Anda di halaman 1dari 9

PENDEKATAN PENGALAMAN BAHASA

HARTINUS BOBBY JONIS SHAHRUDDIN MD HIRIN MD FARID ZAKWAN SAHAT

DEFINISI
Huff
LEA adalah pendekatan dalam pengajaran yang melibatkan kegiatan mendengar, bertutur, mambaca dan menulis sebagai cerminan dari pengalaman berbahasa kanak-kanak.

Okn (Harjasuna, 1997:187)


kaedah pengajaran penguasaan kemahiran berbahasa yang menggabungkan pembelajaran berbicara dengan pengalaman bahasa anak yang meliputi mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Aspek yang diambil perhatian adalah kemampuan berfikir dan kemampuan mengungkap bahasa

Pendekatan pengajaran yang menekankan pengalaman / pengetahuan sedia ada murid semasa membaca. Murid mudah memahami isi kandungan yang dibaca jika mempunyai pengalaman membaca. Pengalaman: pengalaman dengan bahan yang menggunakan laras bahasa yang sama dan pengetahuan dalam bidang yang dibincangkan.

Terdapat 3 peringkat pemahaman dalam proses membaca:


1. Lateral 2. Interpretasi dan inferens 3. Penilaian makna

Murid perlu mempunyai pengalaman atau pengetahuan sedia ada untuk memudahkan penguasaan setiap peringkat.

KEBERKESANAN PPB
Memberi sebanyak mungkin pengalaman kepada murid untuk membantu mereka memahami bahan bacaan. Bahan yang dipilh guru perlu sesuai dengan pengetahuan sedia ada murid. Guru menyediakan bahan sokongan seperti gambar, grafik, bahan maujud dll.

Mempelbagaikan bentuk dan laras bacaan dalam pengajaran dan pembelajaran membaca. Melakukan perbincangan mengenai bidang dalam bahan bacaan sebelum pembacaan dimulakan.

KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PPB


KELEBIHAN Bahan yang digunakan sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa kanakkanak Mengintegrasikan semua aktiviti kebahasaan. (mendengar, bertutur, membaca dan menulis) KELEMAHAN Hanya digunakan pada tahap pengajaran penguasaan kemahiran berbahasa awal sahaja. Menggunakan masa yang lebih lama berbanding pendekatan lain.

Tidak memerlukan kos

Guru harus sentiasa mengambil tahu kosa kata dan kemahiran dalam bahan semasa pendekatan dilaksanakan.