Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Butiran Am Mata Pelajaran Tahun Tarikh Masa Bilangan Murid Tema Tajuk : Bahasa Melayu : 4 Setia : 12 September 2012 : 10.20 pagi 11.50 pagi (1 jam 30 minit) : 16 Orang : Pengalaman Indah : Jom! Ke Sabah

Hasil Pembelajaran : Fokus Utama : 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa, dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Fokus Sampingan : 3.1 menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 (i) mengumpulkan dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat : (i) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.

(ii) Menjawab soalan pemahaman dengan baik. (iii) Menyatakan beberapa ayat seruan yang sesuai dalam ayat. Kemahiran Bahasa Kemahiran membaca Mendengar

Sistem Bahasa 1. Tatabahasa : penjodoh bilangan 2. Sebutan dan Intonasi : ayat penyata, ayat tanya Pengisian Kurikulum Ilmu Nilai Murni Kamahiran Berfikir : Pendidikan Moral : Bekerjasama, toleransi, tolong-menolong : mengumpul maklumat, menjana idea

Pembelajaran Kontekstual : menyatakan pengalaman Kecerdasan Pelbagai Kemahiran Masa Depan : verbal linguistik : meramalkan akibat suatu situasi

Bahan Bantu Sumber Pengajaran dan Pembelajaran : Petikan Sampul misteri Kotak beracun Kad soalan Kad bergambar Pembesar suara LCD Komputer riba Poket misteri

Lagu Sayang Kinabalu Lirik lagu Sayang Kinabalu

Pengalaman sedia ada Menonton di televisyen dan membaca di surat khabar. Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan

Masa/ langkah

Set Induksi (5 minit)

-Kad perkataan -Tarian Sabah Lagu Sayang Kinabalu.

i.

Guru melekat kad perkataan dengan terabur di papan hitam.

Teknik: -perbincangan

BBM : - lagu Sayang Kinabalu -kad perkataan

ii. Contoh lirik: tinggi-tinggi Gunung Kinabalu iii.

Guru mengedarkan lirik lagu Sayang Kinabalu. Guru memasang lagu dan melakukan tarian

KBT : -menjana idea

Soalan: iv. i) Apakah yang dapat kamu gambarkan menerusi lagu tersebut? ii) Nyatakan tempat tersebut? vi. v.

sabah. Murid diminta meneka apa yang guru ingin mengajar pada hari ini berdasarkan tarian yang guru tunjukkan. Guru mengaitkan isi pelajaran. Murid dikehendaki menyusun kad perkataan tersebut berdasarkan tajuk yang ingin dipelajari. vii. Murid membaca kad perkataan tersebut beramai-ramai.

Nilai Murni : -Kerjasama -Yakin diri

Langkah 1 (10 minit)

- Petikan dialog Pengalaman Di Sandakan

i.

Guru mengedarkan petikan kepada setiap murid.

BBM : Petikan

ii.

Murid dikehendaki membaca secara senyap.

Nilai Murni : Kerjasama Yakin diri

iii.

Murid-murid diminta untuk membacakan teks tersebut secara berkumpulan. KBT : Kecerdasan pelbagai Interpersonal

iv.

Murid dikehendaki membaca secara kelas.

kemahiran berfikir menjana idea

v.

Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk membaca petikan tersebut.

vi.

Guru membetulkan kesalahan dalam sebutan dan intonasi murid-murid.

i. Langkah 2 Soalan (20 minit) Pemahaman: 1. Bilakah Razman dan keluarganya bertolak ke Sabah? 2. Pasar pagi yang terletak di Jalan Pryer bermula pada pukul iv. iii. ii.

Guru memberi arahan kepada murid. Guru melekat poket misteri di papan hitam. Guru memanggil salah satu nama yang terdapat dalam kotak beracun. Murid yang dipanggil dikehendaki memilih salah satu bola TKP: -verbal -kinestetik -interpersonal BBM: -poket misteri berwarna - kotak beracun - kotak bola

berapa?

berwarna yang terdapat dalam kotak

-intrapersonal -visual KB: -mengenal pasti

3. Apakah yang terdapat di Bandar Raya Alam Semula Jadi? v.

yang disediakan. Kemudian, murid tersebut dikehendaki mencabut satu soalan di poket misteri mengikut warna bola

BCB: -k.membaca -k.mendengar -k.bertutur

4. Apakah sajian yang paling menarik dihidangkan di restoran tersebut? vi.

yang dipilih dan menjawab soalan tersebut. Selepas itu, murid tersebut dikehendaki mencabut salah satu nama di kotak beracun

5. Bilakah Razman dan keluarganya berangkat pulang ke Kuala Lumpur? vii.

tersebut untuk menjawab soalan yang seterusnya. Setiap murid yang dapat menjawab soalan akan diberi satu token. i. Guru menerangkan maksud penjodoh bilangan. ii. Murid dikehendaki menyatakan penjodoh bilangan bagi perkataan yang dihitamkan dalam petikan langkah 1. iii. Guru memberi kotak yang berisi soalan Nilai murni : -Kesungguhan, -patuhi arahan, BBM : -kotak Muzik -kad soalan Teknik: Perbincangan

Langkah 3 (25 minit)

Aktiviti Kotak Muzik

Contoh Soalan:1. Ahmad menebang __________ sebatang pokok di rumah

tersebut. Jawapan:sebatang iv. 2. Amira menerima _______ bunga daripada suaminya. Jawapan:sejambak v.

kepada murid pertama sambil memasang lagu. Murid dikehendaki mengedar kotak tersebut sehingga muzik diberhentikan. Murid yang terakhir memegang kotak selepas muzik diberhentikan dikehendaki menarik satu soalan yang

-kerjasama

TKP: -verbal -kinestetik -interpersonal -intrapersonal -visual

KBT: Kemahiran berfikir

3. Abang membeli _________ rokok di kedai Pak Mat. Jawapan :sepuntung vii. vi.

terdapat dalam kotak tersebut. Murid yang berjaya menjawab akan diberi token dan sekiranya terdapat murid yang tidak dapat menjawab, murid lain boleh membantu. Permainan diteruskan beberapa pusingan.

Langkah 4 (25 minit)

Permainan bahasa Cari-cari Contoh:-

i.

Guru memberi arahan kepada murid.

BBM : - Kad bergambar - Sampul misteri - Kad penjodoh bilangan

ii.

Murid dibahagikan kepada empat kumpulan.

iii. seekor

Guru akan memberi satu sampul misteri pada setiap kumpulan. Nilai murni : -Yakin diri

iv.

Sampul tersebut terdapat beberapa penjodoh bilangan.

-Bersemangat -kerjasama

sehelai

v.

Guru akan menyelerakkan kad bergambar di meja hadapan.

TKP: -verbal -kinestetik -interpersonal -intrapersonal -visual

vi.

Setiap kumpulan dikehendaki menghantar satu wakil dan mencari gambar yang sesuai berdasarkan kad penjodoh bilangan yang diterima.

KBT : -Menjana idea -Menyelesaikan masalah

vii.

Setiap wakil yang dihantar dalam kumpulan tersebut dikehendaki bergilirgilir.

viii.

Kumpulan yang dapat padankan gambar dengan penjodoh bilangan akan diberikan 1 token

Kognitif Penutup (5 minit) Merumuskan isi pelajaran. Sosial Merumuskan nilainilai murni. Emosi Merumuskan

i.

Guru merumuskan pembelajaran pada hari tersebut. Nilai murni :

ii.

Guru bertanyakan soalan kepada murid mengenai isi pelajaran pada hari ini.

-Menghormati -Patuh arahan -rajin

iii.

Murid dikehendaki

perasaan murid

menyatakan nilai murni berdasarkan

Lagu

sepanjang aktiviti yang telah dilaksanakan. iv. Guru memasang lagu Sayang Kinabalu sambil melakukan tarian sabah. v. Murid dikehendaki menyanyi sambil mengikut tarian guru.

Sayang Kinabalu