Anda di halaman 1dari 6

Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan Murid Bidang Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran

: Matematik : 2 Rusa : 22 Ogos 2013 : 8 a.m 9 a.m ( 60 minit ) : 16 orang : Nombor dan Operasi : Wang hingga RM100 : 8.1 Mengenal dan menyebut nilai mata wang Malaysia : (i) Mengenal mata wang kertas RM50 dan RM100 (ii) Menyatakan gabungan beberapa keping wang yang memberikan jumlah nilai yang tertentu sehingga RM100

Objektif Pembelajaran

: Pada akhir pengajaran, murid berupaya untuk : (a ) Mengenal dan mengetahui nilai mata wang Malaysia terutamanya wang kertas RM50 dan RM100. (b) Membuat beberapa gabungan wang kertas dan syiling mengikut nilai yang dinyatakan oleh guru tanpa bantuan guru. (c) Menyelesaikan masalah matematik yang melibatkan penyusunan dan penampalan nilai wang mengikut jumlah yang betul dan syarat yang diberikan. 1

Pentaksiran

: (a) Setelah guru membimbing murid cara mengenal dan membezakan nilai mata wang Malaysia, guru meminta murid untuk melakukan perbandingan antara wang Malaysia dengan wang negara lain. (b) Guru memerhatikan keupayaan murid untuk membandingbeza wang Malaysia dengan wang negara lain, membuat beberapa jenis kombinasi wang kertas dan wang syiling untuk menghasilkan nilai yang dinyatakan guru dan kebolehan murid untuk memilih, menyusun dan menampal nilai wang mengikut jumlah yang betul, (c) Hasil kerja kumpulan dan lembaran kerja yang dilaksanakan oleh murid menjadi indikator pencapaian standard pembelajaran.

Pengetahuan sedia ada

:Murid-murid sudah biasa melihat wang Malaysia dan menggunakannya dalam kehidupan seharian.

Elemen merentasi Kurikulum

: (a) Kemahiran berfikir membanding beza, berfikir kritis dan kreatif (b) Nilai-nilai murni - Kerjasama, menghargai masa, bertoleransi, berdaya saing.

Kemahiran proses Matematik Bahan Bantu Belajar

: Berkomunikasi, menaakul,memyelesaikan masalah,membuat kaitan : Wang contoh Malaysia pelbagai nilai, wang contoh negara lain, Wang Malaysia pelbagai nilai, lembaran kerja, kad imbasan bergambar, kertas jawapan.

Langkah/ masa Set Induksi ( 10 minit )

Isi Kandungan 1.Nyatakan nilai wang berikut dan teka gambar yang terdapat di belakang wang tersebut. 2. Pilih wang bernilai RM50 dan RM100 berikut. daripada wang-wang

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Murid meneka wang kertas negara Malaysia BBM yang betul daripada tiga jenis wang kertas yang ditunjukkan guru. 2. Murid menyatakan gambar yang terdapat pada wang kertas RM1, RM5, RM10, RM50 dan RM100. 3. Murid memilih wang kertas yang bernilai RM KB 50 dan RM100 sahaja.

Catatan

Wang contoh.

kertas

Wang kertas betul Wang kertas

contoh negara lain. Berfikir kritis dan kreatif

Langkah 1 (15 minit )

Wang Malaysia : Ringgit Simbol wang malaysia : RM Kod di peringkat :MYR. Wang Indonesia : rupiah antarabangsa

1. Murid

meneka

simbol

dan

mata

wang

KB

Malaysia dengan bimbingan guru. 2. Murid berbincang dengan guru mengenai simbol dan mata wang negara lain. 3. Murid membanding beza antara mata wang 3

Membanding beza Berfikir kreatif dan kritis

Simbol wang Indonesia : Rp Kod di peringkat antarabangsa : IDR

Malaysia dengan mata wang Indonesia.

KPM Berkomunikasi Menaakul

4. Murid

menyatakan

pendapat

mereka

mengenai perbandingan yang di buat di hadapan kelas.

Membuat kaitan
KB Berfikir kreatif dan kritis. Membanding beza

Langkah 2 ( 15 minit )

Gabungkan

duit

syiling

yang Aktiviti Berpasangan. 1. Murid bekerja dalam pasangan. 2. Setiap pasangan menerima sampul yang berisi wang contoh dari guru dan juga lembaran kerja. 3. Guru menulis nilai-nilai wang di papan putih.

diberikan untuk membentuk nilai wang yang dinyatakan oleh guru.

4. Setiap pasangan diminta untuk menggunakan Nilai-nilai murni. kombinasi wang syiling sahaja untuk Kerjasama. Berdaya saing. Bertoleransi

membentuk nilai wang yang ditulis guru pada papan tulis. 5. Setiap pasangan murid menulis kombinasi-

kombinasi wang syiling yang dibentuk mereka KPM : di dalam lembaran kerja yang diberikan guru. 6. Setiap pasangan membentangkan hasil Berkomunikasi Menaakul

penyiasatan mereka di hadapan kelas. 7. Setiap pasangan menjawab soalan-soalan BBM : yang dikemukakan oleh guru dan rakan-rakan serta memberikan justifikasi terhadap Wang contoh Lembaran kerja kertas

pemilihan kombinasi wang syiling yang dibuat.

Lampiran 1 : lembaran kerja Lampiran 2 : Wang contoh

Langkah 3 ( 15 minit )

Tampalkan gambar barang-barang ini beserta nilai wang yang sama dengan harganya di atas sehelai kertas.

1. Murid membentuk kumpulan yang mempunyai 4 orang satu kumpulan. 2. Setiap kumpulan diberikan satu sampul yang mengandungi kad imbasan bergambar,

KB Berfikir kreatif dan kritis. Membanding beza

sehelai kertas kosong dan gam. 3. Murid dalam kumpulan kemudiannya Kerjasama. Berdaya saing. Bertoleransi

menggunakan wang contoh yang diberikan Nilai-nilai murni. pada aktiviti sebelumnya untuk menampal nilai wang mengikut harga yang terdapat pada setiap barang tersebut. 4. Jumlah wang contoh yang diterima murid adalah sama dengan jumlah harga kesemua KPM : barang yang diberikan kepada mereka 5. Murid melakukan perbincangan mengenai kombinasi wang contoh yang perlu dilekatkan pada setiap barang agar jumlah wang contoh yang diberikan mencukupi untuk semua BBM : Wang kumpulan membentangkan hasil contoh kertas Berkomunikasi Menaakul Membuat perkaitan

barang. 6. Setiap

perbincangan

mereka

dan

memberikan

Kad bergambar

imbasan

justifikasi terhadap kombinasi nilai wang yang ditampal pada setiap barang. 7. Murid-murid dari kumpulan lain menyemak

Kertas kosong.

hasil kerja yang dibentangkan oleh kumpulan Lampiran 2 : Wang contoh pembentang. Lampiran 3 : Kad imbasan bergambar.

Penutup ( 5 minit )

Kognitif : Aktiviti penilaian Merumuskan isi pelajaran

1. Beberapa orang Murid menyatakan perkara KB : yang dipelajari pada hari tersebut. 2. Murid membuat rumusan mengenai perkara yang telah dipelajari. Nilai-nilai murni Bekerjasama Berani KPM Berkomunikasi Menaakul Berfikir kreatif

Sosial : Bertepuk tangan untuk diri sendiri

3. Guru membuat rumusan akhir dan semua murid bertepuk tangan untuk diri sendiri.