Anda di halaman 1dari 6

RPH Gasing Tahun Tarikh Masa Bilangan Pelajar Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media Bahan : Tahun

4 Seroja : 29 Ogos 2013 (Selasa) : 10.30 am 11.30 am : 29 orang pelajar : Mengenal Kraf Tradisional : Membuat replika gasing : Objek buatan manusia : Gasing mudah : 60 minit : Alat : Gunting

: Gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas A4, box board, gam, lidi Sate, krayon dan pensil warna Bahan bantu mengajar EMK Objektif Pembelajaran: : video pengenalan gasing, : Elemen Kreativiti dan Inovatif

Akhir pembelajaran,murid dapat : 1. Menghasilkan corak untuk pada kad gasing yang dihasilkan 2. Dapat menghasilkan gasing yang boleh berputar dengan baik Kemahiran bernilai tambah 1. Kemahiran berfikir menjana idea , aplikasi kreativiti Kaedah Pengajaran Demonstrasi

Alat Bantu Mengajar 1. Contoh gasing buatan (bahan maujud) 2. Kad board ( hasil yang telah siap) Pengetahuan sedia ada 1. Murid telah menguasai kemahiran pemilihan corak tradisional pada gasing 2. Murid telah mampu untuk mengenal pasti bahan-bahan yang boleh digunakan untuk gasing mudah

Standard Pembelajaran 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Bentuk konkrit

1.1.1.2 Warna hiasan gasing 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 Imbangan simetri 1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1.1 Alat gunting 1.2.1.2 Bahan gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas A4, box board, gam, lidi sate, krayon dan pensil warna 1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan. 1.2.2.1 Teknik (corak terancang) 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

Komponen

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran


Strategi Penerangan

Catatan / Justifikasi

1. Guru memulakan kelas dengan menayangkan video mengenai gasing Set Induksi Masa : 5 minit Pengenalan topik : 2. Guru meminta murid memberi perhatian. Gasing Buatan 3. Guru bertanyakan soalan kepada murid berdasarkan video tersebut; Nyatakan negeri yang popular dengan permainan gasing? =Terangganu/ Kelantan (Pantai Timur)

BBM Video pengenalan gasing Unsur KBKK Menghubungkait Tahap kognitif Pengetahuan, kefahaman Nilai Patuh kepada arahan Strategi Interaksi, pendekatan, penerangan

1. Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur seni dan Langkah 1 Masa : 15 minit Pengetahuan tentang kraf tradisional prinsip rekaan yang terdapat dalam sesebuah gasing seperti, bentuk dan imbangan

BBM Gambar gasing, cara membuat gasing secara tradisional Unsur KBKK Pengetahuan, kefahaman Tahap kognitif kefahaman Nilai Patuh kepada arahan, berani untuk menyatakan pendapat

2. Guru bertanya tentang bentuk dan fungsi sesebuah gasing 3. Guru menerangkan cara membuat sesebuah gasing tradisional

1. Guru menunjukkan demonstrasi bagaimana hendak memulakan proses membuat gasing mudah. 2. Menyatakan bahan yang digunakan 3. Guru menyediakan sekeping kad board. Langkah 2 (15 minit) Menunjukkan demonstrasi 4. Menyediakan lidi sate dan pensil warna. 5. Guru menggunting kad board menjadi bulatan gasing dan Membanding beza, meneliti melukis corak. 6. Lidi sate dicucuk pada titik tengah bulatan kad board dan menguji imbangannya. 7. Murid memberi perhatian terhadap demonstrasi yang dilakukan oleh guru 1. Guru membahagikan murid kepada tujuh kumpulan. 2. Setiap kumpulan mempunyai bahan membuat gasing mudah dengan lengkap. Pengukuhan Langkah 3 20 minit Menjalankan aktiviti secara berkumpulan 3. Murid menghasilkan corak menggunakan teknik mudah dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut : Langkah 1 Melakar corak pada bulatan kertas yang telah disediakan dan mewarnakannya.
Strategi Kaedah berkumpulan BBM Kertas lukisan, berus, palet warna, warna pelakar Unsur KBKK Membuat kesimpulan Tahap kognitif Pengetahuan, kefahaman Nilai Menghargai masa, bekerjasama dalam kumpulan Tahap kognitif Kefahaman, penumpuan Nilai Patuh kepada arahan Unsur KBKK BBM Strategi Demonstrasi

Kad board, lidi sate dan pensil warna

Menampal hiasan corak pada box board. Menggunting bentuk bulatan bagi menghasilkan badan gasing. Langkah 2 Mencucuk dan melekatkan lidi sate pada bahagian tengah badan gasing menggunakan gam UHU. Langkah 3 Uji keseimbangan gasing mudah. 1. Guru merumuskan tentang topik yang diajar pada hari ini. Penutup 5 minit Membuat Rumusan 2. Guru memilih beberapa orang murid untuk kehadapan. 3. Murid mempamerkan dan bercerita tentang hasil kerja sendiri dan rakan-rakan. 4. Murid menceritakan pengalaman masing-masing semasa melakukan aktiviti.
Nilai Berani mencuba sesuatu yang baru Strategi Penerangan, penyoalan Unsur KBKK Membuat kesimpulan Tahap kognitif Pengetahuan, kefahaman