Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian

Pendidikan Seni Visual

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual


Tahun : Tahun 5 Ibnu Batutta
Bidang/ Tajuk : Menggambar – Buah-buahan Tempatan
Aktiviti : Menghasilkan gambar buah-buahan tempatan
menggunakan teknik stemsilan dan gosokan.
Tarikh : 16 Febuari 2010
Masa : 9.10 - 10.10 ( 60 minit )

Objektif Pengajaran
Guru dapat mengajar murid menghasilkan gambar buah-buahan menggunakan
teknik stensilan dan gosokan.

Hasil Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1. Menghasilkan gambar buah-buahan tempatan dengan menggunakan
teknik stensilan dan gosokan.
2. Menyenaraikan alat dan bahan yang di perlukan untuk menghasilkan
gambar buah-buahan tempatan dengan menggunakan teknik stensilan
dan gosokan.
3. Menyatakan secara lisan langkah-langkah untuk menghasilkan gambar
buah-buahan tempatan dengan menggunakan teknik stensilan dan
gosokan.

Keperluan :
1. Alat - gunting
2. Bahan - kertas lukisan, gambar buah-buahan tempatan, gam,
krayon
3. Rujukan - Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual
Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Tahun 5

Penerapan Nilai : kebersihan, rajin, kreatif


ABM/BBM : komputer riba, pembesar suara, carta langkah-langkag
penghasilan, gambar buah-buahan tempatan.

Prosedur :
1. Guru menentukan aras pembelajaran supaya bersesuaian dengan
tahap murid.
2. Guru merancang strategi pembelajaran dengan menerapkan Teori
Kecerdasan Pelbagai, Pembelajaran Konstrukivisme,
Pembelajaran Kolaboratif, dan elemen KBKK.
3. Memulakan aktviti pengajaran dan pembelajaran dengan set
induksi iaitu permainan teka-teki serta menunjukkan contoh hasil
buah-buahan yang menggunakan teknik stensilan dan gosokan.
4. Guru menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat
gambar buah-buahan tempatan menggunakan teknik stensilan dan
gosokan.
5. Guru menerangkan proses untuk melakukan gambar buah-buahan
tempatan menggunakan teknik stensilan dan gosokan.
6. Guru membimbing murid-murid melakukan aktiviti menggambar
dengan menggunakan teknik stensilan dan gosokan sehingga siap.
7. Apresiasi dan refleksi.
8. Penutup
BUTIRAN KEGIATAN HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI P&P

Set Induksi (7 minit)


1. Guru mengadakan permainan - murid menjawab soalan teka-teki Teori Kecerdasan
teka-teki tentang buah-buahan yang diberikan oleh guru. Pelbagai
tempatan. • Durian -interpersonal
- buah apakah yang digelar raja • Pisang -verbal linguistik
buah? • Manggis
-monyet begitu menggemari buah
• Betik
ini kerana rasanya yang sangat
lazat.
-rasanya sangat manis dan
berwarna ungu gelap. Ia juga
mempunyai banyak tampuk.
-di dalam badannya terdapat -Teknik Soal jawab
beribu biji yang boleh dibuat -murid-murid -Pembelajaran
benih. Apakah nama saya? memberikan Kontekstual
pelbagai respon
tentang soalan
yang diajukan oleh guru.
2. Guru mengadakan sesi soal
jawab dengan murid tentang
pengalaman masing-masing di
dusun buah dan buah kegemaran -murid-murid menumpukan
mereka. perhatian terhadap penerangan
yang dibuat oleh guru.
2. Guru menjelaskan tajuk
pelajaran iaitu konsep stensilan
dan gosokan.

Aktiviti 1 - Set Peralihan Aras 1


(10 minit)

1. Guru meminta murid - beberapa orang murid dipilih Teori Kecerdasan


menyenaraikan alat dan bahan secara rambang untuk Pelbagai
yang diperlukan untuk membuat menyenaraikan alat dan bahan -interpersonal
gambar buah-buahan tempatan yang diperlukan untuk membuat
berdasarkan penerangan yang gambar buah-buahan tempatan
diberikan oleh guru pada menggunakan teknik stensilan
Refleksi :