Anda di halaman 1dari 13

FUNGSI-FUNGSI KOMUNIKASI & CIRI-CIRI KOMUNIKASI

DISEDIAKAN OLEH:

MUHAMMAD ZULHILMI BIN ROSLI HAMDI BIN ABDUL RAZAB MUHAMMAD IZHAR BIN ISMAIL ANAS BIN MARUDIN HAFIZUDDIN BIN HASSAN

FUNGSI-FUNGSI KOMUNIKASI
Deddy Mulyana dalam bukunya Ilmu komunikasi suatu pengantar mengambil idea William I. Gorden mengenai fungsi-fungsi komunikasi yang dibahagi menjadi empat bahagian. Antara empat fungsi komunikasi tersebut ialah: 1. FUNGSI KOMUNIKASI SOSIAL 2. FUNGSI KOMUNIKASI EKSPRESIF 3. FUNGSI KOMUNIKASI RITUAL 4. FUNGSI KOMUNIKASI INSTRUMENTAL

FUNGSI KOMUNIKASI SOSIAL


Komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, kelangsungan hidup untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan. Pembentukan konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita dan itu hanya boleh kita perolehi melalui informasi yang diberikan orang lain kepada kita. Inilah yang disebut aktualisasi diri atau pernyataan eksistensi diri. Ketika berkomunikasi, kita sebenarnya menyatakan bahawa kita ada.

FUNGSI KOMUNIKASI EKSPRESIF...


Komunikasi ekspresif dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan (emosi kita) melalui pesan-pesan bukan lisan.

FUNGSI KOMUNIKASI RITUAL


Komunikasi ritual sering dilakukan secara berkelompok. Suatu kelompok masyarakat sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dalam acara tersebut orang mengucapakan kata-kata dan menampilkan perilaku yang bersifat simbolik.

FUNGSI KOMUNIKASI INSTRUMENTAL


Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum seperti mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan dan mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan dan juga untuk menghibur. Suatu peristiwa komunikasi sesungguhnya seringkali mempunyai fungsi-fungsi tumpang tindih, meskipun salah satu fungsinya sangat menonjol dan mendominasi.

Secara umumnya,komunikasi dapat membantu kita untuk: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Dapat menyampaikan fikiran atau perasaan Tidak terasing atau terisolasi dari lingkungan Dapat mengajarkan atau memberitahukan sesuatu Dapat mengetahui atau mempelajari dari peristiwa berlaku. Dapat mengenal diri sendiri Dapat memperoleh hiburan atau menghibur orang lain. Dapat mengurangi atau menghilangkan perasaan tegang Dapat mengisi waktu lapang Dapat menambah pengetahuan dan merubah sikap. Dapat memujuk atau memaksa orang lain mengeluarkan pendapat yang bernas.

CIRI-CIRI KOMUNIKASI
Antara ciri-ciri komunikasi yang baik ialah: 1. Berada dalam jarak yang dekat 2. Memberi dan menerima maklumat dengan spontan 3. Mengikut keadaan yang sesuai 4. Mengetahui respon yang diberikan.

BERADA DALAM JARAK YANG DEKAT..


Pihak yang dikatakan melakukan komunikasi interpersonal tidak harus berada dalam jarak jauh melainkan saling berdekatan. Apabila salah seorang pendengar menggunakan media dalam penyampaian pesan kerana perbezaan jarak, itu tidak dapat dikatakan sebagai komunikasi interpersonal.

MEMBERI DAN MENERIMA MAKLUMAT SECARA SPONTAN


Pihak-pihak yang berkomunikasi mengirim dan menerima pesan secara spontan baik secara lisan ataupun bukan lisan.Di dalam komunikasi interpersonal respon yang diberikan oleh pendengar biasanya secara spontan begitu juga dengan tanggapan dari orang yang bercakap. Dengan respon yang diberikan secara spontan dapat mengurangkan penipuan salah seorang pendengar dengan cara melihat gerak geri ketika sedang berkomunikasi.

MENGIKUT KEADAAN SESUAI


Keberkesanan komunikasi menjadi tanggung jawab orang yang memberi penerangan. Pemahaman yang mantap diperoleh dalam komunikasi interpersonal ini, apabila diantara kedua belah pihak dapat menjalankan dan menerapkan komunikasi ini dengan melihat syarat-syarat yang berlaku seperti, mengetahui waktu, tempat dan orang yang mendengar.

MENGTAUI RESPON YANG DIBERIKAN..


Kedekatan hubungan pihak-pihak komunikasi akan tercermin pada jenis-jenis pesan atau respon bukan lisan mereka, seperti sentuhan, pandangan mata yang ekspresif, dan jarak yang dekat. Kita dapat membezakan seberapa dekat hubungan seseorang dengan orang yang mendengarnya, hal ini dapat dilihat dari respon yang diberikan. Misalnya pendekatan dalam berkomunikasi antara sepasang kekasih dengan sepasang persahabatan, melalui respon bukan lisan kita dapat melihat mereka sepasang kekasih atau hanya teman biasa.

TAMAT

Anda mungkin juga menyukai