Anda di halaman 1dari 13

BORANG PROFIL RINGKAS SEKOLAH KEBANGSAAN

SERI BANDI 2
CALON SEKOLAH KECEMERLANGAN
(2013-2015)
1. MAKLUMAT ASAS SEKOLAH
Nama
Sekolah
Sek Keb Seri Bandi 2
Kod
Sekolah
TBA 2054
Sesi
(Pagi/Petang)
Pagi
Negeri Terengganu Daerah Kemaman
Nama Pengetua /
Guru Besar
Tuan Haji Mohd bin Senek
No. Telefon
Pengetua /
Guru Besar
013-9242157
Tahun/Sasaran
Menjadi Sekolah
Kecemerlangan
2014
(Sekolah Kluster Kecemerlangan)

(Sekolah Berprestasi Tinggi)

Bil.
Guru
35 Bil. Murid 375 Bil. Kelas 15
Kemudahan Fizikal
Sekolah
Nyatakan bilangan jika ada
Bilangan
Makmal
Komputer

1

Bilangan
komputer
didalam
makmal
komputer

20

Bilangan buku
dalam
perpustakaan


Video
Conference
Set2010 2011 2012 2013 2014 2015
(sebenar) (unjuran)
GPS
UPSR 2.41 2.14 2.06
PMR
SPM
GPMP
KEBITARAAN
(Kebitaraan

Akademik)

% Murid yang melepasi
Gred Purata Nasional
SKPM 2003 / 2010
SKOR KOMPOSIT 90.50 72.32 82.96
BAND 3 3 2
ANUGERAH TAWARAN BARU
(NEW DEAL) tandakan ( )
- - -
KEPUTUSAN AUDIT KEWANGAN Baik Baik Baik
2. PRESTASI AKADEMIK
3. Maklumat GPS 2013 (hingga pertengahan tahun)
TOV OTR1 AR1 OTR2 AR2 OTR3 AR3 ETR
UPSR 3.0 2.9 2.8 2.5 2.8 - - 1.99
PMR
SPM
KEBITARAAN
AKADEMIK
TOV OTR1 AR1 OTR2 AR2 OTR3 AR3 ETR
Bahasa Melayu
(Penulisan)
2.6 2.90 2.68 2.50 1.95 2.40 1.68 1.38
4. Maklumat GPMP 2012 Kebitaraan Akademik yang dipilih
Petunjuk:
TOV - Take Off Value
OTR - Operational Targeted Result
AR - Actual Result
ETR - Expected Targeted Result
5. Cadangan Kebitaraan Sekolah
(Satu Kebitaraan Akademik dan Satu Kebitaraan Kokurikulum)
Bidang Kebitaraan
Kekuatan dalam Bidang Kebitaraan
(bilangan)
AKADEMIK Pra Sekolah
Guru Cemerlang :
Jurulatih Utama : Pn.Noorhana
binti Rahmat

Penggubal Kertas :
Penanda Kertas :
Bidang Kebitaraan
Kekuatan dalam Bidang Kebitaraan
(bilangan)
KOKURIKULUM Keceriaan 3K
Jurulatih Luar :
Jurulatih Dalam :
Insfrastruktur : Landskap Sekolah
Terbaik
6. Ulasan Cadangan Kebitaraan Sekolah
Akademik:

Pernah memenangi tempat ketiga di peringkat kebangsaan dan negeri
dalam pertandingan Program Amalan Terbaik PraSekolah.
Kokurikulum:

Terdapat pelajar yang berpotensi untuk mengalas di peringkat yang lebih
tinggi.
7. Elemen Anneks
Elemen 1 (Personaliti Unggul)
Bil
Nama Personaliti Unggul Jawatan Terkini
(tambah baris jika ruang yang disediakan tidak mencukupi)
7. Elemen Anneks
Elemen 2 (Pertandingan yang disertai mulai tahun 2010)
Senarai Pertandingan yang Disertai Tahun
Peringkat
(negeri/
kebangsaan/
antarabangsa)
Bilangan
Pencapaian
1. Pentadbiran kebersihan kawasan Sek
(3k)
2010
2011
Negeri

Johan = -
Naib Johan = 2
Ke 3 = -
2. Pertandingan Pengurusan Surau
Terbaik Peringkat Negeri Terengganu
2010
Negeri
Johan = -
Naib Johan = 1
Ke 3 = -
3. Pentadbiran Kebersihan Primis
Makanan
2010
Negeri
Johan = -
Naib Johan = 1
Ke 3 = -
4. Pertandingan Pengurusan PSS
Terbaik Sek Ren
2010
2012 Negeri
Johan = 2
Naib Johan = -
Ke 3 = -
(tambah baris jika ruang yang disediakan tidak mencukupi)
Senarai Pertandingan yang Disertai Tahun
Peringkat
(negeri/
kebangsaan/
antarabangsa)
Bilangan
Pencapaian
5. Pertandingan Amalan Terbaik PDP
Bahasa Melayu PraSekolah
2012 -Negeri
-Kebangsaan

Johan = 1
Naib Johan = -
Ke 3 = 1
6. Pertandingan Pencak Silat
2011
2012 Negeri
Johan = -
Naib Johan = 2
Ke 3 = 1
7. Olahraga
2010
-Negeri
-Kebangsaan
Johan = -
Naib Johan = -
Ke 3 = -
7. Elemen Anneks
Elemen 3 (Program Jaringan yang disertai mulai tahun 2010)
Senarai Aktiviti Jaringan Kebangsaan
Peringkat
(negeri/kebangsaan/
antarabangsa)
Tahun
(tambah baris jika ruang yang disediakan tidak mencukupi)
7. Elemen Anneks
Elemen 4 (Program Jalinan yang disertai mulai tahun 2010)
Senarai Aktiviti Jalinan Kebangsaan
Peringkat
(negeri/kebangsaan/
antarabangsa)
Tahun
1. Program UPSR bersama KETENGAH di UITM Negeri
2010, 2011,
2012
2. Kem Pintar UPSR bersama TH Plantation Kebangsaan
2012
3. Kem Pintar UPSR bersama TH Plantation Kebangsaan
2013
(tambah baris jika ruang yang disediakan tidak mencukupi)
7. Elemen Anneks
Elemen 5 (Penandaarasan)
Tahun Aktiviti
Bilangan
Pelawat
Bilangan Warga
Sekolah
Membuat
Penandaarasan
2010
Pengurusan PraSekolah 35 Orang 52 Orang
2011
Kebersihan kawasan sekolah 3K
Kebersihan Primis makanan
50 orang
40 orang
60 Orang
52 Orang
2012
Pengurusan Pusat Sumber Sekolah 30 Orang 52 Orang
2013
Kebersihan kawasan sekolah 3K 20 Orang 60 Orang
(tambah baris jika ruang yang disediakan tidak mencukupi)
8. Kemukakan beberapa gambar menunjukkan
keadaan fizikal sekolah