Anda di halaman 1dari 4

Soal selidik ( guru ) mengenai Rancangan Pengajaran Harian ( RPH) yang dihasilkan .

Bil
1.

Perkara

Ya

Tidak

Adakah RPH dihasilkan sebelum sesi PdP


berlangsung?

2.

Adakah RPH yang dihasilkan menurut


format penulisan RPH yang betul?

3.

Adakah RPH dihasilkan khusus untuk


pengajaran kemahiran tertentu sahaja?

4.

Adakah

guru

penggunaan

perlu

BBM

dalam

merancang
RPH

yang

dihasilkan?
5.

Adakah guru selalu menggunakan BBM


dalam sesi PdP?

6.

Adakah guru menggunakan pelbagai teknik


pengajaran dalam RPH?

7.

Adakah

guru

menggunakan

pelbagai

kaedah dalam RPH?


8.

Adakah aktiviti yang dinyatakan dalam


RPH

disusun

mengikut

urutan

pelaksanaannya?
9.

Adakah guru mengaplikasikan RPH yang


dihasilkan di dalam bilik darjah?

Komen/ cadangan/ ulasan :


______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

Temu Bual bersama guru

Nama guru

:_________________________________

Soalan

Jawapan

Catatan lapangan

Nama guru : _____________________________________


Tarikh

:_____________________________________

Masa

:_____________________________________

Subjek

:_____________________________________

Tahun

:_____________________________________

Bil

Perkara

Catatan

Anda mungkin juga menyukai