Anda di halaman 1dari 2

DOA SEMPENA MAJLIS GRADUASI 2009

$%& . ! " #! " .  . 


 . 
 
. '( ) *+( ), ! - ./0 12( ! 3% 

>> ?7 /@- ."! 5 4:, %; 49< #- 9=7 8 . 4! 5 6 7 8 9
 8 . ! -E7 8 . 6  8 #- 8 . !< 4; AB * 8 CD
. ( 8 J # 4 K9D 6E LM 7 4NO . (H) F

Ya, Allah, sesungguhnya kami hamba-hamba-Mu yang kerdil ini merafa’kan tangan memohon
restu-Mu dengan penuh rasa kesyukuran dan rendah diri mengharapkan keredaan dari-Mu. Pada
pagi yang penuh keberkatan dan kemuliaan ini, kami berhimpun bersempena Majlis Graduasi bagi
tahun 2009 mengharapkan sepenuhnya, keredhaan dari-Mu, taufiq dan inayah, salamah dan
riayah, semoga perhimpunan ini mendapat sepenuhnya perlindungan dari-Mu ya Allah.
Wahai Tuhan yang telah mengajarkan Ibrahim akan hikmah, wahai Tuhan yang memberi
kefahaman kepada Sulaiman dengan sebaik-baik kefahaman. Maka Engkau (Allah) berikan kepada
Nabi Sulaiman kefahaman hokum yang tepat, dan Engkau telah memberikan kepada Daud dan
Sulaiman hikmat kebijaksanaan dan ilmu yang banyak, dan Engkau mempermudahkan gunung-
gunung dan unggas memuji-Mu ya Allah bersama-sama Daud. Maka keluarkan kami ya Allah, dari
kegelapan, kejahilan dan sifat lupa dengan rahmatMu ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Pengurnia
Rahmat.

. ( 8 J .  5R% 3S - P= 4 9< 4Q 9

Ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman umpama para nabi, kekuatan ingatan umpama para rasul.
Kurniakanlah kepada kami ilham umpama ilham para malaikat yang hamper dengan-Mu ya Allah, wahai
Tuhan sebaik-baik pemberi rahmat.

 ) 8 . JT+ U /6 K8V 4! 8 W 49< < XE< 4! Y< 9

$O] / W ( L7 [%\) #*7" W 4*Z 9

Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu pengetahuan dan mantapkanlah kami dalam
memahami agama-Mu juga ilmu tentang kalam-Mu ya Allah. Permudahkanlah kami dalam
menjawab soalan-soalan peperiksaan, (3x) semoga kami mampu menjadi hamba-hamba-Mu
yang mendapat kejayaan di dunia dan akhirat.

ABU AL-HARITH
. ( 8 J R_O 7 4! ^/ J5 4! Y< 9

Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala macam pintu hikmahMu dan kurniakanlah kepada
kami rahmat-Mu ya Allah. Wahai tuhan yang Maha Pengurnia Rahmat.

d4 ;e 8 4:N ` ,  8 4:N ` ,


 8 4:N ` LN ab 8 9
X^/" ..... f=..... f= <^ 

C_Q h; iO 9 . JR( #E8 JE- #E g58 8g 5 K6( $=; 9
.J4 / / 9 .  
 . 7j 3E ! >A kg J-V l C_/ . 97(
p- 97( C_Q 9' q< 9o > 9 .62 7 J nE/ 4R!( Em W JZ / 9
kr 8 5 Cs7 8 9 . 8  8
 8 .47 8 N 8 9 8 J %; 7 ; 9!
. 8 (L7 [%\) 9! /&/ 97_6 _0 3Q6 8 * 

AO t/( u 47E  44 Y< 4 .4 g! 4 4 $O] W 4 / W 4:, 4 
w! F
" )] J; ux / 8 W /E7( Kv 9- , %9- )N 7 " K9- " 9 .f=
.)E-

 
 - )*+ ), ! F /- !
 +

ABU AL-HARITH

Anda mungkin juga menyukai