Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

Subjek Tahun Bil. Murid Tema Tajuk Tarikh Masa

: : : : : : :

Bahasa Melayu 4 Gemilang 26 orang Keselamatan Melintas Jalan dengan Selamat 24 September 2012 9.00 Pagi 9.30 Pagi (30 minit)

Hasil Pembelajaran : Fokus Utama 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1 (i) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau dilihat atau yang dibaca.

Fokus Sampingan 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

Aras 3 (i) Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca.

Fokus PKJR 7.1.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas. 1

Objektif

: Pada akhir pelajaran murid dapat : i) menyatakan cara-cara melintas jalan dengan selamat

menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. ii) iii) Mengenal pasti akibat tidak melintas jalan dengan cara yang betul. mengenal laluan-laluan khas bagi pejalan kaki. : : : : Lisan dan bacaan Tatabahasa : Kosa kata Pendidikan Moral, Pendidikan Sivik. Berani, yakin, kerjasama,berdisiplin, berusaha, hormat-menghormati Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) : Kemahiran berfikir, pembelajaran kontekstual, pembelajaran konstruktivisme, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai. Pengetahuan Sedia Ada : Murid mengetahui tentang isyarat-isyarat yang terdapat di jalan raya. BBM : LCD, komputer riba, pembesar suara, petikan teks, kad arahan.

Kemahiran Berbahasa Sistem Bahasa Ilmu Nilai

Aktiviti MASA Set Induksi ( 3 minit )

: ISI PELAJARAN Tayangan video mengenai Melintas Jalan Raya. Memperkenalkan tajuk. AKTIVITI 1. Guru menayangkan video. 2. Guru membuat ulasan mengenai video yang ditayangkan. 3. Guru memperkenalkan tajuk pelajaran. Laluan khas bagi pejalan kaki 1. Lintasan belang 2. Lampu isyarat undan 3. Jejantas Aktiviti soal jawab 1. Di manakah kamu selalu melihat CATATAN BBM : LCD, pembesar suara, komputer riba. Teknik : Penerangan

Pendekatan : Induktif

KBT : Kemahiran berfikir Kontekstual

Nilai : Berani Yakin

BBM : Langkah 1 (7 Minit) 1. Guru menunjukkan kad bergambar mengenai isyarat-isyarat dijalan raya. 2. Guru menyatakan bahawa isyarat-isyarat yang ditunjukkan merupakan kemudahan yang disediakan khas bagi pejalan kaki. 3. Guru bersoal jawab dengan murid. Kad bergambar

Teknik : Perbincangan Soal jawab

Pendekatan : Berpusatkan bahan Berpusatkan murid KBT : Kemahiran

kemudahan yang telah ditunjukkan? 2. Apakah kegunaan kemudahan tersebut? 3. Bilakah kemudahan ini sering digunakan? 4. Apakah kesan sekiranya tidak menggunakan kemudahan tersebut? Langkah 2 ( 8 minit ) Bacaan teks. Pengguna Mahu Lampu Isyarat Elak Nahas (Lampiran 1)

4. Murid memberikan respon berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sedia ada.

berfikir Konstruktivisme Kontekstual

Nilai : Berani Yakin Kerjasama

1. Guru mengedarkan bahan bacaan kepada murid. 2. Guru meminta murid membaca teks dengan senyap secara individu. 3. Guru meminta murid menyatakan isi penting daripada teks yang dibaca. 4. Murid menyenaraikan nilai dan pengajaran yang diperolehi melalui teks secara lisan.

BBM : Petikan teks

Teknik : Perbincangan Soal jawab

Pendekatan : Berpusatkan bahan Berpusatkan murid KBT : Kemahiran berfikir Konstruktivisme

Kajian Masa Depan

Nilai : Berani Kerjasama Berdisiplin Berusaha Aktiviti main peranan. (Melintaslah dengan selamat)

Langkah 3 ( 10 Minit )

1. Guru membahagikan murid BBM : kepada dua kumpulan. 2. Guru meminta murid membuat perbincangan dan melakonkan situasi berdasarkan arahan yang diberikan mengikut kumpulan. Kumpulan 1 (Cara melintas jalan tidak selamat) Kumpulan 2 (Cara melintas jalan dengan selamat) 3. Murid mempersembahkan lakonan ringkas di hadapan kelas. Kad arahan Teknik : Penyelesaian masalah Main peranan Lakonan

Pendekatan : Berpusatkan murid KBT : Kemahiran berfikir Konstruktivisme Kecerdasan pelbagai Nilai : Kerjasama Berani Yakin

Penutup ( 2 Minit )

Rumusan isi pelajaran.

1. Guru membuat rumusan bersama murid dengan

Teknik : Perbincangan

mengimbas kembali pelajaran yang telah dipelajari. 2. Guru memberikan pujian sosial.

Latih tubi

Pendekatan : Berpusatkan guru KBT : Kemahiran berfikir Nilai : Yakin Hormatmenghormati

Refleksi : ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ...........................................................................................................................................