Anda di halaman 1dari 7

RPH PSV TAHUN 4 A HAFIZ M

Tahun : 4
Bidang : Menggambar
Aktiviti : Mozek
Tema : Alam Semula Jadi
Tajuk : Taman Bunga
Masa : 60 minit
Media :
Alat : Gunting dan pembaris
Bahan : Kertas lukisan, kertas warna, gam, dan bahan
lain yang sesuai
Bahan bantu mengajar : Contoh karya mozek
Alat bantu mengajar : papan putih
EMK : Keusahawanan, kreativiti dan inovasi
Pengetahuan sedia ada murid : 1. Murid-murid telah menjalankan aktiviti keratan
dan guntingan.
2. Murid-murid telah/pernah melihat mozek di
lantai dapur/rumah mereka.
Strategi pengajaran : 1. Teknik soal jawab
2. Teknik tunjuk cara

RPH PSV TAHUN 4 A HAFIZ M
STANDARD KANDUNGAN:
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa, warna, jalinan, kontra
dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia
dalam penghasilan gambar teknik mozek.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan
media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam
penghasilan gambar teknik mozek.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni dan budaya.
STANDARD PEMBELAJARAN
1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan
bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik mozek.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Rupa - geometri atau organik
1.1.1.2 Warna - primer atau sekunder atau tertier
1.1.1.3 Jalinan - tampak dan sentuh
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Kontra - warna
1.1.2.2 Kepelbagaian - bahan
1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
gambar teknik mozek.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.2.1.1 Alat - gunting dan pembaris
RPH PSV TAHUN 4 A HAFIZ M
1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, kertas warna, gam dan bahan
lain yang sesuai
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik mozek
1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media, serta
proses dan teknik dalam penghasilan gambar
teknik mozek secara kreatif.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan gambar teknik mozek.
1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan dengan menumpukan pada
aspek bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan
karya
1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara
lisan

RPH PSV TAHUN 4 A HAFIZ M
STANDARD PEMBELAJARAN ILLUSTRASI
AKTIVITI
Persepsi Estetik
Langkah /
Masa
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
GURU MURID
Set Induksi
(5 minit)
1. Guru memberikan satu
teka teki kepada murid.
(mozek)
2. Guru menunjukkan 5
angka misteri kepada murid
dan meminta murid untuk
menyelesaikan misteri
tersebut.
(M=13, O=15, Z=26,E=5,
K=11)
1. Murid dikehendaki untuk
menukar nombor misteri
tersebut kepada abjad.
(a=1, b=2, c=3, dll)
Murid mendengar dan
memberi perhatian kepada
teka-teki dan memberi
respon ketika sesi soal
jawab diadakan.
Langkah 1
(10 minit)
1. Guru menunjukkan
contoh mozek.
2. Guru menyatakan definisi
mozek.
3. Guru membincangkan
bahasa seni visual pada
contoh mozek.
4. Guru meminta murid
menyatakan bahasa seni
visual yang terdapat pada
contoh mozek.
1. Murid memberi
perhatian kepada guru.
2. Murid menjelaskan
contoh mozek tersebut
dengan bahasa seni
visual.
3. Murid memerhatikan
rupa, warna dan jalinan
yang terdapat pada contoh
mozek.RPH PSV TAHUN 4 A HAFIZ M
Aplikasi Seni
Langkah /
Masa
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
GURU MURID
Langkah 2
(10 minit)
1. Guru memperkenalkan
alat dan bahan yang
digunakan untuk
menghasilkan mozek.
2. Guru menunjukkan
cara penghasilan mozek.
3. Guru meminta murid
meneroka media untuk
menghasilkan mozek.

1. Murid memberi perhatian
kepada apa yang guru buat.
2. Murid dikehendaki
mengambil nota ringkas
terhadap cara-cara
penghasilan mozek.
3. Murid meneroka media yang
digunakan untuk menghasilkan
mozek.


Ekspresi Kreatif
Langkah /
Masa
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
GURU MURID
Langkah 3
(25 minit)
1. Guru meminta murid
untuk duduk berpasangan.
2. Guru membimbing murid
dalam penghasilan mozek
mengikut kreativiti masing-
masing di dalam kumpulan.
1. Murid memanipulasikan
bahan secara kreatif.
2. Murid menghasilkan
mozek mengikut kreativti
masing-masing di dalam
kumpulan.Apresiasi Seni
Langkah /
Masa
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
GURU MURID
Apresiasi
(5 minit)
1. Guru memberi arahan
kepada kumpulan murid
untuk mempamerkan dan
menunjukkan mozek yang
dihasilkan pada tempat
1. Setiap pasangan murid
mempamerkan dan
menunjukkan mozek yang
dihasilkan pada tempat
masing-masing.

RPH PSV TAHUN 4 A HAFIZ M
masing-masing.
2. Guru meminta beberapa
sukarelawan untuk
menceritakan pengalaman
sendiri dalam proses
penghasilan mozek.
3. Guru memberi
bimbingan sepanjang
proses apresiasi seni.
2. Murid menghargai dan
menceritakan hasil mozek
sendiri dan rakan secara
lisan.


Penutup
Langkah /
Masa
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
GURU MURID
Penutup
(5 minit)
1. Guru memuji dan memberi
galakkan kepada semua murid.
2. Guru menyuruh murid untuk
mengemas dan mengekalkan
kebersihan kelas.
1. Murid menjalankan
tugas mengikut
arahan guru.Disediakkan oleh:
_______________________
(ABDUL HAFIZ MOHAMAD)

Komen Mentor/ Pensyarah:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
RPH PSV TAHUN 4 A HAFIZ M
Disemak oleh Mentor/ Pensyarah:
___________________________
( )

Disemak oleh Guru Besar:
_____________________
(EN. JAMES JOSEPH)

Kekuatan:___________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Kelemahan:__________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Penambahbaikan:_____________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Refleksi:____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________