Anda di halaman 1dari 4

TUGASAN:

Anda dibekalkan dengan ketulan ais, benang dan garam. Anda diminta untuk mengangkat ketulan ais
dengan menggunakan benang dan garam tanpa perlu mengikat ketulan ais tersebut.
SOALAN:
Terangkan konsep sains yang anda gunakan dalam tugasan ini.
JAWAPAN:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

TUGASAN:
Anda dibekalkan dengan ketulan ais, benang dan garam. Anda diminta untuk mengangkat ketulan ais
dengan menggunakan benang dan garam tanpa perlu mengikat ketulan ais tersebut.
SOALAN:
Terangkan konsep sains yang anda gunakan dalam tugasan ini.
JAWAPAN:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

TUGASAN:
Anda dibekalkan telur rebus, kelalang kon, kertas dan mancis. Dengan menggunakan bahan yang ada,
anda diminta memasukkan telur rebus ke dalam kelalang kon tanpa memecahkannya.
SOALAN:
Dengan menggunakan konsep sains, terangkan bagaimana telur tersebut dapat dimasukkan ke dalam
kelalang kon tanpa pecah.
JAWAPAN:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

TUGASAN:
Anda dibekalkan telur rebus, kelalang kon, kertas dan mancis. Dengan menggunakan bahan yang ada,
anda diminta memasukkan telur rebus ke dalam kelalang kon tanpa memecahkannya.
SOALAN:
Dengan menggunakan konsep sains, terangkan bagaimana telur tersebut dapat dimasukkan ke dalam
kelalang kon tanpa pecah.
JAWAPAN:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

TUGASAN:
Dengan hanya menggunakan surat khabar lama yang dibekalkan, anda diminta membina sebuah
menara yang tinggi dan stabil. Anda tidak dibenarkan menggunakan pita pelekat atau gam untuk
tugasan ini. Markah tambahan akan diberikan bagi kumpulan yang dapat membina menara yang paling
tinggi dan paling stabil.
SOALAN:
Apakah aspek-aspek yang diperlukan untuk membina menara yang tinggi dan stabil?
JAWAPAN:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

TUGASAN:
Dengan hanya menggunakan surat khabar lama yang dibekalkan, anda diminta membina sebuah
menara yang tinggi dan stabil. Anda tidak dibenarkan menggunakan pita pelekat atau gam untuk
tugasan ini. Markah tambahan akan diberikan bagi kumpulan yang dapat membina menara yang paling
tinggi dan paling stabil.
SOALAN:
Apakah aspek-aspek yang diperlukan untuk membina menara yang tinggi dan stabil?
JAWAPAN:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________