Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ~ BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Tarikh Masa Tahun Bil Murid Tema Tajuk Objektif pembelajaran


i)

: 24.10.2011 ( Isnin ) : 9.00 am 10.00 am 60 minit : 1K : 32 orang : Hijaukan Bumi : Sungai Kita ( Kata Adjektif ) : Pada akhir pelajaran , murid dapat : Memahami kata adjektif warna dengan betul . Membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul . Memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan . Membina ayat tunggal dengan betul sekurang-kurangnya 2-3 soalan yang diberi . : 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks .

ii) iii)
iv)

Fokus Utama

Fokus Sampingan betul .

: 2.2 Membaca dan memahami perkataan , frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang 2.23 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul .

Pengetahuan sedia ada Sistem Bahasa

: Murid pernah belajar tentang warna pada Jalur : i) Tatabahasa Kata Nama , Kata Adjektif

Gemilang . ii ) Kosa kata mekar , langit , helang , bunga matahari , lalang , merah , biru , kuning , hijau .

Ilmu Nilai KBT

: Pendidikan Seni Visual : Berterima kasih , sayangi tumbuhan , jaya diri : i) KB menjana idea , menghubungkaitkan , mengklarafikasikan . ii) KP Verbal-linguistik , interpersonal iii) BCB Bacaan Luncuran

Bahan Bantu Mengajar

: p Kad warna , kad gambar , kad perkataan , permainan tikam , manilakad , sampul nombor , buku teks , papan putih , buku aktiviti , power point slaid dan dadu .

LANGKAH Set Induksi ( +5 minit ) Soalan :

ISI PELAJARAN Lagu

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN 1. Guru bertanya khabar kepada murid-murid . 2. Murid mendengar lagu kereta kecil .

CATATAN

BBM : Power point slaid dan lagu kanakkanak KP : Verbal-linguistik KB : Menjana idea Nilai : Berterima Kasih

1. Apakah warna kereta itu ?

3. Murid mengikut lirik lagu dan


nyanyi lagu kereta kecil .

4. Murid menyatakan terdapat kata


adjektif warna dalam lirik tersebut . Buku teks Langkah 1 +20minit Gambar bunga layu Gambar bunga mekar Gambar matahari Gambar bunga matahari Gambar burung helang Gambar langit Gambar lalang Kad perkataan 1. Guru menyoal tentang nama bunga raya .

BBM : Power point slaid , Kad gambar dan kad perkataan KP : Verballinguistik , interpersonal KB: Menjana idea , menghubungkaitkan Nilai : Sayangi tumbuhan

2. Murid menjawab nama bunga


tersebut serta menyatakan warna bunga raya . 3. Murid membaca ayat tunggal yang diberi . 4. Guru menyoal tentang maksud perkataan mekar . 5. Guru memapar gambar bunga layu dan bunga mekar . 6. Murid menyatakan bahawa bunga raya sedang mekar lalu menyatakan maksud mekar .

7. Murid menyebut perkataan


matahari lalu menyatakan bila kita dapat melihatnya . 8. Murid menyatakaan persamaan

antara bunga matahari dan matahari . 9. Murid menyatakan warna bunga matahari tersebut . 10. MUrid membaca ayat tunggal yang diberi dengan betul . 11. Murid menyatakan nama burung pada gambar yang ditujuk .

12. Guru membimbing murid


menjawab soalan yang dikemukakan . Bacaan luncuran Langkah 2 +8minit Buku Teks 1. Murid membaca ayat tunggal yang diberi dengan bimbingan guru . 2. Murid 3. Murid membaca membaca ayat secara bergilir-gilir . semua ayat Nilai : Jaya diri tunggal bersama sama . 4. Guru membimbing murid yang Langkah 3 +8 minit Kad Warna Merah Hijau Biru Kuning lemah . 1. Guru membahagi murid kepada 6 kumpulan . 2. Setiapa kumpulan akan diberi 2 set kad warna yang mengandungi 4 jenis warna . 3. Murid akan mencari benda yang terdapat dalam kelas berdasarkan warna yang ditentukan . 4. Murid menyatakan apakalha benda yang sama warna dengan *Peringatan : Murid tidak boleh tampal kad pada benda yang sama dengan murid lain . warna pada kad . Nilai : Jaya diri KP : Verbal-linguistik KB: Mengklasifasikan BBM : Kad warna KP : Verbal-linguistik, tunggal interpersonal BBM : Buku teks

Murid mencari benda yang sama warna dengan kad .

Langkah 4 +14 minit

Permainan : TIKAM TIKAM

1. Setiap murid mempunyai 3 kali peluang untuk membuat tikam . 2. Murid membaling dadu lalu melihat nombor yang diperolehi . 3. Murid akan menarik keluar kad gambar dalam tikam yang dibuat .

BBM : permainaan Tikam-Tikam , manila kad , sampul nombor , gambar dan dadu . KB : menghubungkaitkan Nilai : Jaya diri

Tikam Tikam

4. Murid menjawab soalan guru 4 7 5 8 6 9


tentang warna benda dalam gambar . 5. Murid membina ayat tunggal secara lisan .

10

11

1
12 15

6. Murid perlu membina ayat tunggal 2daripada 3 yang ditikam .

dengan betul sekurang-kurangnya 7. Guru membimbing murid yang

2
BBM : Papan putih , buku aktiviti KP : Verbal-linguistik KB: menjana idea Nilai : Jaya diri

13

14

Penutup + 5 minit

Kesimpulan 1. B __ __ __ 2. M __ r ___ ___ 3. K __ __ __ ng 4. Hi ___ ___ __

lemah . 5. Murid meneka huruf yang perlu diisi pada tempat kosong . 6. Guru membimbing murid membuat kesimpulan pelajaran hari ini memalui latihan isi tempat kosong tersebut .

7. Murid baca nama warna berulangulang sebanyak 3 kali . 8. Murid menyiapkan latihan dalam buku akativiti di rumah . 9.

REFLEKSI :

Kekuatan Dalam langkah 3 , murid murid sangat suka aktiviti ini . ini kerana murid murid dapat mencari dan berjalan di dalam kelas . Dalam kaedah permainan tikam-tikam , murid-murid amat aktif dalam permainan ini . Kaedah ini amat sesuai dalam P&P saya . Kaedah ini dapat mengembirakan murid dan juga dapat merangsang terhadap kebolehan mereka . Kelemahan Murid-murid kurang menumpu perhatian semasa penjelasan dibuat. Langkah mengatasi Guru haruslah menggunakan cara simulasi atau lakonan bagi menerik minat murid dalam pengajaran ini .