Anda di halaman 1dari 8

PENDIDIKAN SAINS SOSIAL KSSMPK TINGKATAN 2 Cikgu Ainul 2021

Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar

Kurikulum Standard Sekolah Menengah Pendidikan Khas


KSSMPK Tingkatan 2

UNIT 1 : MANUSIA

SUB UNIT : 1.1.1 PERINGKAT TUMBESARAN MANUSIA

1. Tumbesaran manusia merupakan proses membesar bagi manusia


A. Betul
B. Salah

2. Saiz badan manusia semakin ( membesar / mengecil ) mengikut setiap peringkat tumbesaran
manusia.

3. Kanak-kanak lebih rendah daripada seorang bayi


A. Betul
B. Salah

4. Terdapat 4 peringkat tumbesaran bagi sesorang manusia. Nyatakan peringkat tumbesaran


manusia
i. ………………………………..
ii. ………………………………..
iii. ………………………………..
iv. ………………………………..

5. Tumbesaran seorang bayi bermula daripada


A. Lahir hingga 6 bulan
B. Lahir hingga 8 bulan
C. Lahir hungga 12 bulan
D. Lahir hingga 16 bulan

6. Lengkapkan jadual dibawah bagi pertumbuhan bayi

Umur Bayi 0-3 bulan 4-7 bulan 8- 11 bulam 12 bulan

Panjang (cm)

MUKA SURAT 2
BUKAN UNTUK DIJUAL
AIISHAZIQ 1519
PENDIDIKAN SAINS SOSIAL KSSMPK TINGKATAN 2 Cikgu Ainul 2021

Berat (kg)

7. Cara mengukur panjang bayi adalah ukuran dari kepala hingga ke kaki
A. Betul
B. Salah

8. Secara umunya, saiz , tinggi dan berat mempengaruhi proses tumbesaran seseorang manusia
A. Betul
B. Salah

9. Tumbesaran kanak-kanan bermula pada usia


A. 1 hingga 16 tahun
B. 1 hingga 15 tahun
C. 1 hingga 14 tahun
D. 1 hingga 12 tahun

10. Julat berat sesorang kanak-kanak diantara


A. 7 hingga 40 kg
B. 5 hingga 35 kg
C. 5 hingga 40 kg
D. 7 hingga 35 kg

11. Lengkapkan carta ketinggian kanak- kanak dibawah

Umur 1 – 4 tahun 5 – 8 tahun 9 – 12 tahun

Tinggi ( cm )

12. Proses tumbesaran seorang remaja lelaki ( lebih lambat / lebih cepat ) berbanding dengan remaja
perempuan.

13. Secara umunya, tumbesaran seorang remaja bermula dari umur


A. 13 hingga 20 tahun
B. 14 hingga 20 tahun
C. 14 hingga 21 tahun
D. 13 hingga 21 tahun

MUKA SURAT 3
BUKAN UNTUK DIJUAL
AIISHAZIQ 1519
PENDIDIKAN SAINS SOSIAL KSSMPK TINGKATAN 2 Cikgu Ainul 2021

14. Nyatakan perbezaan antara remaja lelaki dan remaja perempuan


i. ………………………………………..
ii. ………………………………………..
iii. ………………………………………..

15. Jadual dibawah merupakan perbezaan berat dan ketinggian remaja lelaki dan perempuan

Jantina Lelaki Perempuan

Berat

Ketinggian (cm)

16. Manusia mencapai peringkat dewasa apabila umur mencecah 21 tahun.


A. Betul
B. Salah

17. Pada peringkat dewasa, kadar pertumbuhan seorang manusia dari segi saiz, berta dan ketinggian
menjadi ( lebih cepat / perlahan ) berbanding peringkat tumbesaran yang lain.

18. Tubuh merupakan bahagian fizikal manusia yang tediri daripada


A. Kaki
B. Tangan
C. Badan
D. Kepala
E. Semua di atas

19. Berikut merupakan bahagian fizikal yang terdapat wanita dewasa


A. Payu data
B. Halkum
C. Misai
D. Janggut

20. Pada keadaan normal, lazimnya bentuk fizikal perempuan lebih besar daripada fizikal lelaki
A. Betul

MUKA SURAT 4
BUKAN UNTUK DIJUAL
AIISHAZIQ 1519
PENDIDIKAN SAINS SOSIAL KSSMPK TINGKATAN 2 Cikgu Ainul 2021

B. Salah

21. Fizikal tubuh manusia adalah berbeza antara satu sama lain. Berikut merupakan ciri-ciri yang
membezakan fizikal tubuh manusia kecuali
A. Tinggi
B. Berat,
C. Bangsa
D. lilitan kepala

22. Ketinggian seorang individu yang normal adalah berbeza pada setiap peringkat tumbesaran.
Nyatakan ketinggian manusia pada peringkat tumbesaran berikut

Bayi

Kanak-Kanak

Remaja

Dewasa

23. Labelkan peringkat tumbesaran manusia berdasarkan kepada peringkat ketinggian mereka.

24. Kelaskan ciri-ciri yang sama berdasarkan gambar berikut

MUKA SURAT 5
BUKAN UNTUK DIJUAL
AIISHAZIQ 1519
PENDIDIKAN SAINS SOSIAL KSSMPK TINGKATAN 2 Cikgu Ainul 2021

25. Secara umunya, seorang perempuan lebih cepat mencapai akil baligh daripada seorang lelaki.
A. Betul
B. Salah
26. Secara umumnya, perubahan berat mengikut umur tidak seiring dengan perubahan ketinggian
manusia
A. Betul
B. Salah

27. Perubahan berat seoramg manusia ketara pada peringkat kanak-kanak dan remaja
A. Betul
B. Salah

28. Cara hidup yang tidak sihat dapat membantu mengekalkan bentuk tubuh badan yang ideal
A. Betul
B. Salah

MUKA SURAT 6
BUKAN UNTUK DIJUAL
AIISHAZIQ 1519
PENDIDIKAN SAINS SOSIAL KSSMPK TINGKATAN 2 Cikgu Ainul 2021

29. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perbezaan berat antara individu.
Tandakan (3) pada faktor yang betul.

Aktiviti Harian
Cara Pemakanan
Warna Kulit
Cara Berjalan
Keturunan

30. Berdasarkan jadual di bawah

Nama murid Tinggi (cm) Berat (kg) Ukur lilit (cm) Warna kulit

Siti 140 55 53 Cerah

Aini 110 70 58 Sederhana

Ah Seng 160 70 55 Cerah

Swee Lan 100 45 50 Gelap

(a) Siapakah yang lebih tinggi antara Siti, Aini dan Ah Seng?
………………………………………………………………………..
(b) Siapakah yang paling berat antara Siti, Aini dan Swee Lan?
………………………………………………………………………….
(c) Berapakah bilangan murid yang berkulit cerah?
.....................................................................................................

31. Bacaan BMI membantu menentukan berat uyang ideal seseorang individu dengan ketinggi mereka
A. Betul
B. Salah

32. BMI merupakan singkatan kepada


A. Berat Badan ideal
B. Index Jisim Badan
C. Index Jisim Berat

MUKA SURAT 7
BUKAN UNTUK DIJUAL
AIISHAZIQ 1519
PENDIDIKAN SAINS SOSIAL KSSMPK TINGKATAN 2 Cikgu Ainul 2021

Soalan 18, 19, 20 dan 21berdasarkan jadual klassifikasi BMI dibawah

Jika BMI anda( kg/m2) adalah Anda adalah


< 18.5 Kurang berat badan
18.5 – 24.9 Mempunyai berat badan ungguil
25 – 30 Berlebihan berat badan
30 atau lebih Obesiti

33. Apakah yang dimaksudkan dengan berat badan yang unggul


A. Mempunyai BMI diantara 30 atau lebih
B. Mempunyai BMI diantara 18.5 – 24.9
C. Mempunyai BMI kurang daripada 18.5

34. Mariana mempunyai ketinggian 130 cm dengan berat badan 120 kg. pada pandangan
anda, apakah BMI Mariana
A. Obesiti
B. Berat badang yang unggul
C. Kurang berat badan

35. Dengan menggunakan jadual diatas, Kira index jisim badan bagi jadual di bawah
Nama Berat (kg) Tinggi (cm) BMI Klassifikasi BMI

Dina 50 160

Dini 65 156

Izzati 40 150

Najihah 45 145

Zulfadly 70 180

Hisyam 80 170

Aliff 50 140

Nurrana 45 165

Hussain 78 135

Danish 65 140

36. Bagaimanakah cara untuk mendapatlkan berat badan yang unggul


A. Mengimbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal

MUKA SURAT 8
BUKAN UNTUK DIJUAL
AIISHAZIQ 1519
PENDIDIKAN SAINS SOSIAL KSSMPK TINGKATAN 2 Cikgu Ainul 2021

B. Kerap mengambil makanan ringan dan merokok


C. Makan dalam kuantiti yang berlebihan dan dan tidak bersenam

37. Sharifah merupakan seorang yang kerang berat badan. Dia perlu mengambil snek dengan
bijak. Sharifah telah memilih snek yang padat dengan nutrient bagi menamnah kalori,
vitamin dan mineral bagi mendapatkan berat badan unggul.
A. Betul
B. Salah

MUKA SURAT 9
BUKAN UNTUK DIJUAL