Anda di halaman 1dari 35

LISAN

BACAAN
TULISAN

Menyebut perkataan
Menyebut rangkai kata Menyebut ayat tunggal/ majmuk Menyebut biodata diri murid dll. Bercerita - pengalaman

Menamakan abjad
Membunyikan vokal Membunyikan suku kata Membaca perkataan Membaca rangkai kata Membaca ayat

Membaca petikan pendek

Contengan bebas Contengan terkawal

Contengan terkawal

Titik-titik Garis lurus Garis bengkok


Garis tegak Garis condong Garis bulat Membuat skima manusia Membuat corak Membuat bentuk asas Melukis gambar / objek

Pengamatan dan keselarasan moto mata tangan Latihan khusus untuk perkembangan otot-otot tangan

TULISAN MEKANIS
Menulis huruf, suku kata, perkataan dengan betul Menulis ayat, menulis petikan Penulisan kreatif

KADAR KEBOLEHAN MEMBACA BERBEZA DIKALANGAN MURID.

Murid yang tak boleh membaca atau lambat membaca ada sebabnya : cari sebabnya. Tindakan pemulihan hendaklah cepat dibuat , apabila guru mengesan masalah membaca di kalangan murid.

Pemulihan hendaklah dibuat pada peringkat awal lagi.

MENGAJAR MEMBACA
SEBAB-SEBAB KEGAGALAN MEMBACA 1- TERSEKAT PENGALAMAN 2- INTELEK YANG RENDAH 3- CACAT FIZIKAL 4- CACAT EMOSI

5- KONSEP DIRI YANG RENDAH


6- KELEMAHAN DAYA INGATAN 7- GANGGUAN PENGAMATAN 8- MUDAH TERGANGGU-KURANG TUMPUAN 9- KURANG RANGSANGAN 10- PENGAJARAN KURANG MENCABAR 11- PEMAKANAN,KESIHATAN,TERLALU DIMANJAKAN,

MURID SUSAH MEMBACA KERANA GURU

Kaedah yang menyusahkan. Tidak cukup latihan yang menarik dan bermakna. Tidak cukup peneguhan ( galakan / pujian ). Murid yang tak boleh membaca atau membaca lambat tidak dipulih segera. Berlaku kelemahan yang bertimbun. Tersekat pengalaman.

PENDEKATAN
Suatu kumpulan andaian yang saling berkaitan dengan hakikat bahasa, hakikat pengajaran dan pembelajaran bahasa dimulakan dengan cara mengamati keseluruhan dan kemudian kepada bahagianbahagiannya ( dari yang am kepada yang khusus)

KAEDAH Satu peraturan / prosedur yang menyeluruh untuk mengajar bahan bahasa. Ia tidak harus bercanggah dengan pendekatan . Ia bersifat langkah-langkah dan peringkat-peringkat yang teratur dalam urutan yang mesti diikuti untuk mencapai tujuan. TEKNIK Adalah satu muslihat atau strategi yang digunakan untuk mencapai hasil segera yang maksima dalam satusatu pengajaran bahagian bahasa .

PERHUBUNGAN ANTARA PENDEKATAN,KAEDAH DAN TEKNIK

Dalam P & P - Pendekatan, Kaedah dan Teknik adalah saling berinteraksi dan berhubung kait seperti irama dan lagu. Perancangan penggunaan unsur-unsur secara hati-hati akan menghasilkan satu Pengajaran yang berjaya dan bermutu.

5 KAEDAH MENGAJAR MEMBACA BAHASA MELAYU

1. Kaedah Abjad. 2. Kaedah Fonik. 3. Kaedah Pandang dan Sebut. 4. Kaedah Eklektik [ Kaedah Campuran ] 5. Kaedah Gabungan Bunyi-Kata.

1. KAEDAH ABJAD

1.1 Memperkenalkan huruf abjad a hingga z


1.2 Memperkenalkan huruf vokal - bunyi

1.3 Membina suku kata [ ba , bi , bu , be , be , bo ]


1.4 Menggabungkan suku kata jadi perkataan 1.5 Membaca ayat-ayat pendek / membaca teks.

2. KAEDAH FONIK

2.1 Membunyikan setiap huruf a hingga z 2.2 Menggabungkan bunyi huruf menjadi sukukata. 2.3 Menggabungkan bunyi suku kata menjadi perkataan . 2.4 Membina ayat dengan perkataan

3. KAEDAH PANDANG DAN SEBUT

1. Memperkenalkan perkataan dengan disertakan dengan gambarnya.

buku

2. Murid diperkenalkan dengan dua perkataan yang mudah :


ini buku buku Ali buku merah 3. Murid dilatih membaca ayat pendek : Ini buku.

Ini buku Ali. Buku ini merah. Buku Ali merah. Ali ada buku merah.

4. KAEDAH EKLEKTIK Kaedah ini menggunakan pendekatan cerakin dan binaan. 1. Murid diperkenalkan dengan perkataan yang disertakan dengan gambar :

buku

2. Murid diperkenalkan dengan perkataan tanpa gambar :

buku
3. Murid dilatih menyebut suku kata dari perkataan itu

buku buku

bu + ku
b - u - k - u

4. Dari perkataan dipecahkan kepada abjad :

5. Murid dilatih membina perkataan lain daripada suku kata yang telah dipelajari .
6. Murid dilatih membaca ayat-ayat pendek iaitu berdasarkan perkataan yang telah mereka pelajari. PERKATAAN buku SUKU KATA

bu + ku b-u-k-u

ABJAD

5. KAEDAH GABUNGAN/ CAMPURAN Murid diajar membaca dalam 1 atau 2 pelajaran saja. Murid tak perlu tahu semua huruf dalam abjad sebelum diajar membaca. Kaedah ini diasaskan kepada pendekatan binaan : pelajaran yang lalu asas untuk pelajaran kemudian dan seterusnya.

1. Memperkenalkan bunyi dua atau tiga huruf vokal :[a] [i] [u]

a i
u

2. Memperkenalkan dua atau tiga huruf konsonan :

b d p

3. Menggabungkan huruf konsonan dengan huruf vokal bagi membina bunyi suku kata :

b b

+ +

a u

= =

ba bu

b d d d

+ + + +

i a u i

= = = =

bi da du di

4. Menggabungkan bunyi vokal dengan suku kata untuk membina perkataan :

a a
i

+ +
+

bu da
bu

= =
=

abu ada
ibu

5. Menggabungkan bunyi suku kata untuk membina perkataan lain :

ba
ba bu

+
+ +

bu
ba bu

=
= =

babu
baba bubu

6. Menggabungkan perkataan yang telah dibina untuk membina ayat-ayat mudah : [ abu ada ibu ] [ abu ada bapa ] [ baba ada pipi ]

abu abu

ada ada

ibu bapa ubi

baba ada

PERMASALAHAN DALAM P & P BAHASA MELAYU


1. Mengenal bentuk huruf Keliru dengan bentuk huruf kecil yang seakan-akan sama. 2. Mengenal bunyi huruf Keliru dengan bunyi huruf yang seakan-akan sama. 3. Mengenal nama huruf Keliru mengenai nama huruf yang seakan-akan sama bentuk. 4. Mengenal huruf besar Keliru dengan huruf besar yang seakan-akan sama bentuk

5. Membatang suku kata

Tidak mengadunkan bunyi suku kata KVK dengan betul.


Tidak membunyikan perkataan dengan betul setelah mengeja dan membatang suku kata. Salah memecahkan suku kata. Membunyikan suku kata tertutup di awal bermula dengan vokal. Tidak boleh membatang perkataan yang mengandungi banyak suku kata. Tidak mahir membatang perkataan yang mengandungi vokal berganding.

Tidak boleh membunyikan suku kata awal yang bermula dengan


[ sy ], [ ng ], [ ny ].

6. Menyebut perkataan dengan betul dan lancar


Mengeja tetapi tidak dapat menyebut perkataannya. Mengeja dahulu sebelum membaca.

Boleh membatang suku kata tetapi gagal menyebut perkataannya.


Mengubah-gantikan bunyi suku kata dalam perkataan. 7. Tulisan mekanis Perkataan-perkataan ditulis terlalu rapat diantara satu dengan lain.

Bentuk huruf ditulis terlalu condong ke kiri atau ke kanan.


Tiada keseragaman jarak antara huruf dengan huruf atau pekataan dengan perkataan.

Bentuk-bentuk huruf yang tidak jelas / tepat / betul. Menulis tanpa mengikut garisan-garisan yang ditentukan.

Mencampur-adukkan huruf besar dan huruf kecil.


Masalah pembalikan huruf atau perkataan. Huruf-huruf ditulis mengikut posisi yang sepatutnya.

Menulis perkataan atau ayat dengan meninggalkan huruf / perkataan / imbuhan.


Menulis melampaui garisan muka surat yang ditentukan. Menulis atau menyalin ayat tanpa mengikut tertib yang betul.

Menulis huruf-huruf didalam perkataan secara bertindih-tindih.


Mengulang-ulang garisan bagi menulis huruf-huruf. Menulis mengikut arah dari kanan ke kiri. Menulis huruf atau perkataan urutan yang salah.