Anda di halaman 1dari 21

PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN

Mata Pelajaran Nama Kelas Masa Tarikh Bilangan Murid Bidang Tajuk Teknik Pengetahuan Sedia Ada Objektif

: Pendidikan Seni Visual : 5 Bestari : 8:30 pagi – 9:30 pagi : 4 Januari 2010 : 36 orang : Menggambar : Buah-buahan Tempatan : Catan : Murid sudah mengenal beberapa jenis buah-buahan. : Pada akhir pembelajaran, murid dapat : i. ii. iii. Menyatakan secara lisan untuk menghasilkan lukisan. menggunakan bahan yang sesuai untuk menghasilkan lukisan . Menggunakan pelbagai teknik secara kreatif dalam penghasilan catan.

Hasil Pembelajaran

: i. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka yang sesuai dalam menggambar. ii. Menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat, bahan dan teknik. iii. Menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat, bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas.

KBKK Penerapan Nilai Penggabungjalinan

: Melakar, mewarna, mengolah warna. : Menghargai alam, bersyukur dengan pemberian Tuhan, amalan pemakanan sihat, sabar. : Bahasa dan komunikasi, kognitif dan fizikal.

Alat Bantu Mengajar : Sukatan Pelajaran PSV KBSR, buku sumber guru PSV sekolah rendah, Rancangan Pengajaran Tahunan PSV KBSR Tahun 5. Alat dan Bahan : Kertas lukisan, palet, warna air, berus dan alat tulis.

LANGKAH PELAKSANAAN Langkah Isi Pelajaran Menjawab atau cuba meneka jawapan kepada soalansoalan yang dikemukan oleh guru. 1. Guru berinteraksi dengan murid-murid Set induksi mengenai jenis buah-buahan yang terdapat (5 minit) Contohnya : Biasakah anda memakan buah-buahan? di Malaysia. Apakah buah-buahan yang tedapat di negara kita? Apakah buah-buahan yang ditanam di negara kita? Langkah 1 (5 minit) Memahami makna istilah buah-buahan tempatan iaitu buah-buahan keluaran pertanian di Malaysia. 1. Guru menunjukkan contoh gambar buahbuahan tempatan. Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi -Bahasa dan Gabungjalin: Aktiviti P & P Catatan / Bahan

blueberry. anggur.komunikasi Membezakan antara buah-buahan tempatan dan buahbuahan import. pear. betik. Contoh buah-buahan tempatan : tembikai. pisang. -Kognitif Contoh buah-buahan import : epal.dan oren. 2. Buah-buahan tempatan . Guru memperjelaskan perbezaan antara buah-buahan tempatan dan buah-buahan import. rambutan. durian. manggis dan langsat.

Kertas lukisan 1. Guru mengarahkan murid untuk membuat lakaran buah-buahan tempatan di atas Melakar buah-buahan di atas kertas lukisan mengikut idea Langkah 2 masing-masing iaitu dari aspek komposisi dan penggunaan (20 minit) ruang kertas lukisan.Buah-buahan import Alat/bahan: . -Bahasa dan Gabungjalin: Nilai: . Guru memantau perkembangan proses -Kognitif lakaran murid-murid. 2.Alat tulis . -Fizikal komunikasi kertas lukisan.

Guru menunjukkan teknik yang betul untuk melarutkan dan mencampurkan warna. 3.-Sabar 1. komunikasi -Kognitif -Fizikal 4. Guru menunjukkan contoh-contoh penggunaan berus dengan betul dan Mewarna gambar dengan mencampur dan mengolah warna mengikut kreativiti masing-masing. Langkah 3 Gabungjalin: (25 minit) Mengolah teknik sapuan berus mengikut kreativiti dan inisiatif masing-masing. Nilai : -Sabar -Palet -Warna air teknik-teknik yang boleh digunakan untuk -Berus mewarna.Kertas lukisan 2. Guru mengarahkan murid-murid mewarna -Bahasa dan lakaran buah-buahan masing-masing menggunakan warna air. 5. Guru membiarkan murid-murid meneroka sendiri sesuatu warna. Alat/bahan: . Guru memantau perkembangan proses .

Menghargai hasil penambahbaikan terhadap hasil kerja murid-murid. Guru bersama-sama murid-murid membuat kerja orang lain rumusan tentang aktiviti yang dijalankan -Bersyukur dengan dan penilaian terhadap hasil kerja muridpemberian Tuhan murid. -Amalan pemakanan sihat . Nilai: Menghargai hasil kerja orang lain dan memberi cadangan .mewarna murid-murid. Penutup (5 minit) Murid-murid digalakkan menjadi progresif dalam mencetuskan idea. 1.

iii. Menyatakan secara lisan teknik yang digunakan dalam penghasilan corak batik. ii. Menghasilkan corak dengan menggunakan motif. murid dapat : i. Menyusun motif mengikut grid. Menghasilkan corak dengan menggunakan teknik resis. : Pada akhir pembelajaran. iii. bahan dan teknik tertentu. . Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. Hasil Pembelajaran : i. Mempelbagaikan rupa dan kedudukan motif untuk menghasilkan corak yang menarik. ii.PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN Mata Pelajaran Nama Kelas Masa Tarikh Bilangan Murid Bidang Tajuk Teknik Pengetahuan Sedia Ada Objektif : Pendidikan Seni Visual : 5 Bestari : 8:30 pagi – 9:30 pagi : 11 Januari 2010 : 36 orang : Membuat corak dan rekaan : Corak batik : Resis : Murid-murid sudah mengenal corak batik.

berus dan alat tulis. palet. LANGKAH PELAKSANAAN Langkah Isi Pelajaran Menjawab atau cuba meneka jawapan kepada soalansoalan yang dikemukan oleh guru. buku sumber guru PSV sekolah rendah. krayon. Alat Bantu Mengajar : Sukatan Pelajaran PSV KBSR. melukis. : Menghargai warisan nenek moyang. lilin. Set induksi 1. mewarna. kognitif dan fizikal. sabar. komunikasi Guru berinteraksi dengan murid-murid -Bahasa dan Gabungjalin: Aktiviti P & P Catatan / Bahan .KBKK Penerapan Nilai Penggabungjalinan : Melakar. (5 minit) komunikasi kepada murid-murid. : Bahasa dan komunikasi. -Bahasa dan 1. mengolah warna. (5 minit) Contohnya : Biasakah anda melihat kain batik? Adakah anda tahu bagaimana corak pada kain batik dihasilkan? Membezakan antara corak batik dengan corak-corak yang Langkah 1 lain. Guru menunjukkan contoh kain batik Gabungjalin: tentang corak batik. kertas lukisan. Rancangan Pengajaran Tahunan PSV KBSR Tahun 5. Alat dan Bahan : Contoh kain batik. warna air.

(20 minit) Mencetuskan idea dan menvisualkan imaginasi dalam bentuk lukisan. 3. .Alat tulis .2.Kertas lukisan Guru memantau perkembangan proses lakaran murid-murid. Langkah 2 2. Melakar corak di atas kertas lukisan mengikut idea masingmasing tetapi berpandukan grid. Guru mengarahkan murid untuk membuat lakaran corak di atas kertas conteng. Guru memperjelaskan ciri-ciri corak batik yang membezakannya dengan corak-corak yang lain. -Kognitif 1.Krayon -Lilin -Palet Guru menunjukkan teknik yang betul untuk -Warna air . Alat/bahan: .

-Bahasa dan komunikasi -Kognitif -Fizikal Nilai: -Sabar Alat/bahan: 1.Kertas lukisan Guru mengarahkan murid-murid melukis . Gabungjalin: 4. Guru menunjukkan teknik yang betul untuk melarutkan dan mencampurkan warna serta mewarna di atas permukaan lukisan tersebut.melukis menggunakan krayon atau lilin. Mewarna latar belakang lukisan dengan menggunakan dengan menggunakan krayon atau lilin.Alat tulis . 3. Memahami fungsi lilin yang digunakan dalam konsep -Warna air membuat corak batik. 2. Guru membiarkan murid-murid meneroka -Lilin . warna air dengan mencampur dan mengolah warna . Gabungjalin: -Palet mengikut kreativiti masing-masing.Krayon Langkah 3 (25 minit) sendiri sesuatu warna. Guru memantau perkembangan proses melukis dan mewarna murid-murid.

penambahbaikan terhadap hasil kerja murid-murid.Menghargai warisan Guru bersama-sama murid-murid membuat . mencetuskan idea.-Bahasa dan komunikasi -Kognitif -Fizikal Nilai : -Sabar Menghargai hasil kerja orang lain dan memberi cadangan 1. nenek moyang rumusan tentang aktiviti yang dijalankan kerja orang lain dan penilaian terhadap hasil kerja murid. Penutup (5 minit) Murid-murid digalakkan menjadi progresif dalam murid.Menghargai hasil Nilai: .

Hasil Pembelajaran : i. membina : Murid sudah mengenal bentuk pelbagai jenis lori : Pada akhir pembelajaran. Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan komputer. . Memperlihatkan kreativiti dalam proses penghasilan binaan. iii. ii.PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN Mata Pelajaran Nama Kelas Masa Tarikh Bilangan Murid Bidang Tajuk Teknik Pengetahuan Sedia Ada Objektif : Pendidikan Seni Visual : 5 Bestari : 8:30 pagi – 9:30 pagi : 15 Januari 2010 : 36 orang : Membentuk dan membuat binaan : Lori idamanku : Membentuk. Menyatakan secara lisan kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran. ii. Menghasilkan sebuah binaan secara individu. murid dapat : i. Menggunakan bahan-bahan terbuang untuk membuat binaan.

Membentuk dan membuat binaan yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan. menggunting. berjimat-cermat. sabar. buku modul PSV. pembaris. Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi -Kognitif Aktiviti P & P Catatan / Bahan . penutup botol. buku sumber guru PSV sekolah rendah. berus. Rancangan Pengajaran Tahunan PSV Alat dan Bahan KBSR Tahun 5.mewarna. : Memelihara alam sekitar. Alat Bantu Mengajar : Sukatan Pelajaran PSV KBSR. memadan. warna air. menikat. gunting. kognitif dan fizikal. menampal. : Bahasa dan komunikasi. Guru berinteraksi dengan murid-murid mengenai model kenderaan darat iaitu lori yang terdapat di persekitaran murid dari segi bentuk dan fungsinya. Set induksi (5 minit) Contohnya : Biasakah anda melihat lori? Bagaimanakah bentuk lori? Apakah fungsi atau kegunaan lori? 1. palet.iii. struktur dan hiasan. teknik. contoh model lori. gam. LANGKAH PELAKSANAAN Langkah Isi Pelajaran Menjawab atau cuba meneka jawapan kepada soalansoalan yang dikemukan oleh guru. tali. : Kotak. KBKK Penerapan Nilai Penggabungjalinan : Mengukur.

Guru mengarahkan murid-murid -Tali menghasilkan model lori secara kreatif. -Bahasa dan komunikasi -Kognitif Alat/bahan: -Kotak Menghasilkan model lori mengikut pengalaman visual. 1. Mengendalikan alatan dan bahan dengan betul dan selamat. (5 minit) telah siap.Guru menunjukkan contoh model lori yang yang diperbuat daripada bahan terbuang iaitu kotak dan penutup botol. memadan. -Penutup botol kemampuan bahan dan kreativiti masing-masing. Langkah 2 Melakukan aktiviti menggunting. 2. Bahan: -Contoh model lori Langkah 1 1. Guru memantau aktiviti membuat model lori -Gam oleh murid-murid. Gabungjalin: -Bahasa dan -Gunting -Pembaris Guru menunjukkan contoh model lori yang Gabungjalin: . mengikat dan (20 minit) menampal.

Guru membiarkan murid-murid meneroka -Kognitif -Bahasa dan Gabungjalin: -Berus -Warna air . Guru menunjukkan teknik yang betul untuk Memperkemaskan atau menghias model lori yang telah melarutkan dan mencampurkan warna. -Palet Langkah 3 2. siap dibuat mengikut kreativiti masing-masing.komunikasi -Kognitif -Fizikal Nilai: . komunikasi 3.Memelihara alam sekitar -Berjimat-cermat -Sabar Alat/bahan: 1. dengan menggunakan warna air. Guru mengarahkan murid-murid mewarna (25 minit) Mewarna binaan atau model dengan mencampur dan lori masing-masing menggunakan warna air mengolah warna mengikut kreativiti masing-masing atau menghiasnya.

sendiri sesuatu warna. rumusan tentang aktiviti yang dijalankan Guru bersama-sama murid-murid membuat kerja orang lain Nilai: dan penilaian terhadap hasil kerja murid.Menghargai hasil Menghargai hasil kerja orang lain dan memberi cadangan 1.Memelihara alam sekitar -Berjimat-cermat -Sabar PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN Mata Pelajaran Nama Kelas : Pendidikan Seni Visual : 5 Bestari . penambahbaikan terhadap hasil kerja murid-murid. -Fizikal 4. mencetuskan idea. Penutup (5 minit) Murid-murid digalakkan menjadi progresif dalam murid. Guru memantau perkembangan proses mewarna murid-murid. Nilai : -Sabar Nilai: .

Masa Tarikh Bilangan Murid Bidang Tajuk Teknik Pengetahuan Sedia Ada Objektif : 8:30 pagi – 9:30 pagi : 22 Januari 2010 : 36 orang : Mengenal Kraf Tradisional : Menghasilkan gubahan mudah : Ukiran : Murid sudah mengenal beberapa jenis kraf tradisional : Pada akhir pembelajaran. : Bahasa dan komunikasi. kognitif dan fizikal. Mengetahui istilah-istilah dalam kraf tradisional. sabar. murid dapat : i. iii. Menggunakan alat ukiran dengan cara yang betul. ii. Mengaplikasikan asas seni reka dalam penghasilan kraf tradisional KBKK Penerapan Nilai Penggabungjalinan : Melakar. mengukir : Memelihara warisan seni ukiran. . Hasil Pembelajaran : i. Menghasilkan kraf tradisional dengan menggunakan bahan sebenar iii. Menyatakans secara lisan kesesuaian alat dengan bentuk ukiran. ii. Membuat kemasan kerja ukiran dengan cara yang mudah.

pisau pengukir. Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi Aktiviti P & P Catatan / Bahan . Guru meminta murid-murid memerhati dan dan buah-buahan. Guru menunjukkan kepada murid-murid pengkarya-pengkarya yang berbeza. Langkah 1 (5 minit) Terdapat pelbagai bahan digunakan seperti kayu. Guru berinteraksi dengan murid-murid mengenai kraf tradisional. contoh ukiran daripada kayu. Set induksi (5 minit) Contohnya : Apakah yang dinamakan kraf tradisional? Apakah contoh kraf tradisional? Melihat contoh gambar-gambar ukiran daripada 1. buku sumber guru PSV sekolah rendah. meneliti hasil karya ukiran kayu. Rancangan Pengajaran Tahunan PSV KBSR Tahun 5. logam 2.Alat Bantu Mengajar : Sukatan Pelajaran PSV KBSR. contoh gambar-gambar karya ukiran. Alat dan Bahan : Contoh gambar-gambar karya ukiran. kayu karya ukiran -Contoh ukiran daripada -Contoh gambar-gambar Bahan : 1. LANGKAH PELAKSANAAN Langkah Isi Menjawap atau cuba meneka jawapan kepada soalansoalan yang dikemukan oleh guru. bongkah kayu dan alat tulis.

Nilai: -Menghormati pandangan orang lain Mengetahui ciri-ciri ukiran. Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi Langkah 2 (20 minit) Mencetuskan idea dan menvisualkan imaginasi dalam bentuk lakaran mengikut kreativiti murid-murid. bentuk dan alat yang digunakan. Guru menunjukkan teknik yang betul untuk Nilai: mengukir. -Memelihara warisan seni ukiran . Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi -Kognitif Bahan: -Alat tulis Melakar imej sebelum membuat ukiran pada kertas conteng. 3. 1. Guru mengarahkan murid-murid melakar imej yang ingin diukir.Memerhati dan meneliti hasil karya ukiran (maujud) dari segi bahan. Guru memantau perkembangan proses -Kognitif lakaran murid-murid. 2. -Fizikal Mengetahui teknik mengukir atau mengendalikan alatan dengan betul dan selamat.

Guru memantau perkembangan proses ukiran murid-murid. Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi -Kognitif (25 minit) Melatih kecekapan murid-murid mengendalikan alatan untuk mengukir dengan betul dan selamat. 2. Guru mengarahkan murid-murid membuat ukiran. Langkah 3 1. Guru bersama-sama murid-murid membuat rumusan tentang aktiviti yang dijalankan Nilai: -Menghormati pandangan -Fizikal . Nilai: -Memelihara warisan seni ukiran -Sabar Penutup (5 minit) Menghargai hasil kerja orang lain dan memberi cadangan penambahbaikan terhadap hasil kerja murid1.-Sabar Bahan: -Bongkah kayu -Pisau pengukir Mengukir dengan mengaplikasikan teknik ukiran dengan betul pada permukaan kayu.

Memelihara warisan seni ukiran Murid-murid digalakkan menjadi progresif dalam mencetuskan idea.murid. dan penilaian terhadap hasil kerja muridmurid. Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi -Kognitif . orang lain .