Anda di halaman 1dari 19

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 5 TEMA KESUSASTERAAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 5 Mata Pelajaran Tahun Tarikh Masa Bilangan Murid Tema Tajuk Hasil Pembelajaran/Kemahiran : 1.2 (i) : Bahasa Melayu : 5 Cerdas : 3 April 2012 : 1 jam (7.30 pagi hingga 8.30 pagi) : 38 orang : Kesusasteraan (Pantun) : Buah-buahan Tempatan

Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.

5.2 (i)

(i) (ii)

Objektif : Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru secara bertatasusila. membaca kuat teks pantun teka-teki dan definisi kata adjektif dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya yang sesuai. Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa Kata - Kata adjektif, binaan ayat lengkap. - Kolek, menoreh

Pengisian Kurikulum Ilmu Nilai Murni - Kesusasteraan, kemasyarakatan - Kesyukuran, patriotisme, rasional

Kemahiran bernilai tambah - Menjana idea, menghubungkait, menilai, mengenal pasti. Teori Kecerdasan Pelbagai - Muzik
1

Belajar Cara Belajar

- Membaca mekanis

ar

- Kad imbasan, teks pantun teka-teki, slaid, lembaran kerja. Masa Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Isi pelajaran

Catatan

Set Induksi (5 minit)

Video lagu : Buah-buahan tempatan. Soalan - Apakah yang ditunjukkan dalam video? - Buah apakah yang ditunjukkan?

1. Guru menayangkan video lagu buah-buahan tempatan 2. Murid memerhati tayangan video buah-buahan tempatan. 3. Guru bersoal jawab dengan murid tentang video. 4. Murid meneka tajuk pelajaran. 5. Guru memberitahu tajuk pelajaran hari ini.

Teknik : - Soal jawab

Nilai : - Kerjasama

BBM : - video

- Di negara manakah kita boleh perolehi buah-buahan ini? Langkah 1 (10 minit) Slaid Pantun teka-teki bertajuk Kenali Buah-buahan Tempatan. Teks pantun Pantun teka-teki bertajuk Kenali Buah-buahan Tempatan.

1. Setiap kumpulan diberikan 1 teks pantun. 2. Guru membuat demonstrasi pembacaan pantun di hadapan kelas.

Teknik : - Tunjuk cara

Nilai :

3. Murid diminta meneliti - Kerjasama sebutan, intonasi dan gaya - Tekun guru ketika guru berpantun. 4. Wakil setiap kumpulan BBM : diminta membaca pantun dengan menggunakan - Slaid dan teks sebutan intonasi dan gaya pantun teka-teki.
2

yang betul.

Langkah 2 (15 minit)

Teks pantun Teka teki bertajuk Kenali Buahbuahan Tempatan. Soalan: - Apakah perkataan yang kamu tidak faham dalam pantun rangkap (pertama, kedua, ketiga, keempat kelima dan keenam) - Perkataan: Belanga (periuk tanah) Meranduk (mengharungi) Paras (rupa muka) Kolek (sampan kecil) Jawapan pantun: 1. Rambutan 2. Durian 3. Nenas 4. Manggis 5. Kelapa 6. betik

1. Soal jawab antara guru dan murid berkaitan perkataan yang tidak difahami. 2. Secara berkumpulan murid diminta menyenaraikan nama buah-buahan yang tersirat di sebalik teka-teki, di atas lembaran kerja yang disediakan.

Teknik : Soal jawab Perbincangan sumbangsaran

Nilai : Kerjasama Tekun

3. Murid diminta menyebut kembali nama BBM : buah-buahan tersebut secara - Lembaran kerja, teks pantun, lisan. slaid 4. Guru memberikan jawapan bagi pantun teka-teki yang diberikan.

Langkah 3 (15 minit)

Pengajaran : Kata adjektif. Contoh : - cantik - tajam - manis - merah - hitam

1. Guru menerangkan secara ringkas definisi kata adjektif. 2. Murid dikehendaki membaca secara berkumpulan definisi kata adjektif secara kuat.

Teknik : - Tunjuk cara - Soal jawab

Nilai : 3. Murid diminta mencari dan membulatkan kata - Kerjasama adjektif yang terdapat dalam - Tekun rangkap pantun teka-teki. Kemudian menulis kembali dalam kotak yang disediakan. - Mendengar arahan 4. Perbincangan antara guru dan murid mengenai kata adjektif yang terdapat di dalam teks pantun. BBM : 5. Wakil murid setiap kumpulan diminta membuat - teks pantun tekaayat lain berdasarkan kata teki, lembaran adjektif, secara spontan. kerja dan slaid.

Langkah 4 (5 minit)

Nyanyian lagu. Pantun teka-teki menggunakan rentak lagu ikan kekek

1. Murid diperdengarkan Teknik : terlebih dahulu rentak lagu - Tunjuk cara Ikan Kekek. 2. Guru membuat demonstrasi terlebih dahulu cara nyanyian menggunakan Nilai : rentak lagu Ikan Kekek dan - Kerjasama rangkap pantun sebagai lirik lagu. - Tekun 3. Murid diminta menyanyi beramai-ramai seperti nyanyian yang telah ditunjuk oleh guru.

BBM : - Teks pantun teka-teki.

Penutup (10 minit)

Nilai murni: - Kesyukuran - Patriotisme - Rasional Isi pelajaran : 1.Cara membaca pantun dengan betul. 2.Konsep Kata adjektif

1. Guru menyimpulkan pelajaran.

Teknik : - Soal jawab

2. Soal jawab antara guru dan murid berkaitan isi pelajaran dan nilai murni Nilai : berdasarkan teks pantun teka-teki, secara lisan. - Kerjasama 3. Guru memberikan - Tekun aktiviti latihan pengukuhan.

BBM : Lembaran kerja

angkah Set induksi 5 minit

Isi Pelajaran 1. Guru berbual-bual dengan murid tentang perlabuhan negeri Melaka sebagai perlabuhan interpot. 2. Guru Mempertontonkan Video gambaran perlabuhan negeri Melaka.

Langkah 1 10 minit

1. guru menggunakan teks dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6 halaman 128 2. Murid menjawab secara lisan

Langkah 2 10 minit

1. Murid secara berkumpulan menyenaraikan perwatakan laksamana Cheng Ho dan menyatakan pengajaran yang terdapat dalam teks tersebut. 2.Secara berkumpulan murid membina ayat dengan menggunakan kata penguat yang terdapat

Kaedah Penyampaian 1.1 guru bertanya murid samaada mereka pernah mendengar sejarah Melaka ataupun tidak. 1.2 guru menceritakan tentaang keagungan dan kemasyuran Melaka pada suatu ketika dahulu. 1.3 guru menceritakan lambakan pedagang dari Negara asing dan bahasa melayu sebagai bahasa lingua franca -china -portugis -Arab 1.4 Guru menceritakan tokoh pedagang yang terkenal turut datang - Laksamana Cheng Ho 1.1 guru meminta seorang demi seorang murid membaca kuat teks dan guru membetulkan kesalahan dalam pembacaan murid. 1.2 Guru meminta semua murid membaca teks secara bersama-sama. 1.3 guru meminta murid menjelaskan apa yang mereka fahami melalui teks yang dibaca. 1.4 guru menjelaskan bahawa kata penguat hadapan dan penguat belakang digunakan untuk menegaskan lagi maksud sesuatu ayat. -sangat -amat -lah 1.5 guru meminta murid mnyenaraikan kata penguat belakang dan hadapan secara lisan. 1.1 guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan. Guru memberi kertas mahjung kepada setiap kumpulan. 1.2 Setiap kumpulan hendaklah menyenaraikan perwatakan Laksamana Cheng Ho, nilai yang bersesuaian dengan teks dan menyatakan kesan perhubungan yang ingin dijalinkan oleh laksamana cheng ho dengan negeri Melaka dalam bentuk lakaran kerangka. 6

Catatan Tayangan video menggunakan Notebook dan LCD Nilai : Patriotisme

Buku teks bahasa melayu tahun 6 Kertas mahjung Kemahiran Ganerik: Kemahiran Berfikir teknik perbincangan Nilai : Hormatmenghormati

teknik perbincangan Nilai: bekerjasama

didalam buku teks berkaitan dengan perwatakan laksamana Cheng Ho

Langkah 3 20 minit

1. Membina 3 rangkap pantun bertemakan pelayaran laksaman Cheng Ho

Penutup 5 minit

1. ulasan guru

1.3 guru meminta murid-murid di dalam setiap kumpulan membina ayat dengan menggunakan kata penguat yang terdapat didalam teks 1.4 Guru meminta setiap kumpulan menyampaikan hasil perbincangan mereka di hadapan kelas 1.1 Guru meminta pelajar dalam kumpulan yang sama menghasilkan 3 rangkap pantun bertemakan laksamana cheng ho di atas kertas warna yang disediakan. 1.2 Pantun hendaklah ditulis dengan menggunakan tulisan berangkai 1.3 Guru menyatakan kumpulan yang Berjaya menyiapkan pantun yang terbaik dan cantik akan diberikan token untuk setiap ahlinya. 1.1 guru mengulas semula tajuk pejaran pada hari ini dan menyatakan nilai kerjasama dan persahabatan di antara dua buah Negara dapat memperkukuhkan lagi Negara tersebut dan rakyat akan hidup dalam keadaan selesa. 1.2 Guru menjelaskan bahawa Negara Malaysia mempunyai khazanah yang berharga dan murid-murid bertanggungjawab menjaga khazanah Negara dari di cerobohi. 1.3 Guru menjelaskan bahawa muridmurid perlu menjalinkan hubungan baik sesame sendiri dan bekerjasama. 1.4 Guru memupuk semangat dalam diri muri-murid agar melawat Negara asing agar bertambah ilmu di dada.

BBM: Kertas warna Pensel warna Nilai: Kerjasama

Kaedah pengukuhan

Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu tahun 6


RANCANGAN PENGAJARAN MAKRO Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tahun : 6 Setia Bilangan Pelajar : 40 orang Tarikh : 20 April Masa : 8.30 - 9.30 pagi (60 minit) Tajuk : Kebanggaan Negara Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat; Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Mengenal pasti mercu tanda yang menjadi kebanggaan negara. Membaca dengan lancar serta memahami maklumat yang dibaca. Menulis ayat mudah dengan baik. Fokus Utama: 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 2(i) Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar. Fokus Sampingan: 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1 (i) Merekod maklumat tentang sesuatu perkara.

1. 2. 3. 4.

Kemahiran Bahasa : Mendengar, bertutur dan menulis Nilai : Berdikari, Patriotisme dan Bekerjasama KBKK : Menjana Idea, , Mengingat, Memahami Pengetahuan sedia ada : Murid pernah melihat bangunan-bangunan yang menjadi kebanggaan negara Malaysia. Alat bantu mengajar: lembaran kerja, powerpoint Pelaksanaan P&P : Isi Pengajaran Set Induksi ( 3 minit ) Pengenalan Tajuk Pengajaran.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Guru membacakan pantun teka teki. Murid menjawab pantun teka teki.

Catatan Nilai: Bekerjasama KBKK: Memahami Kemahiran Bahasa: Mendengar, Bertutur

Langkah 1 ( 15 minit ) Penerangan mengenai tajuk. Membaca dan mengenalpasti maklumat.

Guru membuka paparan powerpoint. Guru menerangkan mercu tanda yang menjadi kebanggaan Malaysia. Murid bercerita tentang mercu tanda yang pernah mereka lihat. Murid membaca petikan di dalam buku teks dan mengenalpasti maklumat yang dibaca. Guru menyoal murid bagi menguji pemahaman murid mengenai bacaan mereka.

Nilai: Patriotisme Bekerjasama KBKK: Mengingat, Memahami, Menjana Idea Kemahiran Bahasa: Mendengar, Bertutur

Langkah 2 ( 15 minit ) Memahami dan mengenalpasti maklumat.

Murid dibahagikan di dalam kumpulan. Guru mengedarkan lembaran untuk kerja berkumpulan. Murid berbincang di dalam kumpulan dan menyiapkan lembaran kerja. Setiap kumpulan akan membentangkan hasil kerja mereka.

Nilai: Bekerjasama KBKK: Mengingat, Menjana Idea Kemahiran Bahasa: Menulis, Bertutur Nilai: Berdikari KBKK: Menjana Idea Kemahiran Bahasa: Menulis

Langkah 3 ( 10 minit ) Mencatat dan membina ayat mudah . Menguji pemahaman murid

Guru mengedarkan lembaran kerja. Guru menerangkan tugasan yang perlu dibuat oleh murid secara individu. Murid membina ayat berdasarkan di dalam lembaran kerja yang diberikan. Guru dan murid menyemak semula lembaran kerja bersama-sama.

Penutup ( 2 minit ) Pengukuhan Kesimpulan

Guru mengedarkan lembaran kerja sebagai kerja rumah. Guru menyoal murid bagi menguji pemahaman mereka mengenai tajuk pembelajaran.

Nilai: Patriotisme KBKK: Memahami

RPH BM 30 minit Tahun 5


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Tahun Bilangan Murid Tarikh Masa Tema Tajuk : Bahasa Melayu : 5 Cerdik : 10 : 3 April 2012 : 7.20 7.50 pagi (30 minit) : Kemasyarakatan : Pantun Nasihat

i.

Fokus Utama : 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji. Aras 2. Untuk Merujuk kepada kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul , ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. Fokus Sampingan : 8.3 menulis perkataan dan ayat dengan menngunakan tulisan berangkai yang kemas. Aras 1 Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan menarik.

i.

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : 1. Membaca pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Menulis lapan nilai dengan menggunakan tulisan berangkai yang Kemas dan cantik. Kemahiran bahasa: Membaca dan menulis Sistem Bahasa : Tatabahasa : Sinonim, peribahasa Kosa kata : berbilang kaum, toleransi

Pengisian Kurikulum : Ilmu : Kajian Tempatan Nilai : baik hati, bekerjasma

Kemahiran Bernilai Tambah (KBT): 1. Kemahiran belajar : menjana idea 2. Kecerdasan Pelbagai : Verbal Linguistik Pengetahuan sedia ada: Murid pernah membaca pantun Bahan bantu mengajar ; Petikan pantun, borang pengurusan grafik

10

Langkah/Masa Set Induksi (5 Minit)

Isi Pelajaran Kemahiran Bertutur: Contoh Pantun: Beras kisar mudik ke hulu, Tanak pulut santan durian; Tak ada orang menyesal dahulu, Banyak orang menyesal kemudian. mypantun.blogspot.com/ Pergi mendaki Gunung Daik, Hendak menjerat kancil daan rusa; Bergotong-royong amalan yang baik, Elok amalkan setiap masa. www.cicinta.com/2009/.../koleksi-pantunnasihat.h...

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran 1. Murid diminta bercerita tentang beberapa contoh pantun nasihat yang pernah didengar. 2. Guru mengaitkannya dengan tajuk pelajaran.

Catatan BBM: Contoh pantun Ilmu: Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Nilai: bekerjasama

Langkah 1 (15 Minit)

Kemahiran bertutur Pantun nasihat

1. Murid membaca pantun nasihat dalam buku teks secara bergilir-gilir. 2. Murid bersoal jawab mengenai maksud pantun.

BBM: Petikan pantun, buku teks Sistem Bahasa: Kata kerja

Contoh soalan: 1.Apakah maksud rangkap pertama pantun? 3. Murid dan guru berbincang tentang rima pantun. Rima pantun: a bab

Penilaian: Guru membetulkan penerangan maksud pantun Konsep 5P` Langkah 2 (7 minit) Perkataan: 1. berbilang kaum 2. bersatu padu 3. amalan 4. berbudi 5. harmoni 6. toleransi 7. masyarakat Contoh Nilai murni: 1. bermuafakat 2. bantu - membantu 3. toleransi 1.Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan dan diminta mencari tujuh makna perkataan dengan ejaan yang betul serta membina ayat. BBM: Kamus, contoh tulisan berangkai, lembaran kerja (borang grafik )

2. Wakil kumpulan membentangkan hasil tugasan. 3. Guru menilai hasil tugasan murid. 4. Murid mencari lapan nilai murni dan menulis nilai murni menggunakan tulisan berangkai.

11

Tulisan berangkai:

Penutup (3 Minit)

martabatkanbahasakita.blogspot.com/.../belajarme... 1. Rumusan isi pelajaran dan nilai murni.

1. Guru merumus isi pelajaran dan nilai murni.

BBM:

KBT: Teori Kecerdasan Pelbagai-muzik

12

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 5 (PANTUN)


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 5 Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tahun : 5 Cemerlang Tarikh : 11 April 2012 Masa : 1 jam (11.20 pagi hingga 12.20 tengah hari) Bilangan Murid : 37 orang Tema : Kesusasteraan (Pantun Teka-teki) Tajuk : Buah-buahan Tempatan Hasil Pembelajaran/Kemahiran : Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan, dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan, dan penggunaan perkataan yang tepat.

5.2 (i) 6.1 : (i)

(i) (ii) (iii)

Objektif : Pada akhir pelajaran ini, murid dapat : membaca teks pantun teka-teki (buah-buahan tempatan) dengan sebutan, dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. menyatakan makna perkataan yang digaris dalam teks pantun teka-teki (buah-buahan tempatan). membulatkan kata adjektif yang terdapat dalam teks pantun teka-teki (buah-buahan tempatan). Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa Kata

- Kata adjektif - Kolek, menoreh, belanga, meranduk

Pengisian Kurikulum Ilmu - Kesusasteraan, kemasyarakatan Nilai Murni - Kesyukuran, patriotisme, rasional
13

ar

Kemahiran bernilai tambah - Menjana idea, menghubungkait, menilai, mengenal pasti. Teori Kecerdasan Pelbagai - Muzik Belajar Cara Belajar - Membaca mekanis - Kayu pancing, buah-buahan di bakul, teks pantun teka-teki (buah-buahan tempatan), slaid, audio lagu, dan lembaran kerja. Masa Aktiviti pengajaran dan Catatan pembelajaran Isi pelajaran

Set Induksi (5 minit)

Contoh soalan: Apakah benda ini? Nama buah ini apa? Ini buah tempatan atau buah import? Tajuk : Buah-buahan tempatan.

1. Guru meminta Teknik : murid memejamkan Soal jawab mata. 2. Guru memancing murid menggunakan kayu pancing yang disediakan. 3. Murid yang dipancing akan membaca arahan yang terdapat pada kayu pancing. 4. Murid yang dipancing akan mencari tempat kotak buah-buahan disembunyikan. 5. Murid tersebut akan mengeluarkan buah-buahan itu satu persatu. 6. Soal jawab antara guru dan murid tentang buahbuahan yang
14

Nilai : Kerjasama BBM : Kayu pancing, buah-buahan dalam bakul

terdapat dalam bakul.

7. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pembelajaran. 1. Wakil murid dikehendaki mengambil teks pantun Pantun teka-teki bertajuk daripada guru. Teks pantun Buah-buahan Tempatan. (Lihat lampiran 1)

Langkah 1 (10 minit)

Teknik : Tunjuk cara,perbincangan

Contoh perkataan yang sukar disebut : Belanga Rezeki Bonda Menoreh Molek Kolek Slaid Pantun teka-teki bertajuk Buah-buahan Tempatan.

2. Murid diminta Nilai : membaca secara Kerjasama senyap. Tekun 3. Guru bertanya kepada murid BBM : tentang perkataan Slaid dan teks yang sukar disebut. pantun teka-teki. 4. Guru memaparkan slaid pantun teka-teki (buah-buahan tempatan). 5. Guru membuat demonstrasi cara membaca pantun dan murid dikehendaki meneliti intonasi, sebutan dan gaya guru semasa berpantun. 6. Murid yang disebut namanya diminta membaca pantun dengan menggunakan
15

sebutan, intonasi dan gaya yang betul.

Langkah 2 (25 minit)

Teks pantun teka-teki bertajuk Buah-buahan Tempatan. Contoh perkataan yang tidak difahami: Belanga (periuk tanah) Meranduk (mengharungi) Paras (rupa muka) Kolek (sampan kecil) Molek (cantik, bagus, elok) Perkataan untuk dicari makna : Belanga Meranduk Paras Kolek Molek Jawapan pantun teka teki : Rangkap 1 : rambutan Rangkap 2 : durian Rangkap 3 : nenas Rangkap 4 : manggis Rangkap 5 : kelapa Rangkap 6 : betik

Teknik : 1. Soal jawab antara guru dan soal jawab murid berkaitan perkataan yang tidak perbincangan sumbangsaran difahami. 2. Murid diminta Nilai : menggaris perkataan Kerjasama yang disebut oleh Tekun guru, pada teks pantun. BBM : 3. Murid mencari Lembaran kerja, teks pantun, slaid makna perkataan yang digaris dengan menggunakan kamus dewan. (Rujuk lembaran kerja 1)

1. 2. 3. 4. 5.

4. Perbincangan antara guru dan murid tentang makna perkataan yang digaris. 5. Wakil kumpulan dikehendaki ke hadapan kelas untuk meneka jawapan kepada teka-teki dan menekan jawapan pada komputer riba.

Langkah 3

Pengajaran : Kata adjektif.


16

1. Guru Teknik : menerangkan secara Tunjuk cara

(10 minit)

Contoh-contoh kata adjektif dalam pantun : manis merah tajam bersih hitam putih cantik molek

ringkas tentang kata Soal jawab adjektif. Nilai : 2. Murid diminta Kerjasama mencari dan Tekun membulatkan kata adjektif yang terdapat BBM : dalam rangkap Teks pantun tekapantun teka-teki. teki, lembaran 3. Wakil murid diminta menulis perkataan yang dibulat itu, di papan putih. 4. Perbincangan antara guru dan murid tentang kata adjektif yang terdapat di dalam teks pantun. kerja dan slaid.

Langkah 4 (5 minit)

Kotak beracun tentang bacaan pantun, makna perkataan dan kata adjektif. Contoh soalan kotak beracun : 1. Baca rangkap pantun di bawah: Cantik parasnya si Puteri Molek, Pergi ke kolam duduk berendam, Rupa buahnya laksana kolek, Bijinya umpama lada hitam. 2. Berikan maksud perkataan bergaris:

1. Murid diberi kotak beracun.

Teknik :

Soal jawab 2. Guru memasang lagu dan Nilai : meminta murid memberikan kotak Kerjasama beracun kepada rakan sebelah. Tekun 3. Murid menjawab soalan yang dicabut dari kotak beracun tersebut.

BBM : Teks pantun tekateki, kotak beracun

17

Cantik parasnya si puteri molek, Pergi ke kolam duduk berendam, Rupa buahnya laksana kolek, Bijinya umpama lada hitam. 3. Sebutkan kata adjektif yang terdapat pada rangkap pantun di bawah : Cantik parasnya si puteri molek, Pergi ke kolam duduk berendam, Rupa buahnya laksana kolek, Bijinya umpama lada hitam.

Penutup (5 minit)

Nyanyian lagu: Nyanyian menggunakan rentak lagu Ikan Kekek dan rangkap pantun sebagai lirik lagu. Isi pelajaran : 1. Cara membaca pantun dengan betul. 2. Makna perkataan yang digaris. 4. Kata adjektif. Nilai murni : Kesyukuran Patriotisme Rasional

1. Murid Teknik : bersama-sama guru menyanyi Nyanyian menggunakan rentak lagu Ikan Kekek Soal jawab dan rangkap pantun sebagai lirik lagu. 2. Guru Nilai : menyimpulkan isi pelajaran dan nilai- Kesyukuran nilai murni yang perlu Patriotisme diamalkan. Rasional 3. Guru memberikan aktiviti latihan pengukuhan. (Lihat lembaran kerja BBM : 2) Audio lagu, lembaran kerja

18

19