Anda di halaman 1dari 9

PENILAIAN FORMATIF MATEMATIK TAHUN 2 NAMA MURID :________________________________________ TAHUN :_____________________________________________ NAMA GURU : _________________________________________

TAJUK

BAND / KOD

MENG UASAI / TIDAK MENG UASAI

PERNYATAAN EVIDENS

Nombor Bulat dan operasi Hingga 1000 B1D1E1 Menamakan nombor bulat hingga 1000 Menyatakan bilangan kumpulan dan bilangan ahli; dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh, empat-empat Mengenal perbendaharaan kata bagi operasi darab dan bahagi

B1D1E2

B1D2E1

B1D3E1

Mengenal simbol (), () dan (=) Menyatakan kuantiti objek sehingga1000 dengan: a) Menamakan dan menulis nombor dalam perkataan atau angka b) Membilang secara, satu-satu, duadua, lima-lima, sepuluh-sepuluh, seratusseratus c) memadan d) Membanding, menyusun atau melengkapkan rangkaian nombor secara tertib menaik atau menurun Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor bulat sehingga 1000 Mencerakinkan sebarang nombor dalam ratus, puluh dan sa Melakukan operasi asas tambah bagi nombor bulat hingga 3 digit dan hasil tambahnya tidak melebihi 1000.

B2D1E1

B2D2E1 B2D2E2 B3D1E1

B3D1E2

Melakukan operasi asas tolak bagi nombor bulat hingga 3 digit. Menulis ayat matematik darab dan bahagi berdasarkan situasi

B3D1E3

B3D1E4

Melakukan operasi asas darab melibatkan sifir dua, lima, sepuluh dan empat dan bahagi melibatkan pembahagian dengan dua, lima, sepuluh dan empat

B3D2E1

Membundarkan nombor bulat sehingga 1000 kepada puluh dan ratus terdekat Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan dua nombor dan hasil tambahnya tidak melebihi 1000.

B4D1E1

B4D1E2

Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan dua nombor. Menyelesaikan masalah pendaraban dua nombor yang melibatkan sifir dua, lima, sepuluh dan empat Menyelesaikan masalah bahagi yang melibatkan pembahagian dengan dua, lima, sepuluh dan empat

B4D1E3

B4D1E4

B5D1E1

Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi asas mengikut prosedur

B5D1E2

Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi

B6D1E2 B6D1E3

Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti

B6D1E4

Menggunakan logik matematik untuk menghasilkan pola nombor bagi memudahkan penyelesaian operasi asas matematik Menyatakan pecahan wajar yang pengangkanya satu hingga sembilan dan penyebutnya hingga 10 Melorek dan menulis pecahan wajar yang pangangkanya satu dan penyebutnya hingga 10 Membandingkan nilai dua pecahan wajar yang pengangkanya satu dan penyebutnya hingga 10

PECAHAN

B2D3E1

B3D3E1

B3D3E2

B5D1E2

Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti

B6D1E2

B6D1E3

B6D1E4

Menggunakan logik matematik untuk menghasilkan pola nombor bagi memudahkan penyelesaian operasi asas matematik

PERPULUHAN

B2D4E1

Menyatakan nombor perpuluhan 0.1 hingga 0.9 Melorek dan menulis pecahan persepuluh kepada perpuluhan

B3D4E1

B3D4E2

Membandingkan nilai nombor perpuluhan di antara sifar perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan sembilan

B5D1E2 Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan

pelbagai strategi

B6D1E2

Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti Menyatakan ciri-ciri wang kertas RM50 dan RM100 Menyatakan gabungan wang yang memberi nilai yang sama sehingga RM100 Menambah nilai wang yang jumlah tidak melebihi RM100 Menolak nilai wang sehingga RM100 Menyelesaikan masalah tambah dan tolak yang melibatkan wang Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi

B6D1E3

Wang RM10

Hingga

B1D4E1

B2D5E1

B3D1E7 B3D1E8 B4D1E5

B5D1E2

B6D1E2

Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti Menyatakan tanda senggatan minit pada muka jam Menyatakan waktu dalam jam dan gandaan lima minit Menyatakan perkaitan dalam waktu;hari dengan jam dan jam dengan minit

B6D1E3

Masa dan Waktu

B2D6E1

B3D5E1

B3D5E2 B5D1E2

Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi

B6D1E2

Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti

B6D1E3

Panjang B1D2E2 B2D6E1 Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran piawai dan simbol Menyatakan tanda senggatan Sentimeter dan Meter Membuat anggaran unit piawai Sentimeter dan Meter Mengukur unit piawai sentimeter dan meter

B3D2E2

B3D5E3

B5D1E2

Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi

B6D1E2

Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti

B6D1E3

Jisim B1D2E2 Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran piawai dan simbol

B2D6E1 B3D2E2 B3D5E3 B5D1E2

Menyatakan tanda senggatan Gram dan Kilogram Membuat anggaran unit piawai gram dan Kilogram Mengukur unit piawai gram dan kilogram Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan

B6D1E2

pelbagai strategi Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran piawai dan simbol Menyatakan mililiter tanda senggatan liter dan

B6D1E3

Isi padu Cecair

B1D2E2

B2D6E1

B3D2E2

Membuat anggaran unit piawai liter dan mililiter

B3D5E3 B5D1E2

Mengukur unit piawai liter dan mililiter Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi

B6D1E2

Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti

B6D1E3

Ruang Bentuk 3D dan 2D

B1D5E1

Mengenalpasti ciri-ciri bentuk 3D dan 2D Menyatakan ciri bentuk-bentuk 3D; kubus, kuboid, piramid tapak segi empat sama, silinder dan kon dan 2D; segi empat sama, segi empat tepat, segi tiga dan bulatan

B2D7E1

B3D6E1 B4D1E6

Mengenal pasti pelbagai bentangan bentuk 3D, kubus, kuboid, piramid tapak segi empat sama, silinder dan kon Menyatakan bentuk dan bilangan bentuk 2D yang terdapat pada bentangan bentuk 3D

B5D1E2

Mereka cipta model daripada bentuk-bentuk 3D secara inovatif dan menerangkan model yang dibina

B6D1E1

Mereka cipta model daripada bentuk-bentuk 3D secara inovatif dan menerangkan model yang dibina

B6D1E2

Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti

B6D1E3

PENILAIAN SEMATIF MATEMATIK TAHUN 2 NAMA MURID :________________________________________ TAHUN :_____________________________________________ NAMA GURU : _________________________________________
B1D1 B1D2 B1D3 B1D4 B1D5 Band 1 (Lengkap B1) (nama murid) boleh menyatakan nombor bulat kumpulan dan ahli (nama murid) menguasai istilah dan perbendaharaan kata (nama murid) boleh mengenal simbol operasi asas matematik dan simbol sama dengan(=) (nama murid) boleh mengenal mata wang Malaysia (nama murid) boleh mengenal bentuk tiga dimensi (3D) dan bentuk dua dimensi (2D) Syabas diucapkan kepada (nama murid) di atas pencapaian yang amat membanggakan. (nama murid) telah menguasai sepenuhnya Band 1 dan layak ke Band 2.

B2D1 B2D2 B2D3 B2D4 B2D5 B2D6 B2D7 Band 2 (Lengkap B2)

(nama murid) boleh menyatakan kuantiti nombor bulat (nama murid) boleh menentukan nilai tempat dan nilai digit nombor bulat (nama murid) menguasai konsep pecahan (nama murid) menguasai konsep perpuluhan (nama murid) boleh menyatakan nilai wang (nama murid) boleh membaca muka jam dan alat pengukuran (nama murid) boleh menyatakan ciri-ciri bentuk 3D dan 2D Syabas diucapkan kepada (nama murid) di atas pencapaian yang amat membanggakan. (nama murid) telah menguasai sepenuhnya Band 2 dan layak ke Band 3.

B3D1 B3D2 B3D3 B3D4 B3D5 B3D6 Band 3 (Lengkap B3) B4D1 Band 4 (Lengkap B4) B5D1

(nama murid) boleh menyelesaikan operasi asas matematik (nama murid) boleh membuat pembundaran nombor (nama murid) boleh menyatakan pecahan wajar (nama murid) boleh menyatakan nombor perpuluhan (nama murid) boleh membuat perekodan waktu, pengukuran dan penganggaran dalam unit piawai (nama murid) boleh mengenalpasti bentangan bentuk 3D Syabas diucapkan kepada (nama murid) di atas pencapaian yang amat membanggakan. (nama murid) telah menguasai sepenuhnya Band 3 dan layak ke Band 4. (nama murid) boleh menyelesaikan masalah matematik Syabas diucapkan kepada (nama murid) di atas pencapaian yang amat membanggakan. (nama murid) telah menguasai sepenuhnya Band 4 dan layak ke Band 5. (nama murid) berjaya menyelesaikan masalah matematik yang kompleks

Band 5 (Lengkap B5) B6D1 Band 6 (Lengkap B6)

menggunakan pelbagai strategi Syabas diucapkan kepada (nama murid) di atas pencapaian yang amat membanggakan. (nama murid) telah menguasai sepenuhnya Band 5 dan layak ke Band 6. (nama murid) dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi menzahirkan idea, kreativiti dan inovasi Syabas diucapkan kepada (nama murid) di atas pencapaian yang sangat membanggakan. (nama murid) telah menguasai sepenuhnya Matematik KSSR Tahun 2.