Anda di halaman 1dari 3

B2D2E1 Memberi maksud pencernaan.

1. Takrifkan proses pencernaan.


Proses ____________________ molekul makanan yang besar kepada molekul yang lebih
____________________ dan dapat diserap ke dalam aliran __________________
B3D8E1 Melabel dan menerangkan fungsi organ dalam sistem pencernaan.
2. Label bahagian bahagian sistem pencernaan manusia pada rajah dengan jawapan yang
diberikan di bawah.
ama !elas " Tarikh
T#P$! 2.% &$&T'( P')'*++ (+,&$+
-+. 2/ % Tahu/ 0aham dan -oleh -uat
'1idens -2.2'1/ -%.2'1/ -%.2'2
a3
b3
c3
d3
(ulut ,sus kecil 'sofagus

4ati ,sus besar Perut
!ecil .arah Pemecahan
e3
f3
%. Tuliskan organ pencernaan berdasarkan fungsinya dengan perkataan dibawah"
Organ pencernaan Fungsi
a3 (akanan dikerat menjadi serpihan kecil 5 Pencernaan kanji
b3 (enyalurkan makanan ke perut
c3 Pencernaan protein bermula.
d3 Pencernaan lemak/ protein dan kanji 6karbohidrat3 serta penyerapan
makanan
e3 (enyingkirkan najis
B3D8E2 Menerangkan proses penguraian molekul makanan alirann!a dalam sistem
pencernaan dan men!enaraikan "asil pencernaan bagi karbo"idrat protein dan lemak.
7. Tuliskan aliran makanan dalam sistem pencernaan yang bermula dari mulut dan berakhir di
dubur.
8. yatakan "asil pencernaan bagi"
#elas makanan $asil ak"ir pencernaan
a3 !arbohidrat
b3 Protein
c3 Lemak
B3D8E2 Menerangkan proses penguraian molekul makanan alirann!a dalam sistem
pencernaan dan men!enaraikan "asil pencernaan bagi karbo"idrat protein dan lemak.
8. Proses penguraian makanan bermula dari mulut. Lengkapkan jawapan di bawah.
jus gaster amilase esofagus usus kecil duodenum
(ulut
.uodenum Perut
,sus besar .ubur
(ulut ,sus kecil 'sofagus Perut .ubur
asid lemak dan gliserol asid amino glukosa
('9,+&+$
T$.+! ('9,+&+$
(ulut
+ir liur mengandungi en:im ___________ yang membantu mencernakan
kanji kepada maltosa.
__________________
-olus makanan yang ditelan ditolak ke dalam perut melalui proses
peristalsis
Perut
.inding perut merembeskan ________________ yang mengandungi asid
hidroklorik/ protease dan mukus. Protein akan diuraikan oleh protease
kepada pepton.
_________________
-ahagian ini mengandungi hempedu dan jus pankreas. ;us pankreas
mengandungi amilase pankreas/ protease dan lipase.
___________________
-ahagian in merembeskan jus usus yang mengandungi maltase/ protease
dan lipase.

Anda mungkin juga menyukai