Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

Tarikh : 12 Jun 2019


Masa : 10.30 pagi – 11.30 pagi
Tahun : 3 Amarilis
Bil. Murid : 35 orang
Tema : Kebudayaan, Kesenian dan Estetika
Tajuk : Indahnya Seni dan Budaya Kita

Standard Kurikulum:
5.3 Memahami dan membina ayat mengikut konteks.

Standard Pembelajaran:
5.3.1 Memahami dan membina ayat mengikut konteks ayat perintah.

Objektif:
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

1. Menjelaskan jenis ayat perintah di dalam dialog yang diberikan.


2. Membina empat ayat perintah dengan betul.

Sistem Bahasa
 Tatabahasa : Sintaksis – Ayat Perintah

Pengisian Kurikulum (Elemen Merentas Kurikulum)

 Ilmu : Pendidikan Seni dan Kebudayaan


 Nilai Murni : Bekerjasama, menghargai
 Kontruktivisme : Menghubung kait

Kepelbagaian Strategi

 KB : Penyoalan, menghubungkaitkan dengan pengalaman


 KP : Verbal linguistik, naturalistik, interpersonal
 BCB : Mengumpulkan maklumat dan memproses maklumat
 Pembelajaran kontekstual : Menghubungkaitkan dengan kehidupan seharian.
 Pembelajaran konstruktivisme
 Strategi PdP: Berpusatkan murid

Bahan bantu mengajar

Jenis Bilangan
1 Petikan dalam buku teks Bahasa Melayu “Kampung 35
Budaya Mari Mari”

Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mempelajari cara bercerita dengan menggunakan
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul dalam pelajaran yang lalu.

Langkah Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan


dan Masa Pembelajaran

Set induksi:
(5 minit)
Soalan guru: 1. Murid disoal oleh guru KB: menjana Idea
tentang lawatan ke
1. Siapakah yang pernah KP: intrapersonal,
tempat kebudayaan
menyertai lawatan ke
yang mereka pernah Verbal-linguistik
tempat kebudayaan di
lawati.
Malaysia? Nilai: Bekerjasama
2. Murid dan guru
2. Apakah yang dilakukan
mengaitkan
oleh guru sebelum
perbincangan dengan
lawatan?
tajuk pelajaran.
3. Apakah peraturan yang
biasa diberikan oleh guru
semasa lawatan?

Jangkaan jawapan:

1. Murid yang mempunyai


pengalaman mengangkat
tangan.

2. Memberikan arahan

3. Jangan buang sampah


merata-rata

Langkah 1: Ayat suruhan: 1.Murid diminta BBM: Petikan buku


membuka buku teks teks
(15 minit)  Keluar
Bahasa Melayu muka
 Datanglah KB: menjana idea
surat 17.
Ayat larangan: KP: intrapersonal,
2.Murid diterangkan
interpersonal
 Usah jenis ayat perintah yang

 Jangan akan dipelajari pada hari BCB: membaca


ini.
Ayat silaan:
3. Murid diminta
 Sila membuat nota dan
 Jemput menyalin maklumat yang
diberikan oleh guru.
Ayat permintaan:

 Minta
 Tolong
Langkah 2: 1. Murid dibahagikan
(25 minit) kepada 5 kumpulan.
Dialog dalam buku teks
muka surat 17 2. Setiap kumpulan perlu
Elemen: Kreativiti
membaca dialog
“Kampung Budaya Mari
“Kampung Budaya Mari Kecerdasan Pelbagai:
Mari”
Mari’ mengikut giliran. Verbal linguistik,
Interpersonal
3. Murid diminta
mengenalpasti jenis ayat
suruhan yang
diwarnakan dalam dialog
tersebut.

4.Murid dibimbing untuk


menentukan jenis ayat
Penilaian Onjektif 1
perintah yang digunakan
dalam petikan tersebut.

5. Kumpulan yang
menjawab betul yang
paling banyak dikira
sebagai pemenang.

Langkah 3: Contoh ayat: 1. Murid diminta dalam KB: menjana idea


(15 minit) kumpulan yang sedia
1. Keluar kamu dari sini! KP: intrapersonal,
ada membina 4 ayat
kinestetik
2. Usah bersedih lagi. perintah menggunakan
kata perintah yang telah Nilai murni: kerajinan
3. Sila catat nota yang
dipelajari (setiap jenis
diberikan.
satu ayat perintah).
4. Minta perhatian semua.
2. Murid dibimbing
contoh pembinaan ayat
perintah di hadapan
kelas.
3. Murid dibimbing oleh
guru semasa
perbincangan membina
ayat perintah.

4. Guru dan murid


berbincang tentang ayat
Penilaian Objektif 2
yang telah dibina murid.

Penutup: Kognitif
(5 minit)
Jangkaan/Cadangan KP: verbal linguistik
jawapan
KB: menjana minda
1) Ayat perintah jenis 1. Murid diminta sekali
Nilai: kerjasama
ayat permintaan. lagi menyebut beberapa
Tolong tutup suis jenis ayat perintah.
lampu.
Minta semua diam. 2. Murid dan guru
2) Ayat perintah jenis merumuskan isi
ayat suruhan. pelajaran pada hari ini.
Siapkan tugasan yang
saya berikan ini.
Buangkan sampah
sarap ini.

Sosial

2. Guru mengucapkan
 Tahniah. Anda tahniah dan kata-kata
Berjaya. Baik. pujian kepada murid.

Anda mungkin juga menyukai