi
Bunga raya
Bunga kertas

Langkah 1
(10 minit)

Pengenalan kepada teknik


catan

Penerangan mengenai jenisjenis susunan grid dan cara


menyusun motif.
Guru bersoal jawab tentang
jenis jenis grid dan motif
yang digunakan.
Soalan
1) Apakah jenis grid yang
digunakan?
2) Motif apakah yang
digunakan?

Guru melekatkan carta


langkah penghasilan kad
ucapan hari guru.

Guru memberi
penerangan tentang
pengertian catan .

Guru menerangkan jenis


susunan grid iaitu batu
bata dan cara menyusun
motif flora dalam susunan
grid.

Strategi: pemerhatian,
kecerdasan pelbagai.

BBM: karya catan


,Carta langkah,

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 5


LANGKAH 2
10 minit

Perkaitan bahan, media dan


teknik.

Guru menunjuk cara


menghasilkan corak

BBM :
Powerpoint

susunan batu bata dan


bermotifkan flora
menggunakan teknik
catan dengan
berbantukan powerpoint.

Guru menunjukkan
contoh hasil corak
menggunakan teknik
catan.

Langkah 3

Penghasilan corak:
Murid melakar susunan
grid batu bata dan motif
flora yang dikehendaki.

(25 minit)

Murid diberi bimbingan


dan tunjukkan cara
menghasilkan corak yang
menarik dengan teknik
catan.

Mewarnai

Strategi: Kecerdasan
pelabagai, kontekstual,
pemerhatian.

Nilai: Kreatif,
kekemasan, ketelitian,
kepatuhan.

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 5

3) Tampal cebisan kertas


warna pada bahagian yang
dikehendaki menggunakan
gam.

Murid melakukan tugasan


dengan kemas mengikut
kreativiti masing-masing.

4) Tampal kulit siput atau lainlain bahan pada bahagian atas


kertas atau bahagian lain yang
menarik.

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 5

Pengagihan alat dan bahan


kepada murid.
Langkah 4
(10 minit)

Pengaplikasian corak keatas


kad ucapan.

Guru menunjukksn carta


contoh kad ucapan
kepada murid.

Strategi: Pemerhatian,
kontekstual,
kecerdasan pelbagai.

Murid melihat carta


dengan penuh minat.

Nilai: Ketekunan,
kekemasan.

Guru meminta murid


melipat kertas lukisan
kepada dua bahagian
sebagai asas kad ucapan.

BBM: Carta kad


ucapan.

Murid melakukan arahan


guru tanpa bantahan.

Guru meminta murid


menggunting dan
menampal corak yang
murid hasilkan pada asas
kad ucapan.

Murid menggunting dan


menampal corak tersebut

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 5


dengan berhati-hati.

Guru meminta murid


menulis kata-kata
gramatis untuk meluahkan
kasih sayang kepada ibu
masing-masing dan
menulis ungkapan
Selamat Hari Ibu.

Murid menulis kata-kata


yang sesuai untuk ibu
masing-masing.
Penutup
(5 minit)

Sesi apresiasi

Guru memilih kad ucapan


secara rawak untuk sesi
apresiasi.

Guru memanggil 2-3 orang


murid ke hadapan untuk
membuat sesi apresiasi
terhadap corak yang
dihasilkan melalui teknik
kolaj oleh rakan mereka.

Guru membuat rumusan


pelajaran hari ini dan
bertanya beberapa soalan
untuk menguji kefahaman
murid.

1.Apakah konsep kolaj?


2.Nyatakan teknik-teknik
untuk menghasilkan kolaj.

Strategi: kemahiran
interpersonal,
intrapersonal.

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 5

Anda mungkin juga menyukai