Anda di halaman 1dari 8

Rancangan Pengajaran Harian

Pendidikan Seni Visual

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual


Tahun : Tahun 5 Ibnu Batutta
Bidang/ Tajuk : Menggambar – Buah-buahan Tempatan
Aktiviti : Menghasilkan gambar buah-buahan tempatan
menggunakan teknik stemsilan dan gosokan.
Tarikh : 16 Febuari 2010
Masa : 9.10 - 10.10 ( 60 minit )

Objektif Pengajaran
Guru dapat mengajar murid menghasilkan gambar buah-buahan menggunakan
teknik stensilan dan gosokan.

Hasil Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1. Menghasilkan gambar buah-buahan tempatan dengan menggunakan
teknik stensilan dan gosokan.
2. Menyenaraikan alat dan bahan yang di perlukan untuk menghasilkan
gambar buah-buahan tempatan dengan menggunakan teknik stensilan
dan gosokan.
3. Menyatakan secara lisan langkah-langkah untuk menghasilkan gambar
buah-buahan tempatan dengan menggunakan teknik stensilan dan
gosokan.

Keperluan :
1. Alat - gunting
2. Bahan - kertas lukisan, gambar buah-buahan tempatan, gam,
krayon
3. Rujukan - Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual
Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Tahun 5

Penerapan Nilai : kebersihan, rajin, kreatif


ABM/BBM : komputer riba, pembesar suara, carta langkah-langkag
penghasilan, gambar buah-buahan tempatan.

Prosedur :
1. Guru menentukan aras pembelajaran supaya bersesuaian dengan
tahap murid.
2. Guru merancang strategi pembelajaran dengan menerapkan Teori
Kecerdasan Pelbagai, Pembelajaran Konstrukivisme,
Pembelajaran Kolaboratif, dan elemen KBKK.
3. Memulakan aktviti pengajaran dan pembelajaran dengan set
induksi iaitu permainan teka-teki serta menunjukkan contoh hasil
buah-buahan yang menggunakan teknik stensilan dan gosokan.
4. Guru menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat
gambar buah-buahan tempatan menggunakan teknik stensilan dan
gosokan.
5. Guru menerangkan proses untuk melakukan gambar buah-buahan
tempatan menggunakan teknik stensilan dan gosokan.
6. Guru membimbing murid-murid melakukan aktiviti menggambar
dengan menggunakan teknik stensilan dan gosokan sehingga siap.
7. Apresiasi dan refleksi.
8. Penutup
BUTIRAN KEGIATAN HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI P&P

Set Induksi (7 minit)


1. Guru mengadakan permainan - murid menjawab soalan teka-teki Teori Kecerdasan
teka-teki tentang buah-buahan yang diberikan oleh guru. Pelbagai
tempatan.  Durian -interpersonal
- buah apakah yang digelar raja  Pisang -verbal linguistik
buah?  Manggis
-monyet begitu menggemari buah  Betik
ini kerana rasanya yang sangat
lazat.
-rasanya sangat manis dan
berwarna ungu gelap. Ia juga
mempunyai banyak tampuk.
-di dalam badannya terdapat -Teknik Soal jawab
beribu biji yang boleh dibuat -murid-murid -Pembelajaran
benih. Apakah nama saya? memberikan Kontekstual
pelbagai respon
tentang soalan
yang diajukan oleh guru.
2. Guru mengadakan sesi soal
jawab dengan murid tentang
pengalaman masing-masing di
dusun buah dan buah kegemaran -murid-murid menumpukan
mereka. perhatian terhadap penerangan
yang dibuat oleh guru.
2. Guru menjelaskan tajuk
pelajaran iaitu konsep stensilan
dan gosokan.
Aktiviti 1 - Set Peralihan Aras 1
(10 minit)

1. Guru meminta murid - beberapa orang murid dipilih Teori Kecerdasan


menyenaraikan alat dan bahan secara rambang untuk Pelbagai
yang diperlukan untuk membuat menyenaraikan alat dan bahan -interpersonal
gambar buah-buahan tempatan yang diperlukan untuk membuat
berdasarkan penerangan yang gambar buah-buahan tempatan
diberikan oleh guru pada menggunakan teknik stensilan
peringkat induksi. dan gosokan.

-murid mengetahui alat dan bahan


dalam aktiviti ini.

Aktiviti 2 - Set Perkembangan Aras 2


(25 minit) Teori Kecerdasan
Pelbagai :
1. Guru membuat demonstrasi -murid memerhatikan langkah- - kecerdasan ruang
tentang cara-cara untuk langkah yang ditunjukkan oleh
menghasilkan gambar buah- guru untuk membuat gambar -Pembelajaran
buahan tempatan menggunakan buah-buahan menggunakan Konstruktivisme
teknik stensilan dan gosokan. teknik stensilan dan gosokan.

2. Guru mengarahkan murid Aras 3


untuk memulakan aktiviti. Langkah 1:
2. Guru membimbing murid
menyiapkan gambar buah-
buahan tempatan sambil
menakankan aspek keselamatan
semasa menjalankan aktiviti.

 Setiap murid diberikan


sekeping kertas yang
mengandungi gambar bua-
buahan tempatan

Langah 2:

 Murid-murid dikehendaki
untuk menebuk bahagian
dalam lukisan tersebut
menggunakan gunting.

Langkah 3 :
 Setelah siap tebuk, bahagian
tepi lukisan tersebut
diwarnakan menggunakan
krayon.

Langkah 4:

 Kemudian, bahagian yang


siap diwarna itu digosok
masuk ke dalam (di atas
kertas lukisan) sehingga
menampakkan rupa buah.

Langkah 5:
 Ulangi langkah yang sama
menggunakan blok stensil
buah-buahan yang berlainan
sehingga siap seperti gambar
rajah di atas.

Aktiviti 3 - Set Apresiasi dan


Refleksi
(10 minit)
1. Guru mengumpul hasil kerja -murid dapat membuat banding Teori Kecerdasan
murid mengikut kategori. beza terhadap hasil karya Pelbagai
 Lemah kumpulan-kumpulan masing- -intrapersonal
 Sederhana masing. -interpersonal
 Baik
2. Guru memberi peluang -
kepada kumpulan-kumpulan lain
untuk memberi komen kepada
hasil karya yang telah
dipamerkan oleh guru di hadapan
kelas.

Penutup - Kognitif (8 minit)


1.Guru memperdengarkan lagu - murid dapat menyanyi mengikut -penutup sosial
’Buah-buahan Tempatan’ nyanyian guru.
menggunakan komputer riba dan - murid menghargai hasil kerja
meminta murid-murid untuk turut masing-masing.
menyanyikan lagu tersebut.
Refleksi :