Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Tahun Hari Tarikh Masa Bilangan Murid Tema Tajuk : : : : : : : : Bahasa Melayu

5 Bestari Rabu 19 Ogos 2010 9.10 10.10 pagi (60 minit) 30 orang Kesusasteraan Berundur Sebelum Terlajak.

Hasil Pembelajaran :

Fokus Utama

2.1

Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Aras 2 i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat.

Fokus Sampingan :

5. 2

Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 i) Memahami isi kandungan teks yang dibaca.

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat: 1. menceritakan kembali cerita daripada bahan yang telah dibaca 2. melakonkan semula cerita daripada bahan yang telah dibaca 3. mendendangkan puisi yang diberikan dengan betul.

Sistem Bahasa Ilmu Nilai

: Simpulan Bahasa. : Sains : Patuh,

Pengisian Kurikulum : a) b) c) Ilmu Kewarganegaraan Penerapan nilai

Kemahiran Bernilai Tambah : a) b) Kemahiran Berfikir: Membanding dan membeza, Menjana idea, Membuat Kesimpulan Kemahiran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi

Bahan Bantu Mengajar

a) Rakaman video b) Komputer riba c) LCD. d) Kotak beracun e) Teks

Pengetahuan Sedia Ada

Murid pernah menonton cerita Si Tanggang

LANGKAH/MASA

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN

SET INDUKSI (5 MINIT)

MENAYANGKAN VIDEO Hikayat Sang Kancil Dan Sang Monyet

1. Guru menayangkan video Hikayat Sang KB : Monyet Dan Sang Kancil 2. Murid menonton video yang di paparkan. 3. Guru bersoal jawab dengan murid BCB: Mendengar dengan aktif. Menghubungkait

berkenaan video. 4. Guru mengaitkan video yang ditayangkan

dengan isi pelajaran yang akan dipelajari BBB: pada hari ini. LCD, Laptop, Video

LANGKAH 1 (20 MINIT)

Teks cerita Berundur Sebelum Terlajak

1. Guru mengedarkan teks cerita Berundur KB: Sebelum Terlajak kepada murid. 2. Guru meminta murid membaca teks yang diberikan dengan intonasi yang kuat dan BCB: jelas. 3. Guru bertanya kepada murid mengenai cerita yang terdapat di dalam teks 4. Guru meminta seorang murid untuk BBB: Teks Cerita Mendengar dengan aktif. Membuat kesimpualan

bangun dan menceritakan kembali cerita

yang

terdapat

dalam

teks

mengikut Teknik: Bercerita.

pemahamannnya. 5. Guru berbincang dengan murid mengenai cerita Berundur Sebelum

Terlambat Nilai: Berani

dengan lebih terperinci.

LANGKAH 2 (10 MINIT)

Melakonkan Berundur berdasarkan dibaca.

kembali Sebelum teks

Cerita Terlajak telah

1. Guru meminta murid melakonkan kembali BCB: Mendengar dengan cerita yang terdapat dalam teks Berundur aktif. Sebelum Terlajak. 2. Guru memilih beberapa orang murid untuk BBB: Teks cerita memegang watak yang terdapat dalam

yang

Watak-watak 1-Bardin

dalam

cerita:

teks dan melakonkan. 3. Guru memilih seorang murid

Teknik

Drama:

Teater

untuk Bercerita.

2-Burung Kakaktua 3-Pencerita 4-Suara Mengilai seperti manusia 5-Mak Bardin

menjadi pencerita bagi cerita tersebut. 4. Guru memberikan masa kepada murid Nilai: Yakin untuk membuat persediaan. 5. Setelah aktiviti lakonan berakhir, guru membuat kesimpulan mengenai jalan

cerita Berundur Sebelum Terlajak. 6. Guru menyatakan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam cerita tersebut.

LANGKAH 3 (10 MINIT)

Permainan Kotak Beracun

1. Guru

melaksanakan

permainan

kotak BCB: Mendengar dengan aktif, murid menjana idea

beracun. Soalan dalam kotak beracun: 1. Murid diminta untuk 2. Murid-murid duduk dalam bulatan. 3. Guru memainkan muzik sambil

mendendangkan puisi yang terkandung tersebut. Contoh : Syair, sajak, dalam kotak

mengedarkan kotak tersebut dari satu murid ke murid yang lain sepanjang muzik BBB: Kotak Beracun

dimainkan. 4. Apabila muzik diberhentikan, murid yang memegang kotak beracun akan didenda. 5. Murid tersebut akan diminta untuk

pantun dan nazam.

Teknik: Permainan Bahasa

mengambil satu kertas soalan daripada kotak beracun tersebut. 6. Murid tersebut akan puisi diminta yang untuk Nilai: Berani, Yakin diperolehi

mendendangkan

dengan menggunakan intonasi dan nada yang sesuai berdasarkan soalan tersebut.

PENUTUP (MINIT)

Rumusan Isi Pelajaran: Nilai-nilai murni:

1. Guru dan murid sama-sama merumuskan isi pelajaran yang dipelajari pada hari ini secara soal jawab.

1. Kerjasama 2. Usaha 3. Kasih sayang

2. Guru

memberikan aktiviti

teka

silang

kata

sebagai murid. 3. Guru

pengukuhan

kepada

menerapkan

nilai-nilai

murni

yang dipelajari pada hari ini.

Anda mungkin juga menyukai