Anda di halaman 1dari 8

PERMAINAN BAYAM BESBOL

Matlamat: Blog ini diwujudkan bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada masyarakat umum mengenai permainan kanak-kanak kategori pukulan/pemadang. Contoh permainan kanak-kanak kategori ini ialah permainan Bayam Besbol.

Objektif:

1. Melengkapkan diri guru pelatih dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). 2. Menyediakan satu contoh permainan kanak-kanak kategori pukulan/pemadang. 3. Menjadikan blog sebagai suatu medium untuk menyampaikan maklumat kepada orang ramai mengenai permainan kanak-kanak. Alatan yang diperlukan:

Pemukul dan bola kertas.

Bola dan gelung.

Tali.

Kon.

Pelan Permainan "Bayam Besbol".

Pelan permainan "Bayam Besbol"

Tatacara dan Peraturan Permainan: 1. Permain ini hendaklah terdiri daripada 10 orang pemain. 2. Pemain dibahagikan kepada 2 kumpulan iaitu kumpulan pemukul - A (5 orang) dan pemadang - B (5 orang). 3. Pemain akan dilabelkan mengikut nombor 1-5. 4. Pemain (pemadang) hendaklah berada dalam garisan yang telahditetapkan m engikut ketetapan peraturan dan pengadil. 5. Pemain (pemukul) akan terbatal sekiranya melanggar kon zig-zag.

Cara Bermain Bayam Besbol 1. Pemukul 1 akan memukul bola diatas kon.

2. Pukulan pemukul hendaklah melepasi garisan Palang Merah. Jika tidakmelepasi g arisan tersebut (pemukul 1 sahaja), maka automatik pemain dankumpulan itu terbat al dan akan hilang giliran.

3. Pemukul hendaklah mengambil bola getah dalam bakul dan berlarimelepasi rinta ngan kon zig-zag.

4. Pemadang hendaklah mengambil bola tersebut dan membalingnyamengenai bad an pemukul yang sedang berlari.

5. Pemadang tidak boleh melintas kawasan larian zigzag pemukul secarasesuka hati dan pergerakan merekan hanya terhad dalam kawa san merekasahaja.

6. Pemukul yang sudah melepasi kawasan larian zigzag hendaklahmemasukkan bola getah yang diambil ke dalam bakul yang telah dis ediakan.

7. Pemukul akan hilang giliran jika pemadang berjaya membaling bola dan terkena pemukul atau berjaya menangkap pukulan bola besbol olehpemukul.

8. Markah akan dikira berdasarkan bilangan bola getah yang berjayadikumpul dalam bakul.