Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

KEMAHIRAN HIDUP
MINGGU OBJEKTIF KEMAHIRAN CATATAN
1. MASAKAN
Membolehkan murid:
1.1. Mengenal alatan 1.1.1. Alatan di dapur
Alatan memasak
Alatan menghidang
Alatan mencuci
Alatan menyukat
Periuk Kuali
Pinggan
1.2. Menggunakan alatan
dengan betul
1.2.1. Fungsi alatan
1.3. Mengamalkan langkah-
langkah keselamatan
1.3.1. Keselamatan diri
1.3.2. Keselamatan alatan
1.3.3. Keselamatan di dapur
1.3.. !ara menyimpan
1.. Mengamalkan kebersihan 1..1. Kebersihan diri
1..2. Kebersihan alatan " bahan
1..3. Kebersihan bilik
1.#. Mengenal pasti bahan
masakan
1.#.1. $ahan masakan
1.%. Membeli bahan masakan 1.%.1. $ahan masakan
1.&. Memasak dengan kaedah
yang betul
1.&.1. !ara penyediaan
1.&.2. Pelbagai 'enis masakan
1.(. Men'alankan pro'ek
keusaha)anan
1.(.1. Pro'ek keusaha)anan
tata cara 'ual beli
sediakan bahan masakan
bungkusan makanan " makanan
2. JAHITAN
Membolehkan murid:
2.1. Mengenal pasti alat 'ahitan 2.1.1. Alatan 'ahitan *arum
$enang
2.2. Menggunakan alat 'ahitan 2.2.1. Fungsi 'ahitan
2.3. Mengamalkan keselamatan
di bilik " bengkel 'ahitan
2.3.1. Keselamatan diri
2.3.2. Keselamatan alatan
2.3.3. Keselamatan bilik " bengkel
2.3.. !ara menyimpan alatan
2.. Mengamalkan kebersihan 2..1. Kebersihan bilik " bengkel
'ahitan
2.#. Men'ahit 'ahitan asas 2.#.1. *enis-'enis 'ahitan asas
*elu'ur
+embat
Kia
+ilang pangkah
2.%. Menghasilkan ker'a 'ahitan
tangan
2.%.1. Ker'a tangan " artikel mudah
memilih pro'ek 'ahitan
menggunting ,abrik
o 'ahitan tangan
o 'ahitan mesin
2.&. Men'ual hasil ker'a 'ahitan
tangan
2.&.1. Pro'ek 'ualan
P R O G R A M P E N D I D I K A N K H A S I N T E G R A S I
S E K O L A H K E B A N G S A A N S E R K A M D A R A T
MINGGU OBJEKTIF KEMAHIRAN CATATAN
3. PERTUKANGAN
Membolehkan murid:
3.1. Mengenal pasti alat
pertukangan
3.1.1. Alatan di bengkel " bilik
pertukangan
3.2. Mengamalkan keselamatan
di bengkel " bilik
pertukangan
3.2.1. Fungsi alatan
3.3. Mengamalkan kebersihan 3.3.1. Keselamatan diri
3.3.2. Keselamatan alatan
3.3.3. Keselamatan bilik " bengkel
3.3.. !ara menyimpan alatan
3.. Mengenal bahan-bahan
kayu
3..1. Kebersihan diri
3..2. Kebersihan alatan
3..3. !ara bilik " bengkel
3.#. Membina pro'ek mudah 3.#.1. $ahan ker'a kayu
3.#.2. Merancang pro'ek
3.%. Men'ual hasil ker'a kayu 3.%.1. Pro'ek 'ualan
4. PERKEBUNAN
Membolehkan murid:
.1. Mengenal pasti alatan
perkebunan
.1.1. Alatan untuk berkebun !angkul
Pungkis
.2. Menggunakan alatan
perkebunan
.2.1. Fungsi alatan
.3. Mengamalkan keselamatan
di kebun
.3.1. Keselamatan diri
.3.2. Keselamatan rakan
.3.3. Keselamatan alatan
.3.. Keselamatan bahan
.3.#. !ara menyimpan alatan
.. Mengamalkan kebersihan ..1. Kebersihan diri
..2. Kebersihan alatan
..3. Kebersihan di kebun
.#. Mengenal pasti bahan
perkebunan
.#.1. $ahan perkebunan
.%. Menanam pokok .%.1. !ara menanam
Membersihkan ka)asan
Memba'a
Memilih bi'i benih
Menyemai " menanam
.&. Men'aga pokok " tanaman .&.1. !ara pen'agaan
Merumput
Menggembur
Menyiram
Memba'a
Mencantas
Menga)al serangan hai)an
perosak dan penyakit
.(. Memungut dan men'ual
hasil
.(.1. Memasarkan hasil
5. PEMELIHARAAN HAIWAN
Membolehkan murid:
#.1. Mengenal pasti hai)an
peliharaan
#.1.1. *enis-'enis hai)an -ambar
hai)an
#.2. Memelihara hai)an
peliharaan
#.2.1. .abitat hai)an
#.3. Mengamalkan keselamatan
hai)an peliharaan
#.3.1. Keselamatan hai)an
#.. Mengamalkan kebersihan #..1. Kebersihan habitat
#.#. Mengurus hai)an
peliharaan
#.#.1. Menternak hai)an
P R O G R A M P E N D I D I K A N K H A S I N T E G R A S I
S E K O L A H K E B A N G S A A N S E R K A M D A R A T
P R O G R A M P E N D I D I K A N K H A S I N T E G R A S I
S E K O L A H K E B A N G S A A N S E R K A M D A R A T
MINGGU OBJEKTIF KEMAHIRAN CATATAN
6. ASAS MENDOBI
Membolehkan murid:
%.1. Mengenal dan
menggunakan alatan
mendobi
%.1.1. Alatan mendobi yang asas
%.1.2. Fungsi alatan
Mesin basuh
+abun
%.2. Mengamalkan langkah-
langkah keselamatan
%.2.1. Keselamatan diri
%.2.2. Keselamatan alatan
%.2.3. Keselamatan tempat tinggal
%.3. Mengenal pasti bahan
mendobi
%.3.1. $ahan-bahan mendobi +abun
Pelembut
,abrik
%.. Mengamalkan akti/iti
mendobi dengan betul
%..1. !ara mencuci pakaian
mengasingkan pakaian
merendam
mencuci pakaian
membilas
memerah
menyidai
men'emur
%..2. !ara menggosok pakaian
melembabkan pakaian
menggosok pakaian
menggantung pakaian
Penyangkut
ba'u
Ampaian
Penyepit
%..3. !ara menyimpan pakaian
melipat
menyusun
menyimpan
+eterika
Papan
penggosok
Penyangkut
ba'u
P R O G R A M P E N D I D I K A N K H A S I N T E G R A S I
S E K O L A H K E B A N G S A A N S E R K A M D A R A T