Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH RENDAH Mata Pelajaran Kelas Bilangan Murid Tarikh Masa

Bidang Aktiviti Tajuk : Pendidikan Seni Visual : 4 Dahlia : 24 orang : 24 Ogos 2012 : 9.00 pagi 10.00 pagi (60 minit) : Membuat corak dan rekaan : Ikat dan Celup (corak terancang) : Penanda Buku 1. Mencorak dengan menggunakan elemen asas seni reka seperti bentuk warna, jalinan dan ruang melalui penerokaan. 2. Menghasilkan corak untuk dijadikan satu rekaan berfungsi seperti penanda buku. Bahan Rujukan : Contoh hasil kerja, warna air, kertas tisu, gunting, gam , kertas lukisan, gelang getah. : RPT PSV Tahun 4 dan HSP PSV Tahun 4. : Murid mengetahui ikat dan celup salah satu cara teknik menghasilkan corak terancang. Penerapan Nilai Unsur KBKK BBM : Menghargai, berani, bekerjasama. : Membuat kaitan , menjana idea. : Slaid powerpoint, gambar dan contoh hasil kerja lepas Penggabungjalinan : Kemahiran Hidup Pengetahuan Sedia ada

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran, murid dapat:

PERKARA

BUTIRAN KEGIATAN

FOKUS PEMBELAJARAN

CATATAN / ILUSTRASI

Set Induksi ( 5 minit)

1. Guru menunjukkan pelbagai contoh corak dan rekaan yang dihasilkan

1. Guru meminta muridmurid meneka gambar yang ditunjukkan untuk menguji pengetahuan murid-murid. 2. Guru meminta muridmurid menyatakan bagaimana cara untuk membuat corak yang dihasilkan. 3. Murid-murid diminta untuk menyatakan bahan atau alatan yang digunakan untuk menghasilkan corak.

BBM: 1. Slaid powerpoint dan contoh hasil kerja KMT: 1. Kemahiran Berfikir i) Menjana idea 2. Kemahiran belajar cara belajar i) Kemahiran mendengar

Langkah 1 (10 minit)

Pengenalan Teknik ikat dan celup 1. Contoh penanda buku

1. Guru menunjukkan contoh penanda buku yang telah siap. 2. Guru menerangkan bahanbahan yang diperlukan untuk menghasilkan rekaan tersebut. 3. Guru menerangkan tentang teknik menghasilkan ikat dan celup.

BBM 1. Alat pemancar (LCD) 2. Warna air 3. Berus 4. Tisu 5. Getah gelang

Langkah 2 (15 minit)

Berdasarkan power point yang ditayangkan. -Guru menunjukkan beberapa contoh ikatan mudah

1. Guru menayangkan slaid bahan dan langkah-langkah menghasilkan ikat dan celup 2. Murid akan melihat dan mendengar. 3. Guru menerangkan langkahlangkah penghasilan corak. 4. Murid mendengar penerangan dan melihat tunjuk cara. 5. Guru mengulang penerangan langkah sekali lagi.

BBM 1. Alat pemancar (LCD) 2.Slaid powerpoint

KMT 1. Kemahiran belajar cara belajar i) Kemahiran mendengar

Langkah 3 (25 minit)

Gerak kerja: Menghasilkan ikat dan celup secara berkumpulan. Kumpulan 1 - utarih Kumpulan 2 - zuhal Kumpulan 3 - pluto Kumpulan 4 - zuhrah Kumpulan 5 - musytari Kumpulan 6 - marikh

1. Guru membahagikan murid kepada 6 kumpulan. Setiap kumpulan 5 orang. 2. Murid-murid mengeluarkan alat dan bahan.
3. Guru mengedarkan kertas BBM 1. Alat pemancar (LCD)

tisu kepada murid-murid. membaca semula langkahlangkah mencelup tisu. 5. Kumpulan yang telah siap boleh menjemur supaya kering.
6. Guru meminta murid-murid

KMT:

4. Guru meminta murid-murid 1. Kemahiran Berfikir i) Menjana idea NILAI:

Guru menunjukkan contoh penanda buku yang telah siap. Murid perlu membuat penanda buku menggunakan hasil ikat dan celup mereka.

tisu Bekerjasama

menghasilkan

penanda

buku menggunakan teknik ikat dan celup mengikut langkah-langkah ditunjukkan oleh guru. 7. Guru memberi bimbingan kepada murid-murid. 8. Guru memantau setiap aktiviti murid-murid.
9. Murid-murid

yang

mempamerkan hasil kerja masing-masing untuk sesi ulasan bersama guru.

Sesi Aspresiasi:
Penutup ( 5 minit )

1. Guru memberi pandangan

Guru membuat rumusan tentang teknik dan kualiti produk yang telah dihasilkan murid.

dan
2. Guru

respon meminta

membina wakil untuk

terhadap hasil kerja murid. kumpulan yang dilakukan. 3. Guru memberi oleh respon murid terhadap penerangan yang diberikan tersebut. 4. Guru meminta murid-murid membersihkan sebelum kelas. kelas menamatkan

menerangkan hasil kerja

Refleksi: