Anda di halaman 1dari 1

BAIK HATI

BERDIKARI
BERHEMAH TINGGI
HORMAT-MENGHORMATI
KASIH SAYANG
KEADILAN
KEBEBASAN
KEBERANIAN
KEBERSIHAN FIZIKAL DAN KEBERSIHAN MENTAL
KEJUJURAN
KERAJINAN
KERJASAMA
KESEDERHANAAN
KESYUKURAN
RASIONAL
SEMANGAT KEMASYARAKATAN